• Facebook
 • YouTube
Please select your page

ЗВІТ про роботу за 2019-2020 навчальний рік

ЗВІТ

про роботу

середньої загальноосвітньої школи № 279

імені Петра Григоренка м. Києва

за 2019-2020 навчальний рік

 

ЗМІСТ

І. Коротка характеристика школи (структура, контингент учнів, склад педагогічного колективу тощо). Характеристика мікрорайону школи

 (Остролуцька Л. Ф., Бондаренко Т. І., заступники директора)                     

ІІ. Завдання і проблеми, над якими працювала школа. Методична робота школи

(Остролуцька Л. Ф. заступник директора)   

ІІІ. Організація роботи шкільних методичних об’єднань

 

1. Про  роботу вчителів початкових класів

(Волощук В. М., голова методичної комісії вчителів початкових класів, вихователів ГПД)

 

2. Про  роботу вчителів суспільно-гуманітарних предметів

(Зеленська Г. В., голова методичної комісії вчителів суспільно-гуманітарних предметів)

 

3. Про  роботу вчителів  природничо-математичних предметів

(Вовченко С. М., голова методичної комісії вчителів природничо-математичних предметів)

 

4. Про  роботу вчителів  англійської мови

(Руда О. І., голова методичної комісії вчителів  англійської мови)

 

5. Про  роботу вчителів  фізичної культури

(Пацьора Л. О., голова методичної комісії вчителів  фізичної культури)

ІV. Моніторинг успішності учнів школи за підсумками річного оцінювання

 1. Моніторинг  навчальних досягнень  учнів  4-х класів за підсумками річного оцінювання 

(Бондаренко Т. І., заступник директора.)

 

2. Моніторинг досягнень учнів 5-11-х за підсумками річного оцінювання

                                                          (Остролуцька Л. Ф., заступник директора.)   

V. Підсумки участі учнів у районних, міських, Всеукраїнських етапах предметних учнівських олімпіадах, МАН та інших предметних конкурсах

                                                           (Остролуцька Л. Ф., заступник директора.)   

VI. Організація виховної роботи. Профілактична робота з питань попередження правопорушень та скоєння злочинів серед неповнолітніх, жорстокості, боулінгу, ксенофобії. Робота гуртків, секцій                                                                                                                                                                                              

                                                             (Понуренко О. І., заступник директора)

VII. Національно-патріотичне виховання. Робота музею Бойової слави

                    (Дзюбак С. О., відповідальний за військово-патріотичну роботу)

VIIІ. Діяльність учнівського самоврядування «Лідер»

 

1. Система інформаційного забезпечення: шкільна газета, сайт, використання мережі Інтернет

(Гаджилова О.В., педагог-організатор )

ІХ. Робота бібліотеки школи. Забезпечення підручниками

                            (Фещенко Т. К., завідуюча бібліотекою навчального закладу)

Х. Робота психолога школи

                         (Снігірьова Т. А., психолог школи)

ХІ. Соціальна допомога учням із числа пільгових категорій

                         (Снігірьова Т. А. соціальний педагог)

ХІІ. Організація харчування учнів школи. Медичне забезпечення  та обслуговування учнів школи.

 (Дорош Л.І., директор навчального закладу)

ХІІІ. Організація внутрішнього контролю за виконанням навчального плану і програм, якості знань, умінь і навичок учнів.

                             (Остролуцька Л. Ф., Бондаренко Т. І., заступники директора)

ХІV. Фінансово господарська діяльність.

(Кошуба О.А.,заступник директора з АГР)

І. Коротка характеристика школи: 

структура, контингент учнів, склад педагогічного колективу

(Остролуцька Л. Ф.)   

Педагогічний колектив школи складається з 63 осіб. 

З них :

Мають освітній рівень:

 • вищу педагогічну освіту – 56

 • середню спеціальну освіту – 4

 • навчаються у вищому навчальному закладі – 3

Якісний склад педагогічних працівників школи 

Вчителі:

 • вища категорія – 20;

 • I категорія – 8;

 • II категорія – 15;

 • спеціаліст – 15;

Керівники гуртків: 11 тарифний розряд – 3

10 тарифний розряд – 2

Мають звання:

-  вчитель-методист – 8; 

- практичний психолог-методист –1.  

- старший вчитель – 11;

- старший вихователь – 4;

- нагороджені   знаком «Відмінник освіти України» – Дорош Л. І., 

Невольник Н. О., Гаджилова О. В.

 

Характеристика мікрорайону школи

                                                    (Бондаренко Т. І.)

 

      Відповідно до Розпорядження  Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації «Про закріплення за закладами загальної середньої освіти Солом’янського району територій обслуговування у 2019-2020 навчальному році» № 114 від 12.02.2019 р., територія обслуговування сзш № 279 ім. П. Григоренка (мікрорайон Жуляни, вул. С. Колоса, 50) включає  мікрорайон Жуляни повністю та усі номери будинків по вулиці Практичній.

 

ІІ. Завдання і проблеми, над якими працювала школа. Методична робота.                                                                                      

(Остролуцька Л. Ф.)   

У 2019-2020 навчальному році  педагогічний колектив школи продовжував працювати над методичною проблемою: «Удосконалення навчально-виховного середовища в умовах національного державотворення», яку обрав 5 років тому і в цьому році були підведені підсумки. 

       З метою цілеспрямованої роботи методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи на навчальний рік.

      У рамках роботи над методичною проблемою працювали такі методичні об’єднання та методичні комісії: 

- методична комісія вчителів природничо – математичних дисциплін: фізики, біології, хімії, географії, математики (голова комісії Вовченко С. М.) 

- методична комісія вчителів суспільно – гуманітарних дисциплін: української мови і літератури, світової літератури, російської мови, історії (голова Зеленська Г.В.); 

- методична комісія вчителів початкових класів та вихователів ГПД (голова Волощук В. К.);

- методична комісія вчителів англійської мови (голова Руда О. І.);                               

- методичне об’єднання вчителів фізкультури (голова Пацьора Л. О.);

- методичне об’єднання класних керівників (голова Бабкова Т. М.);

Робота шкільних методичних об’єднань здійснювалася за планом та у відповідності з методичною проблемою, теорія поєднувалася з практичною діяльністю, реалізовувалися міжпредметні зв’язки. Переважно використовувалися такі форми роботи: взаємовідвідування уроків і позаурочних заходів, семінари, проведення предметних тижнів, обмін творчими знахідками.

Протягом року проводилися  наради та методичні  семінари з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладанням окремих предметів, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів, обміном педагогічними здобутками тощо.

Одним із першочергових завдань адміністрації школи, передбаченим перспективним планом роботи, є підвищення освітнього рівня вчителів. Курсова перепідготовка здійснювалась у 2019-2020 навчальному році  згідно з перспективним планом. Педагогічні працівники Остролуцька Л. Ф., Снігірьова Т. А., Петренко Н. П., Слищенко Н. М. були направлені та протягом року пройшли фахові курси  в інституті післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. Вчителі початкової школи Осипчук  М. О., Кушнір  А. В.,  Машкаринець І. С., Ільєва О. О.,Гринчук Л. В. пройшли  курси  підвищення  кваліфікації за програмою НУШ.

Ще одним напрямком підвищення фахового рівня педагогів школи є участь у районних семінарах, заходах. Під час таких заходів педагоги отримують позитивні емоції, корисну інформацію від спілкування з колегами, знайомляться з освітніми закладами та досвідом роботи колег. Участь вчителів у таких заходів дає можливість порівняти свою роботу, стимулює педагогів до професійного пошуку, бажання змін, серйозного аналізу власних проблем.

       Відіграє важливу роль у результативності навчально-виховного процесу  атестація вчителів школи. Атестація 2020 року пройшла згідно плану. Всі педпрацівники, які включені в графік атестації, атестовані в черговому порядку. Засідання шкільної атестаційної комісії пройшли у визначені планом терміни. Вчителі у міжатестаційний період працювали  за власними планами самоосвітнього розвитку. Заключний етап роботи над реалізацією поставлених у ньому завдань відбувався саме під час атестаційного року.   Кожен учитель мав змогу звітувати перед колегами про проведену роботу, ділитися набутим досвідом, презентувати кращі доробки, електронні презентації.

    За підсумками атестації 2019-2020 навчального року було атестовано        10 педагогічних працівників.  Атестовано на відповідність займаній посаді заступника директора з НВР Остролуцьку Л. Ф.,  на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та на  відповідність раніше присвоєному педагогічному  званню «практичний психолог-методист» практичного психолога Снігірьову Т. А. , на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст» та відповідність педагогічному  званню «старший учитель»  вчителя   образотворчого мистецтва та трудового навчання  Петренко Н. П., атестовано та  присвоєно кваліфікаційну  категорію  «спеціаліст І категорії» вчителю англійської мови початкових класів Слищенко Н. М., присвоєно кваліфікаційну  категорію  «спеціаліст ІІ категорії» вчителям  початкових класів  Осипчук  М. О., Машкаринець І. С., Ільєвій О. О., Кушнір А. В., вихователю ГПД              Гринчук Л. В.,  встановлено 11 тарифний розряд керівнику гуртка Коптілому В. М.

Одним із напрямків методичної роботи школи є організація роботи з молодими спеціалістами,  завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів. 

У 2019-2020 навчальному році у  школі працювали педагогічні працівники, стаж роботи яких менше 5 років: вчителі початкових класів Ільєва О. О.,  Машкаринець І. С., Бурдейна І. В., Бурдейна А. В., вчитель української мови та літератури Семененко І. О., вчителі фізичної культури Лукьянов В. Я.  та Осипенко І. О., асистент вчителя Гринчук Л. В., керівники гуртків        Коптілий В. М. та Глушко А.В.. Молодим  вчителям було призначено наставників. Протягом року для них проводилися консультації. Адміністрація школи відвідувала уроки та позакласні заходи молодих спеціалістів, надавала методичну допомогу у підготовці вчителів до уроків. 

    Усвідомлення того, що вчитель є організатором освітнього процесу, спонукає вчителів школи шукати шляхи підвищення інтересу учнів до навчання, урізноманітнюючи його зміст, форми та прийоми, впроваджувати інноваційні технології.

     Важливою умовою впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес є рівень сформованості інформаційної культури педагога.

     За останні 5 років у школі  значно збільшилася кількість технічних засобів. У школі всі кабінети початкових класів та 15  кабінетів середніх та старших класів, читальний зал бібліотеки оснащені комп’ютерним місцем вчителя. Педагоги навчального закладу володіють інформаційно-комунікаційними технологіями, уроки та виховні заходи проводять з використанням мультимедійної та комп’ютерної техніки. Під час пандемії в умовах карантину педагогічний колектив працював дистанційно. Педагоги школи проводили онлайн уроки, тестування, контрольні роботи використовуючи різні освітні платформи інтернет ресурсів. 

У 2019-2020 навчальному році було вирішено створювати п’яті класи, обираючи певні предмети для поглибленого вивчення, як підготовки до профільного навчання в старших класах. Тому з варіативної частини навчальних планів було надано додаткові години для вивчення окремих предметів: української  та англійської мов у 5-А класі,  математики у 5-Б класі, історії та англійської мови у 5-В класі.  

       У школі створено всі умови для успішної адаптації п’ятикласників до навчання у середній школі.

 

ІІІ. Організація роботи шкільних методичних об’єднань.

 

1. Про  роботу вчителів початкових класів.

(Волощук В. М.)

Вітчизняна системи освіти та її основоположна ланка – початкова школа

перебувають в стані реформування. У Концепції нової української школи наголошується на збереженні цінностей дитинства, на необхідності гуманізації навчально-виховного процесу, реалізації особистісного підходу і створення такого середовища, яке б забезпечувало психологічний комфорт, всебічний розвиток і реалізацію творчого потенціалу учнів. Найціннішим результатом початкової освіти в особистісному вимірі є здорова дитина, мотивована на успішне навчання, зі сформованим гуманно-ціннісним ставленням до самої себе та інших людей. Особистісно - орієнтоване навчання — саме той шлях, який дає змогу організувати навчання з повагою до особистості дитини, з урахуванням особливостей її індивідуального розвитку і потреб. 

Саме тому методичне об’єднання вчителів початкових класів і вихователів ГПД головним напрямом  роботи  у 2019-2020 н. р. обрало тему «Особистісно - орієнтований та компетентнісний  підхід в організації навчально-виховного  процесу як  результативна  складова засвоєння  змісту початкової  освіти». Особистісно-орієнтована модель передбачає:

- урахування і розвиток індивідуальних здібностей кожного школяра;

- орієнтацію на інтереси та досвід учнів ;

 - допомогу дитині пізнати себе, самовизначитися та самореалізуватися;

- створення такого навчального середовища, яке б забезпечило морально-психологічний комфорт дитини .

Тому всю навчально – виховну роботу було спрямовано на реалізацію цих завдань.

За звітний період було проведено 5 засідань МК за такими темами :

1. Нова українська школа – новий зміст освіти. Особливості організації  освітнього процесу  в початкових   класах  у 2019-2020 навчальному році. Впровадження  НУШ  в  перших  та других  класах.

2. Системно - діяльнісний  підхід як  філософія  освіти початкової  школи. Мовно-літературна  освітня  галузь.

3. Педагогіка партнерства як ключовий компонент Нової української школи. Математична освітня галузь.

4. Модернізація   змісту   освіти   в   умовах  реалізації Державного стандарту початкової освіти . Природнича освітня галузь.

5. Підведення підсумків роботи методичної комісії педагогів за 2019– 2020 навчальний рік.

     На  засіданнях МК також обговорювались питання, що стосуються впровадження нових сучасних технологій навчання для досягнення очікуваних результатів навчальної діяльності (технологія кластера, технологія ЧПКМ,  кейс-технологія; «перевернуте навчання»; сторітелінг; технологія «боншо»; педагогічна технологія STEM, технологія квестів; технологія «кольорові капелюхи»). Аналіз відвіданих відкритих уроків та позакласних заходів за звітний період показав, що вчителі вміло застосовують вищеназвані технології і  творчо підходять до їх реалізації. Усі вони надають перевагу особистісно - орієнтованій системі навчання, обирають педагогіку співпраці, уроки будують на діяльнісній основі, учні активно працюють  індивідуально, у парах,  в групах  на всіх етапах уроку, навчаючись самостійно здобувати знання і застосовувати їх практично. Хочеться відмітити професіоналізм і високу результативність роботи досвідчених вчителів Бондаренко Т.І., Дідук Н.Ф., Троценко Г.О., Іванової Т.Д., Коваленко С.І., Кириленко В.К. Творчо і ефективно будують навчальний процес молоді наші педагоги: Тертична Т.В., Кравченко А.С. Гарні результати показали класоводи, які атестувалися в цьому навчальному році: Ільєва О.О., Машкаринець І.С., Осипчук М.О. Цікаво і наполегливо працюють з дітьми вихователі ГПД Недайвода Я.В. і Гринчук Л.В. Висока вимогливість в поєднанні з глибокою повагою до особистості дитини, розуміння внутрішніх потреб і запитів сучасних дітей, а ще вміння зацікавити і  підтримати дитину в її саморозвитку  - ось ті риси, які допомагають нашим класоводам добиватися вагомих академічних результатів через особистісно орієнтований і компетентнісний підхід в організації навчальної діяльності. Їх уроки відзначаються логічною завершеністю, вмотивованістю, оптимальністю вибору форм і методів роботи.

Цей навчальний рік поставив всю освітянську спільноту перед складним завданням – дистанційним навчанням. На жаль, не всі вчителі були готові до онлайн – навчання. Довелося в короткі терміни опановувати комп`ютерні програми і навчальні платформи Google Classroom, ZOOM ,vchy.com.ua. Дехто працював через Viber. Дистанційна форма навчання посприяла переходу навчального процесу на якісно новий рівень. Цей досвід став дуже цінним для подальшої діяльності вчителів і заклав фундамент для  професійного росту кожного педагога і розширення його навчальних можливостей. 

У цьому навчальному році молодші школярі взяли активну участь в конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика і Всеукраїнському математичному конкурсі «Кенгуру». Переможці шкільного етапу конкурсу ім. П. Яцика стали призерами ІІ ( районного) етапу :

 - ІІ місце посіла учениця 3-Г класу Григорук Софія ( класовод Ільєва О.О.); 

- ІІІ місце – учень 4-Б класу  Курдя Іван (класовод Коваленко С.І. ).

Молодші школярі також брали активну участь в різноманітних шкільних конкурсах і виставках. Це:

-  конкурс  читців поезії Тараса Шевченка ;

-  конкурс малюнків на асфальті «Ми і природа» ; 

-  конкурс  композицій з природних матеріалів ;

-  виставка  саморобок із вторинної сировини ;

- благодійні ярмарки по збору коштів для воїнів АТО ;

- Eco-fashion day «Мода для збереження природи».

В рамках роботи над виконанням теми школи «Вдосконалення навчально-виховного середовища в умовах національного державотворення» МК  вчителів початкових класів  активно  працювала над вихованням  у молодших школярів  якостей громадянина і патріота своєї держави. Здійснювалося це як на уроках, так і в позаурочній діяльності.  Домінантними стали виховання любові до рідного краю, повага до національних традицій і символів українського народу, до людей інших національностей, їхніх звичаїв і традицій, почуття гордості за славетних українців, турботливе ставлення до цінностей і надбань нашої держави. Відкриті уроки  і позакласні  виховні заходи  показали, наскільки учні обізнані з державною символікою, як поповнюють знання  про країну, де вони народилися і живуть, що знають про традиції українського народу, його пам’ятки та обереги.

Традиційно у всіх класах було проведено святкові заходи з нагоди  Дня знань, Дня захисника України, Дня української писемності та мови, Дня соборності України, Міжнародного дня рідної мови, свята «Миколай, Миколай, ти до нас завітай!», новорічно-розважальні програми, святкові ранки  «Любу матусю зі святом вітаю!», флешмоб « Танцюють всі !»

Цікавими для дітей 1-А класу став День побажань і Кольоровий тиждень, учням 1 –Б класу надовго запам`ятається перший урок – мандрівка «День народження нашого класу» і Eco-fashion day «Мода для збереження природи», а учні 1-В класу з вдячністю згадуватимуть День домашніх тварин і виготовлення лепбуків до Всесвітнього дня снігу . Незабутнім для учнів 3-Г класу став День обіймів, квест «Шукачі скарбів», квест до Дня святого Миколая. Яскравими стали  навчальні проекти «Великдень у моїй родині» та  «Збережи планету – наш спільний дім!» (до Дня Землі), організовані  вчителькою 1 –Б класу Тертичною Т. В., «Великодні традиції моєї сім` ї» ( 2 – А кл., вчитель Троценко Г.О.), «Мак – символ пам`яті» ( 4- Б кл., Коваленко С.І.)

Класоводи велику увагу приділяють вихованню школярів на народних традиціях. Так, родинне свято «Українські вечорниці», яке підготували і провели Ільєва О.О. і  Машкаринець І.С., надовго запам`ятається і дітям, і батькам.

Учні 2-А класу провели зустріч з дитячим письменником Сашком Дерманським. 

За звітний період  класоводами було проведено майстер–класи  з  розпису пряників (до Дня козацтва ) і виготовлення маски Діда Мороза (1- А), з розпису гіпсових фігур (тюльпанів) до свята 8-го Березня (1–Б), з виготовлення різдвяного віночка ЕТНОСТИЛЬ до Дня Святого Миколая ( 2-В), з розфарбовування ялинкових прикрас (3-А і 3- В) і « Фізика допомагає малювати картини » (3-В), з розпису писанок «Великодні традиції моєї сім`ї» ( 2-А) та майстер – клас «Робототехніка» (3-А), «Новорічна свічечка» та «Вазочка для мами» (4-Б кл.)

У цьому навчальному році через карантинні обмеження проведено небагато екскурсій. Так, учні 2-А класу відвідали театр «Особистості», учні 3-В класу побували на хлібозаводі «Кулиничі» і  в Музеї  історії туалетів ,  учні 4-А  здійснили екскурсію в Музей телебачення, а учні 3- А  побували в Національному науково-природничому музеї та Музеї води (водно-інформаційний центр). Учням 4 –Б класу пощастило подивитися  святкову виставу «Таємниці новорічних іграшок» в Палаці «Україна» .

В силу тих же обставин виховні та святкові заходи, що привали на квітень- травень,  проводились в онлайн-режимі . Це флешмоб «1939-1945. Ніколи знову» до Дня Перемоги та «Моя вишиванка» до Дня вишиванки. В них взяли активну участь учні 1–Б, 1-В, 2-А, 2-В, 3-Г, 4-Б  та 4-В класів.

Аналіз роботи дає підставу зробити висновок, що завдання, які  стояли  перед  методичною комісією вчителів початкових класів, в основному виконані.

                  Рекомендації на наступний навчальний рік:

 1. Продовжити   впровадження в практику роботи початкової  школи особистісно-орієнтований  та  компетентнісний  підхід  в  організації навчально-виховного  процесу.

2. Рекомендувати педагогам пройти курс дистанційного навчання з метою  оволодіння основами  інформатики і навичками користування комп`ютерною технікою. 

3. Роботу методичної комісії спрямувати на удосконалення методичної підготовки кожного педагога, розвитку його творчого потенціалу та поглиблення інноваційної діяльності.

4. Активніше впроваджувати в практику роботи  вчителів навчальні інтернет - ресурси.  

 5.  Налагодити  взаємовідвідування уроків вчителями методичного об’єднання з метою поповнення своєї методичної скарбнички, а також обміну досвідом.  

6. Більше уваги приділяти роботі з обдарованими дітьми  та   їх   підготовці  до участі в шкільних і районних конкурсах.

 7. Продовжити  роботу  по  національно - патріотичному     вихованню школярів.

  8. Поповнити  матеріально-технічну   базу  навчальних  кабінетів  дидактичними  матеріалами відповідно до вікової категорії  учнів класу, з яким працюватиме вчитель в новому навчальному році.

 

2. Про  роботу вчителів суспільно-гуманітарних предметів.

(Зеленська Г. В.)

В умовах національного державотворення та демократизації національної освіти вчителі суспільно-гуманітарного спрямування шукають найкращі методи й засоби навчання.

Сучасне навчання - це розвиток особистості, яка вміє критично мислити, здобувати інформацію з різних джерел, засвоювати, оцінювати її, застосовувати  способи  пізнавальної й творчої діяльності, ставити під  сумнів нові ідеї,  порівнювати, аналізувати, проектувати.

Це сприяє позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності, дає можливість розкрити своє «Я» та досягти своєї мети, сприяє свідомому засвоєнню знань, допомагає учню оволодіти методом праці, таким чином забезпечує умови для розвитку успішної особистості дитини.

 Методична комісія суспільно-гуманітарних предметів упродовж 2019-2020 н. р. працювала над втіленням у навчальний процес таких основних проблем:

 

 1. Грунтовне засвоювання учнями наукових фактів, понять з основ мовознавства, історії, що необхідні для формування пізнавальної активності і самостійності розвитку ініціативності і уміння діяти в нестандартних ситуаціях, шукати творчі підходи до використання інформації.

 2. Впроваджування нових навчальних технологій, які мали діалогічний характер і дали змогу поєднувати індивідуальні та групові форми роботи.

 3. Навчання та розвиток особистості учнів зорієнтованого відповідно до їхніх індивідуальних потреб.

 4. Виховання поваги до української мови як державної з усвідомленням кожним учнем громадянського обов’язку належно володіти державною мовою та дотримуватися єдиного орфографічного режиму.

 5. Забезпечення якості знань на основі новітніх досягнень мовознавчої науки, культури й соціальної практики. 

У зв’язку зі становленням особистісно-зорієнтованої освіти упродовж минулого навчального року кожен педагог-гуманітарій у своїй практиці реалізував ряд навчальних та виховних завдань:

 • формував навички роботи з інформацією;

 • розвивав критичне мислення та виробляв власний аналітичний погляд на інформацію;

 • допомагав виконувати різні пізнавальні й творчі завдання в співпраці;

 • стимулював здійснювати самоаналіз об’єктивних суб’єктивних причин власних успіхів і помилок;

 • створював позитивну атмосферу навчання.

Для реалізації цих завдань учителі використовували різні ефективні форми роботи інтерактивного навчання: уроки-вікторини, мовно-літературні змагання, брейн-ринги, урок-КВК, проводилися флешмоби. Такі види робіт сприяють всебічному розвиткові компетентнісного підходу до засвоєння вивченого матеріалу.

Так, Дорош Л.І., працювала над проблемою «Методи й прийоми інтерактивного навчання на уроках української мови». З метою повторення та підготовки учнів до ЗНО учитель використовує такі типи уроків як урок-контроль у 10 класі при вивченні теми «Орфоепічні норми сучасної української мови», творчі уроки на тему «Любіть життя – найбільшу цінність», урок - подорож, урок – гра тощо.

Комісарук В.В., провела творчі уроки у 7-В, 9-Б класі з мови та літератури. На уроках української літератури систематично використовує ейдос-конспекти під час опрацювання біографій письменників та опрацювання змісту творів. Також на уроках української мови працює з медіакартами для ґрунтовного пояснення теоретичного матеріалу.  

Семененко І.О., учитель української мови й літератури та світової літератури у своїй практичній діяльності створила систему оригінальних інноваційних розробок уроків з використанням ІКТ (інноваційно-комунікативних технологій) й інноваційних підходів.

Уроки з використанням мультимедійних технологій стають цікавішими для учня, акцентують увагу учнів, розвивають кругозір, сприяють всебічному мисленню , а тому є ефективнішими для засвоєння знань.

У своїй практиці Семененко І.О. використовує різні типи мультимедійних уроків: урок – коментар, урок – екранізація.

Осипенко А.В. за навчальний рік провела ряд стандартних уроків, зокрема: відкритий урок у 7 – А класі з української мови на тему: «Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Дієслово» та з української літератури «Вивчення творчості М. Стельмаха та автобіографічної повісті про дитинство «Гуси-лебеді летять». 

  У своїй роботі Панченко С.В. акцентувала увагу на такі основні напрямки: 

- формування компетентного читача;

- досягнення належного рівня сформованості вміння прилучатися через літературу до фундаментальних цінностей, культури.

- сприяти всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному становленню й самореалізації особистості в сучасному житті;

- виховання національно свідомого громадянина України.

За навчальний рік провела літературні читання у 5 – А класі «Спогади про Івана Франка», до Дня писемності мовний аукціон «Дошка запитань», мовний хуторок «Невичерпне джерело». 

     Зеленська Г.В., учитель української мови та літератури, працювала над проблемою: « Пошук оптимального варіанту навчання та виховання учнів із застосуванням інноваційних технологій під час вивчення української мови та літератури. У процесі реалізації проблеми вчитель розробила систему інтерактивних уроків  для учнів 10-11 класів та 6-А класу. 

Інтерактивні засоби допомагають активізувати роботу дітей у групах на уроках української мови. З цією метою вчитель запроваджувала методи взаємоперевірки учнями засвоєних знань. Це не лише в усній формі, а й у письмовій.

З української мови Зеленська Г.В. застосовувала такі важливі у 6 – 11 класах типи уроків – уроки-практикуми, на яких вдосконалювалися правописні і мовленнєві уміння і навички учнів з вивчення «Орфографії». Важливими в навчальному процесі є дослідницькі уроки, метою яких є отримання навчальної інформації з першоджерел, зокрема, при вивченні теми «Лексикологія. Фразеологія». Цікавими за формою проведення є уроки-суд. Діти з ентузіазмом обговорювали поведінку й вчинки героїв, умови та соціальні фактори впливу на формування особистості,  виправдовували й виносили справедливий вирок героям твору. Такі уроки пройшли в 11-х класах при вивченні творчості 

М. Хвильового «Я (Романтика)» та у 6-х класах при вивченні творчості В. Винниченка «Федько - халамидник». 

      Невід’ємною частиною викладання історії в школі є патріотичне виховання учнівської молоді, яке реалізовувалося в контексті загальношкільної методичної теми «Удосконалення навчально-виховного середовища в умовах національного державотворення». 

     Протягом навчального року вчителем, Дзюбаком С.О., було проведено різні за типами й формами уроки  у 7-9-х класах з предметів Історія України, Всесвітня історія та Правознавства. Особлива увага приділяла проведенню уроків з використанням інтерактивних технологій, особливо під час дистанційного навчання на карантині. 

      У 2019-2020 н. р. велика кількість учнів показали достатній та високий рівень у навчанні. Особливих успіхів досягли учні 9-А класу Волотовський Кирило ( ІІІ місце на районному етапі Всеукраїнської олімпіади з історії) та Жарук Валерія посіла ІІ місце на районному етапі учнівських наукових робіт історико - краєзнавчого музейного спрямування. 

       Бабич В.В. протягом навчального року продовжив втілювати тему патріотичного виховання на уроках історії й реалізовував свою мету під час їх викладання:

 • творчий урок з історії України у 10-му класі на тему: “Культура.  Духовне і повсякденне життя”;

 • виховний захід. Екскурсія з 10-м класом до  Музею гетьманства. Мета – ознайомлення учнів з життям та діяльністю гетьманів України;

 • виховний захід. Зустріч учнів 9-11 класів з добровольцем, бійцем АТО, викладачем університету "Україна" Максимом Петренко. Мета - ознайомлення учнів з прикладами мужності та героїзму бійців АТО та авторською книгою-спогадами Петренка  М.В "Спокійної ночі" про війну на Донбасі. 

     Учителі світової літератури активізували роботу над формуванням умінь і навичок грамотно й змістовно виражати думки, як в усній, так і в письмовій формах у різних життєвих ситуаціях, утвердження моральних якостей як дії до добра, пошуки смислу буття. 

       Понуренко О.І. провела в 11-х класах змістовний урок-пошук істини «Життєвий сюжет і філософсько-символічний зміст повісті «Старий і море» Ернеста Хемінгуея» та в 10 класі урок-філософський роздум на тему: «Ідея одухотворення життя й відновлення втрачених зв’язків у драмі-феєрії «Синій птах» Моріса Метерлінка.   

       Шеремет О.Л. впроваджував мету естетичного виховання на уроках російської мови та світової літератури у сучасній українській школі. 

       Учителі-гуманітарії для підведення підсумків з вивчених тем проводять у формі уроків-ярмарок, уроків-мандрівок, уроків-дискусій, уроків – брейн-рингів і т.д. Учителі-словесники все частіше проводять такі нестандартні уроки, як урок-семінар, урок-лекція, урок-конференція, урок-гра,  урок-змагання, урок-вікторина, урок-діалог, уроки пошуку істини і т.д. 

Учні є призерами  районного та  міського  мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка, переможцями районних предметних  олімпіад, Всеукраїнського конкурсу дослідницьких  робіт.
Переможцем районного конкурсу читців творів Т. Шевченка став учень 11- А класу Матвієнко Євгеній, який посів ІІІ призове місце.
        Методичне об’єднання активно проводить позакласну роботу. Протягом року учителями проведені такі виховні заходи : поетичний марафон « Хай лунає слово Кобзаря», літературна вікторина «Стежинами Кобзаря», флешмоб «Слова Шевченка вічні», квест «Шевченкознавці».
        Переможцями конкурсу на краще читання віршів Т. Шевченка у школі стали учні 1-В, 2-А,2-Б, 2-Г, 3-А, 3-В, 3-Г, 5-А, 6-А, 7-А, 8-А, 9-Б та 10 класів, які посіли призові місця. Гран-Прі посів Черевань Владислав учень 6-А класу.
        Вчителі суспільно-гуманітарних предметів беруть активну участь у роботі районних методоб’єднань, є постійними членами оргкомітетів з проведення районних та міських учнівських олімпіад, а наші учні щорічно є активними учасниками та переможцями районних та міських предметних олімпіад та конкурсів. 

 

3. Про  роботу вчителів  природничо-математичних предметів.

(Вовченко С. М.)

На формування якісно нового педагога налаштована вся система методичної роботи, тобто система взаємозалежних дій та заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації професійної  майстерності кожного вчителя. 

До складу  МО   входять  8 вчителів, із них 6 вчителів вищої категорії (3 мають звання  старший  вчитель, 2 мають звання методист), два - другої категорії.

Методичне об’єднання працювало над   вирішенням   проблемної    теми: «Удосконалення  навчально-виховного  середовища  в    умовах  національного  державоутворення». 

Мета, яку ставили перед собою вчителі  МО  природничих дисциплін: 

 1. Забезпечення умов для розвитку та реалізації творчих здібностей учнів.

 2. Розвиток у школярів пізнавального інтересу до вивчення природничих наук, їх інтелектуальних здібностей. 

 3. Формування емоційно - ціннісного ставлення до довкілля, переконань у тому , що пізнання природи дозволяє її раціонально використовувати і охороняти.

 4. Виховання особистості, що вміє раціонально поводитись у навколишньому середовищі, дбає про своє здоров’я та здоров’я оточуючих. 

 5. Забезпечення базової підготовки з предметів природничого циклу.

 6. Підготовка учнів до успішного проходження ЗНО, створення фундаменту  для подальшого вдосконалення знань у ВНЗ. 

Для     здійснення цієї  роботи вирішувалися   наступні   завдання:

1. Вивчення  й  впровадження  в  педагогічну  практичну  діяльність    досягнень педагогічної науки.

2. Вивчення та аналіз навчальних планів, програм, підручників, методичних рекомендацій щодо змісту, форм і методів проведення уроків, факультативних занять, виховних позакласних заходів.

3. Удосконалення     контрольно-оцінювальної    роботи    вчителів    при проведенні різних     видів    підсумкових      оцінювань.

4. Удосконалення роботи над розвитком особистісних підходів щодо активізації їх пізнавальної       діяльності. 

5. Поповнення    і    забезпечення    кабінетів     математики,     фізики      та інформатики наочними посібниками, роздатковим матеріалом,      зміцнення      навчально – матеріальної      бази      кабінетів.

6. Залучення   вчителів до роботи у шкільних   та   районних   творчих   груп,   до участі   у конкурсі   «Учитель року»,   МАН,   загально шкільних   заходах      з  методичної       роботи.

Дзюбак  Алла  Володимирівна

У 2019-2020н.р. продовжувала працювати над темою «Формування екологічної компетентності шляхом проведення позаурочних занять із залученням натуральних природних об’єктів»

Розробила та провела уроки з використанням інтерактивних технологій «Лишайники – особлива група живих організмів»(6 кл);  та урок-дискусію для учнів 11 класу «Генна інженерія в Україні: проблеми і перспективи». Розроблено та проведено ряд віртуальних лабораторно-практичних робіт.

Також було проведено ряд виховних заходів екологічного спрямування, зокрема :  урок-семінар «Значення знань з етології  для людини» для 7класу, фотовікторину   на     визначення     кращого знавця ранньоквітучих рослин для учнів 6 класу. 

Протягом навчального  року учні усіх класів готували та презентували у різних формах навчальні та творчі проекти.

А учні 11х класів протягом першого семестру навчалися за методикою «Перевернутий клас», спробували  себе у ролі вчителя. 

Провела ряд занять у природі з учнями 5-Б та 6-х  класів для формування вміння учнів застосувати набуті теоретичні  знання для вирішення практичних завдань та вміння працювати з природними   об’єктами. Для учнів, що планують писати наукові роботи та планують пов’язати свою професію з біологією, проведено практикум «Методика планування та оформлення наукової роботи».

Учні 5-Б та 7-11 класів брали активну участь у Всеукраїнських та Міжнародних олімпіадах (Всеосвіта, На урок, Олімпус). Багато з них стали призерами. 

Під час дистанційного навчання працювала на платформах На урок, Всеосвіта, Classtime, Learningapps, Kahoot! Проводила консультації та відеоуроки, конференції у skype, zoom. Відзняла ряд відеопояснень матеріалу. За час карантину учні виконали ряд творчих робіт, підготували ряд проектів. 

Брала участь у багатьох вебінарах, пройшла курс з підвищення кваліфікації на ЕдЕра.

6 із 7ми  членів команди, що представляли школу на предметній районній олімпіаді, стали її призерами: Гузєв І. (11-А) – 3є місце; Жарук В.(9-А), Гартованова Є. (11-А),  Храпачевська В.(10)– 2е місце; Довгаль М.(10) Лукˊяненко Д., (11-А) – 1- ше місце. Довгаль М. та Гартованова Є. посіли  III місце на міському етапі предметної олімпіади. 

Учні школи взяли активну участь у презентації відділень МАН, що відбулася у КМДА.

Учень 10 класу Літовкін Данило та учениця 9-Б класу Кощавко Ксенія  стали призерами районного етапу конкурсу-захисту МАН. На міському етапі конкурсу-захисту МАН Данило здобув «бронзу», а Ксенія стала переможницею. Вона представила свою роботу на Міжнародній науково-практичній конференції «PLANTA+:досягнення і перспективи», яка відбулася 20-21 лютого у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця. Вчитель біології Дзюбак А.В. була нагороджена Подякою від МАН.

Єрошев   Микола     Миколайович

Своєю проблемною темою   Микола  Миколайович обрав: «Розвиток навчальних компетентностей на уроках  хімії шляхом впровадження    інтерактивних    технологій» .

      Щоб гідно жити в сучасному суспільстві, особистість повинна бути компетентною в різних сферах діяльності. Саме компетентісний  підхід   покликаний   подолати  прірву    між   освітою   і     життям.

Для    реалізації   проблемної   теми       вчитель   використовував  інтерактивні технології. Умовами їх використання     Микола  Миколайович  обрав : створення   психологічного клімату на уроці, наявність соціальних навичок, уміння учнів спілкуватися, бажання  вчителя спілкуватися з учнями «на рівних».

На уроках хімії вчитель   формував основні поняття, теорії і закони, які з року в рік  розширюються, поглиблюються. Теоретичний матеріал  завжди  поєднував   з практикою (лабораторні, практичні роботи, під час яких досліджує властивості  речовин, явища, правила безпечної поведінки   людини). 

У практиці своєї роботи  використовував  фронтальні  технології  навчання: «Мозковий штурм», «Дерево рішень», «Навчаючи – вчуся».

Часто в своїй  практиці  використовував   різноманітні  інтерактивні  ігри, завдання: «Ребуси», «Кросворди», «Хрестики-нулики», «Третій-зайвий», «Морський бій». У   зв'язку       з упровадженням у навчально-виховний процес інтерактивних технологій змінилися й освітні цілі, що в значній мірі тепер спрямовані на формування й розвиток здібностей учнів до самостійного пошуку, збору, аналізу та представлення інформації; виховання творчої особистості, в результаті яких вона буде підготовлена до активного, самостійного життя в інформаційному суспільстві.

Розвитку творчого потенціалу учнів Микола Миколайович сприяв використанням на уроках залежно від віку учнів, матеріалу, теми, особливостей класу наступних прийомів: «Емоційне налаштування», «Корисний файл», «Злови помилку», «Так – ні», «Вірю – не вірю», «Вилучи зайве».

Досить дієвими, особливо  під час  карантину  були домашні творчі експерименти. При проведенні домашніх хімічних дослідів перевага надавалась тим, які можна застосувати у повсякденному житті.     

Наприклад:
-  виведення плям іржі за допомогою лимонної кислоти чи кухонної солі;
- добування крохмалю з картоплі; виявлення його наявності;
-  відношення ацетилсаліцилової кислоти до деяких речовин (солі, соди);
-    використання питної соди як мийного засобу та розпушувача тощо.

Під час карантину згідно   індивідуального   плану   роботи по предмету:

 1. Розміщав  завдань на сайті школи згідно розкладу для учнів 7-11 класів по хімії.

 2. Працював з Інтернет – ресурсами, перегляд відео уроків з хімії на каналі YouTube

 3. Підбирав    і   розробляв завдання для дистанційного навчання.

 4. Розробляв завдання до інтерактивних вправ.

 5. Проводив консультації з учнями 7-11 класів.

 6. Розробляв  і проводив тести.

Стрільченко     Ганна        Миколаївна

Працюючи над темою, розробила методику проведення уроків у 5 класів із застосуванням інтерактивних та дистанційних форм навчання із впровадженням інформаційних технологій. Використовувала метод проектів у 6 класі з теми «Діаграми»(діти виготовляли та захищали свої роботи).У сьомих класах використовувала різні інтерактивні методи роботи на уроках алгебри та геометрії.

Брала участь в організації та проведенні математичного конкурсу «Кенгуру» та шкільної математичної олімпіади.

Провела відкриті уроки у 5А та 5В класах на тему « Звичайні дроби». 

Під час проведення уроків математики застосовувала практичні задачі, пов`язані з розвитком у школярів пізнавального інтересу до вивчення природи та їх інтелектуальних здібностей. Намагалася сформувати у дітей емоційно-цінносне ставлення до довкілля та розвити  необхідні компетентності для вдалого складання ЗНО та подальшого навчання в ВНЗ.

            На період дії карантину було виконано всі поставлені завдання: складання завдань, підбір он-лайн тестів та підготовка відео-уроків для 5,6,7 класів згідно розкладу та розміщення їх до відповідних груп у вайбері.

 Були проведені он-лайн контрольні роботи та виконаний аналіз помилок, телефонні консультації для пояснення нового матеріалу для дітей, у котрих не було доступу да інтернет ресурсів. Для підвищення фахової майстерності: пошук та перегляд відео матеріалів на освітніх сайтах, проходження он-лайн семінарів, ознайомлення з освітніми платформами, які можна використовувати для дистанційного навчання. Також регулярно проводилися он-лайн уроки з дітьми.

Метою та основними завданнями уроків було узагальнити та систематизувати знання, вміння і навички учнів   розв`язувати задачі; розвивати логічне мислення учнів, їх творчі здібності; повторити та систематизувати знання учнів .

Подзюбанчук     Мирослава       Іванівна

У 2019-2020    навчальному році працювала над темою: «Застосування інноваційних технологій для поглиблення зацікавленості учнів у вивченні  математики». Використання на уроках математики інноваційних технологій сприяє професійному зростанню вчителя, змінює атмосферу на уроці, викликає робочий настрій у дітей, і як наслідок, покращує якість набутих знань, що в свою чергу формує інноваційну особистість вчителя і учня, які будуть прекрасно вписуватися в майбутньому. 

Основними    формами   роботи    з    учнями,    відповідно    до    рівня      ІК-компетентності,  Мирослава   Іванівна    обрала  сучасні  сервіси  електронної  комунікації    (таблиці). Дистанційне   навчання    учнів    здійснювала  завдяки   використанню     всіх     технічних     та інформаційних засобів: електронної пошти, соціальних мереж, засобів       он-лайн зв’язку, «Електронного щоденника». Кожен день в електронному     режимі     інформувала        учнів та батьків про домашні    завдання з усіх    предметів    та     надавала рекомендації, побажання батькам з приводу організації     навчання       під час карантину.

У цей період за допомогою  он-лайн засобів щоденно розміщувала   домашні   завдання та іншу інформацію для    учнів і батьків. Це    здійснювала  у вигляді  розміщення новин на сайті  школи; відправлення миттєвих повідомлень через електронну пошту; участі в обговореннях на форумі   в   соціальних   мережах. Це   допомагає    учням     при     виконанні  домашнього    завдання, самостійного    вивчення          матеріалу.

Гаджилова   Олена   Валентинівна

Продовжуючи роботу над науково-методичною темою «Соціо-ігрові методи у викладанні математики», впроваджувала нові прийоми та методи в організації навчального процесу при викладанні ряду  тем 5, 6, 8 та 10  класів. Нові прийоми організації групової роботи учнів на уроці дозволили поглибити індивідуалізацію  процесу опанування новими знаннями та навичками, що є особливо корисним для учнів з низьким та середнім рівнем. 

Від початку навчального року провела кілька уроків за технологією STEM (STEAM), даючи можливість учням опанувати не тільки наукову (S) основу даної теми, а й її технологічну , навіть технічну реалізацію (Т ), та для більшої зацікавленості учнів підкріплену і певним розважальним аспектом (Е), і навіть використання даної теми у творчих, мистецьких реалізаціях (А) та втілення даної теми у математичному апараті обчислень і доведень (М). 

Подібні уроки стають корисним мотиваційним чинником для подальшої роботи учнів, адже демонструють практичне застосування математики та красу її логічних конструкцій.

Продовжуючи роботу над своєю методичною темою, вчитель опановувала через оф – лайн  семінари та освітні он-лайн ресурси нові прийоми комунікативних та соціо-ігрових технологій та експериментально впроваджувала їх у практику освітнього процесу. Відтак , серед них з’явилися такі, що найбільше імпонують дітям, даючи можливість об’єднувати зусилля і в міру сил реалізуватися кожному: «Колективний розум – один спікер», «Ти – мені, Я – тобі»; «Аукціон знань» і т. ін..

Створюючи різнорівневі групи при вивчені певних тем, учні отримали можливість підвищувати власний рівень знань, умінь та навичок у творчій співпраці з учнями , що мають більш глибокі знання та виступають консультантами.

Так, за рік вчитель взяла участь у 8 оф-лайн семінарах за темами методики математики і психології навчання та у 7 он-лайн семінарах щодо дистанційного, змішаного та «перевернутого» навчання, про що свідчать відповідні сертифікати, кілька разів брала участь у роботі районного методичного об’єднання.

У поточному навчальному році вчителем було розроблено творчі уроки за темами: «Рівняння практичного екологічного змісту », «Задачі бізнесу про відсотки» (5 клас), «Математична кулінарія» та «Бізнес та відсотки» (6 клас), «Практична теорема Піфагора», «Швидкі математичні оцінки величини» (8 клас), «Дослідження функцій похідною і в Geogebra» та «Корені та степені» (10 клас).

Вчителем була організована та проведена шкільна олімпіада з лінгвістики, у якій взяли участь 14 учнів 8-11 класів, а її переможці  Максим Маркевич та Максим Кокошко взяли участь у районній олімпіаді. 24 учні 5-Б та 5 учнів 6-А класів взяли участь у міжнародній грі «Кенгуру», двоє отримали відмінний та 12 учнів отримали добрий результат. 

У рамках практичної проектної роботи учні 5-6 класів поповнили методичну скарбничку кабінету математики новими математичними кросвордами, казками, геометричними моделями, учні 8 класів долучилися до дослідження історії життя і праці Піфагора та розмаїття способів доведення теореми Піфагора. Свої проекти вони втілили у електронних презентаціях, а учні 10 класу створили нові наочності у формі 3 Д моделей.

Впровадження дистанційного навчання під час карантину стало неабияким викликом. Тому для забезпечення повноцінного навчального процесу вивчення математики вчителем були опановані технології : створення тестів на платформах «На урок» та «Всеосвіта», забезпечено доступ УСІХ учнів 5-8 класів до математичної платформи GIOS та впроваджені елементи технології «перевернутий клас». 

У березні Гаджилова О.В. створила  власний YOU-TUBE канал, де викладає ролики з найважливішими коментарями до теорії або способів розв’язування задач, відео найважливіших уроків, проведених  у форматі zoom-конференцій. Зворотній зв’зок, інтерактивне розв’язування задач було можливо завдяки функції зума «біла дошка», тестування та оцінювання проводилося через чати в зумі, вайбері, телеграмі. Перевірка зошитів та самостійних і контрольних робіт відбувалася за регламентовано надісланими фото.

Постійно оновлюється  актуальною математичною інформацією сторінка Фейсбук «Математика для усіх» та сторінка математики на сайті школи. Удосконалюючи та поповнюючи  методичні матеріали кабінету математики, вчителем було опрацьовано та систематизовано статті й розробки уроків  та журнальних матеріалів, сформовано оновлені методичні теки та тематичні кейси «Контрольні та самостійні роботи у 10 класі»», «Практичні задачі зі стереометрії», «Основні підходи розв’язування задач з  тригонометрії за текстами ЗНО».

Невольник    Наталія  Олександрівна

У    20198  -  2020  році    працювала , застосовуючи   інноваційні    методи   та   технології   для   поглиблення      знань        учнів      з     математики. Розуміючи     усю     відповідальність    за      рішення    поставлених   завдань   перед     вчителем     математики,   Наталія    Олександрівна   вважає  однією  з основних    умов    розвитку   творчого     мислення - створення     атмосфери,    яка сприяє    появі    нових   ідей          і    думок.    Перший   ступінь    на     шляху     створення     такої     атмосфери – це   розвиток    почуття     психологічної   захищеності   дітей. 

До  думок дітей потрібно  відноситися  з   повагою.   Більше     того, учитель   постійно   заохочує   дітей   в   їх   спробах   братися   за   складні     завдання,   розвиваючи  тим   самим  їх  мотивацію   і    наполегливість.       Розвиває   творчі здібності    в атмосфері    дослідницької,    творчої,    пізнавальної діяльності   на    уроці.    В основі такого навчання знаходиться безпосередній   досвід, набутий    дітьми,    в    ході    навчальної    діяльності   і   їх   оточення. Для   розвитку  творчих   здібностей  дитини   вчитель   застосовує     прийоми,   стимулюючі     творчу діяльність, а  також     застосовує   одночасне      використання   аудіо-  і    відеоінформації,  підвищуючи   запам’ятовування     до  61 % . 

Столяр    Світлана     Віталіївна

Проблема над якою працювала в 2019-2020 навчальному році «Впровадження   інноваційних   технологій     в навчальному  процесі  як  засіб  підвищення  ефективності засвоєння  знань  учнями  при   вивчені   географії». У своїй роботі прагнула   до    вирішення таких завдань:

 • розвиток логічного, критичного, творчого мислення, мови, уваги, пам’яті, уяви через здійснення творчої діяльності і використання проблемного, пошукового і дослідницького методів навчання;

 • формування вміння відповідати на нестандартні питання;

 • розвиток пізнавального інтересу та творчих здібностей учнів у процесі самостійного набуття нових знань;

 • використання учнями різних джерел для пошуку географічної, картографічної та статистичної інформації;

 • закріплення учнями певних тем навчальної програми шляхом проведення досліджень та створенням презентацій;

 • використання інтернет  та  медіаосвітніх   технологій у навчально-виховному процесі.

 Діяльність    Світлани     Віталіївни     була     основана    на      принципах особистісного навчання, що реалізувалось в засобах індивідуалізації форм, методів та педагогічних засобів досягнення цілей навчання, переведення процесу отримання знань до самостійного пошуку необхідної інформації.

Для   підготовки   учнів   до   успішного    проходження   ЗНО   на  уроках     вчитель використовувала    різні   методи:

 • дослідницький  (  для  організації   пошукової   діяльності);

 • пояснювально – ілюстративний,   який    поєднує  словесні   методи  з  ілюстрацією  різних   за  змістом  джерел ;

 • частково   -  пошуковий який ґрунтується на використанні географічних   знань,  життєвого  і  пізнавального   досвіду  учнів.

Під   час   дистанційного  навчання   робота  була   організована   за   допомогою   різних   засобів  навчання:

 • сайт   Всеосвіта;

 • платформа ,, На  урок “;

 • конференції     ZOOM;

 • служба   Viber;

 • сайт    Classroom

 • перевірка   робіт   з  застосуванням   електронної   пошти.

Така   організація    освітнього   процесу  дозволяє   зв’язувати навчання  з   життям, підвищує  мотивацію  учнів  до  навчання, розвиває   самостійність  та  активність  учнів  .   вміння    адаптуватися у  різних  ситуаціях.

Вовченко  Станіслав  Миколайович

Працюючи  над  темою: «Застосування  інноваційних  технологій для  поглиблення  знань  учнів  з  фізики         у 7 – 10 класах» продовжив  розробку  методики  проведення  уроків за  новою програмою:    

Використовував елементи інноваційних технологій, враховував індивідуальні особливості учнів та розвив їх творчі здібності. Залучав школярів до пошуків свого способу роботи. Активно використовував  активізуючи     методики та інтерактивні техніки у навчанні.  

Підчас  дистанційного  навчання : 

 - створив «блог   вчителя  фізики   Вовченка С.М.» у   якому   щоденно  розміщував   розробки  уроків  фізики    від    7    класу    до   11   класу   та  астрономії   11   класу

-  проводив   уроки- конференції   застосовуючи   платформу   ZOOM, TeamViewer.

Аналіз   роботи   свідчить,   що   за   минулий   навчальний   рік    підвищився теоретичний   та    методичний    рівень     викладання    навчальних     предметів, посилилась   увага     до      виховної      та  розвивальної    функції     навчання,    до     пошуку    його     ефективних    форм   і       методів.

Зросли активність учителів, їх прагнення творчості. Вчителі проявляють гарні організаторські здібності; використовують різноманітні форми, прийоми педагогічної техніки, інтерактивні технології, впровадження яких викликають підвищений інтерес в учнів.

Спостерігається позитивна динаміка результатів, що вказує на зростання професіоналізму вчителів і вдосконалення педагогічної майстерності.

Велася         масова    робота з учнями:  олімпіади,  конкурси,   предметні тижні, робота   з   обдарованими   та  невстигаючими    учнями. Постійно планувалася самоосвітня робота, вивчалися нові комп’ютерні програми, які застосовувалися на уроках природничо-математичного циклу.

Аналіз роботи МО дає змогу зробити висновок, що завдання, які були визначені для роботи у цьому навчальному році,  що випливають з науково-методичної проблеми   МО, в основному  виконані, результативність роботи вчителів  МО   є     задовільною.

 

4. Про  роботу вчителів  англійської мови

                                                                                                        (Руда О. І.)

       Головна мета навчання іноземної мови у загальноосвітніх школах полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок.

З метою підвищення кваліфікаційного рівня та методичної підготовки вчителів іноземної мови Методичною Радою школи створено методичне об’єднання вчителів іноземної мови. Всього кількість членів методичного об’єднання становить 6 осіб. З яких 1 є «спеціалістом вищої категорії», 2 є «спеціалістами І категорії», 4 – «спеціалістами ІІ категорії».

      Методичне об’єднання обрало опрацювання проблеми: «Європейський мовний портфоліо- розвиток особистості учня, його комунікативних здібностей, розуміння необхідності та уміння навчатися впродовж життя».

В основу роботи було покладено нормативні документи, постанови та рішення Міністерства освіти та науки України.

Вчителі англійської мови  продовжувало вивчати такі  ключові поняття, як «стандарт   освіти», «державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти», «компетентність» та «компетенція» тощо.

МО в школі проводяться з метою координації творчого потенціалу учителів для вирішення актуальних проблем методики викладання навчальних предметів.

Робота МО ведеться згідно затвердженого плану на рік.   Було проведено 4 засідання. Для підвищення свого фахового вчителі англійської мови нашої школи були запрошені і брали участь у різноманітних семінарах та тренінгах. Під час засідань  ми  маємо змогу обмінятися матеріалами та інформацією.

Головними завданнями в роботі методичного об’єднання  були:

- Вивчати нормативні документи та методичні рекомендації щодо викладання англійської мови.

- Ознайомлюватися з новими методичними ідеями у фаховому журналі та іншій методичній літературі, під час семінарів-практикумів, вебінарів тощо.

- Удосконалювати методику проведення різних типів уроків, в тому числі     нетрадиційних та інтегрованих.

- Стимулювати  навчальну активність учнів на уроках шляхом застосування проблемних  та пошукових форм навчальної діяльності учнів.

- Запроваджувати  інноваційні технології в  навчально-виховному процесі на уроках англійської мови.

- Створювати умови для  соціокультурного спрямування процесу навчання, досягнення виховної, загальноосвітньої та розвивальної функції іноземної мови як шкільного предмету.

- Забезпечувати комплексність уроків англійської мови через збалансоване та раціональне поєднання усіх аспектів мовленнєвої    діяльності учнів та міжпредметні зв'язки.

- Поєднувати навчальну роботу з учнями на уроці та позакласну роботу.

- Приділяти увагу тим навчальним технологіям, що орієнтовані на збереження здоров'я дітей. 

- Організовувати навчання дітей в початковій та середній  школі з урахуванням   вимог зазначених у Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти, ключових змін до навчальних програм з англійської мови.

- Удосконалювати індивідуальну самостійну роботу вчителя з самоосвітньої проблеми шляхом виконання перспективних планів самоосвіти на   5 років.

- Залучати учнів та вчителів до спільної пошукової творчої роботи за методикою «Проєкт».

- Систематично вивчати утруднення учнів. Здійснювати моніторинг прогресу в усуненні утруднень учнів у вивченні англійської мови (Дні та тижні «допомоги»).

- Організовувати та вдосконалювати  роботу з обдарованими дітьми.

Напрямками роботи МО були:

Робота з обдарованими дітьми.   У поточному навчальному році був проведений шкільний етап Всеукраїнської олімпіади з англійської мови. Переможці взяли участь у районному етапі.

Діагностична та навчально-корекційна робота з учнями. Вивчення та усунення утруднень учнів залишається одним з важливих моментів в навчальній діяльності. Вчителі здійснювали  корекційно-корегуючі заняття  з учнями під час додаткових занять у другій половині дня: з учнями 5 та 10 класів з метою створення умов  для адаптації учнів до нових умов навчання, з учнями 11 класів  - з метою підготовки до ЗНО.

Проєктна робота.  Учні 4-11 класів постійно залучалися до спільної роботи  в парах та  групах за методикою «Проект» з метою створення ситуації успіху та  мотивації учнів до навчання.

Участь у конкурсах. Учні брали в конкурсі «Гринвіч»  та «Пазл» ,  метою яких є пошук та підтримка талановитих школярів, розвиток інтересу до англійської мови та культури англомовних країн, активізація позакласної та позашкільної роботи з англійської мови, надання учням можливості змагатися в масштабі, що виходить за рамки регіону, не виїжджаючи з нього, формування навичок пізнавальної та творчої діяльності , допомога учням старших класів в опрацюванні методик роботи із тестовими формами контролю.  Завдання конкурсів носять, в тому числі, і соціокультурний та соціолінгвістичний  характер, що сприяє здійсненню соціокультурної лінії Держстандарту, сприяє формуванню соціокультурної компетентності шляхом засвоєння культурних і духовних цінностей, норм, що регулюють соціально-комунікативні відносини між статями, поколіннями, націями, сприяють естетичному і морально-етичному розвиткові учнів.

     Тижні англійської мови.       Традиційно в лютому під час тижня учні школи готували та знайомилися з проектними роботами учнів на тему: «SafetyRules»,«TheWorldofEnglishProverbsandIdioms».  «TheGloryofBritain. BritishWriters.», «FamousPlacesofLondon», «EnglishFood» etc .  Під час тижня вчителі англійської мови проводили позакласні заходи та нестандартні уроки англійської мови: “EnglishisFun” ,“SportCompetition”, “DigintoReading”, “AreYouFoodie?” ,”IStudyEnglish”, “TheABC “, залучали учнів до інтерактивних форм  навчання . Учні здійснили віртуальні подорожі “YellowstoneNationalPark”,“London”, “ TateGallery” etc. Вчителі англійської мови уклали збірку уроків та заходів за результатами проведеного тижня.

      Проведені заходи свідчать про те, що вчителі на достатньому рівні володіють методикою викладання предмета, виявляють належну професійну компетентність, вдало впроваджують новітні технології, здійснюють конструювання уроків особистістю орієнтованого спрямування, заохочують школярів до самостійних суджень. 

Індивідуалізація та диференціація на уроках англійської мови досягається шляхом використання вчителями завдань різної складності, підготовка повідомлень та проєктів. На уроках вчителі та учні використовують сучасні інформаційні технології. Науково-методичне викладання предмету задовільне. У школі створено кабінети англійської мови, які оснащені сучасною технікою, в яких є науково-методична література, таблиці з предмету, роздатковий матеріал, теки систематизовані за розділами програми.

Підвищення педагогічної та фахової майстерності вчителя. Підвищення педагогічної та фахової майстерності вчителя є головним засобом досягнення прагматичних цілей вивчення іноземної мови – стати засобом спілкування учнів завдяки сформованим комунікативним умінням: говоріння, аудіювання, читання та письма забезпечити їм доступ до інших національних культур і тим самим до світової культури.

     Вчителі англійської мови брали активну участь у фахових семінарах: міські та районні семінари вчителів англійської мови, які проводило видавництво «Лінгвіст», семінари  для вчителів англійської мови, що працюють в початковій школі, онлайн конференції, вебінари, які проводили видавництва Macmillan, «Лінгвіст»  тощо.

Дослідницька робота вчителів за методичною  самоосвітньою проблемою. Вчителі англійської мови працювали над вище зазначеними самоосвітніми проблемами, знайомили  зі своїми здобутками  своїх колег на засіданнях методичних об’єднань.  На них розглядалися  організаційні питання , проходили обміни досвідом з  методичних  проблем, ознайомлення з методичними новинками.

В новому навчальному році планується:

 • Проводження роботи на проблемою МК.

 • Удосконалення методики проведення різних типів уроків, в тому числі нетрадиційних та інтегрованих.

 • Стимулювання  навчальної активність учнів на уроках шляхом застосування проблемних  та пошукових форм навчальної діяльності учнів.

 • Запровадження інноваційних технологій в  навчально-виховному процесі на уроках англійської мови.

 • Створення умов для  соціокультурного спрямування процесу навчання, досягнення виховної, загальноосвітньої та розвивальної функції іноземної мови як шкільного предмету.

 • Забезпечення  комплексність уроків англійської мови через збалансоване та раціональне поєднання усіх аспектів мовленнєвої    діяльності учнів та міжпредметні зв'язки.

 • Поєднання навчальної роботи з учнями на уроці та позакласної роботи.

 • Продовження самоосвітньої роботи вчителя шляхом виконання перспективних планів самоосвіти.

 • Здійснювати неформальну методичну допомогу вчителям».

 • Вивчення утруднень учнів. Здійснення моніторингу прогресу в усуненні утруднень учнів у вивченні англійської мови (Дні та тижні «допомоги»).

 • Посилення  роботи з обдарованими дітьми.

 • Поповнення сайту школи новими інформаційними матеріалами про роботу ШМО

 • Діагностування членів МО з метою визначення цілей та завдань методичної роботи на наступний навчальний рік

 • Поповнення  матеріально-технічної бази кабінетів англійської мови

 • Перед атестаційна підготовка вчителів. Проходження курсів підвищення кваліфікації.

 • Комп'ютеризації навчання та впровадження передових технологій навчання.

 

5. Про  роботу вчителів  фізичної культури

 (Пацьора Л. О.)

 

Проблемна тема, над якою працювало ШМО вчителів фізичної культури:

«Сучасні підходи до національного виховання школярів на уроках фізичної культури»

Завдання ШМО вчителів фізичної культури:

1.Підвищення рівня майстерності вчителів фізичної культури;

2.Утвердження пріоритету оздоровчої спрямованості системи фізичного та патріотичного виховання;

3. Реалізація здоров’я зберігаючих технологій;

4. Дотримання вимог безпеки життєдіяльності учнів під час підготовки та проведення уроків з фізичної культури, позакласних та позашкільних заходів;

5. Формування загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в житті людини, забезпечення та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку;

6. Розширення функціональних можливостей організму дитини через цілеспрямований розвиток основних фізичних якостей і природних здібностей;

7. Розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних дій, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності;

8.Формування практичних навичок для самостійних занять фізичними вправами та проведення активного відпочинку;

9. Досягнення оптимальної рухової активності всіх учнів протягом кожного уроку з урахуванням стану здоров’я.

10. Підняття рейтингу фізичної культури шляхом впровадження в спортивне життя школи різноманітних спортивно – масових заходів.

НАШЕ КРЕДО: «Спорт - це життя, здоров'я - це рух. Хочеш бути здоровим – будь ним!»

Фізичне виховання відіграє значну роль у підготовці всебічно розвиненої молодої людини, здатної успішно трудитися в різних галузях господарства і соціально-культурної сфери, захищати Батьківщину. Отож завдання школи не тільки в підготовці високоосвіченої, висококультурної молодої людини, а й у створенні необхідних передумов для її всебічного фізичного розвитку.

    За останнє десятиріччя чітко спостерігаються такі фактори, які впливають на стан здоров'я учнів, а саме : зростання навчального навантаження, вільний час діти все більше проводять за переглядом фільмів, за комп'ютерними іграми. Усе це призводить до гіподинамії, порушення постави ,  зору та інших проблем із здоров’ям.

    Завдання ж школи - зберегти, зміцнити здоров'я учнів, сформувати в них відповідальне ставлення до власного здоров'я. Тому головним нашим завданням на сучасному етапі повинно бути збереження і зміцнення здоров’я дітей, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у вчителів, учнів та їхніх батьків.

    Пріоритетним напрямком роботи школи є підвищення якості освіти через використання інноваційних технологій на уроках і позакласних заняттях. Тому сучасний педагог повинен досконало володіти знаннями в області цих технологій і успішно застосовувати їх на своїх уроках. Вчитель, використовуючи сучасні технології, може удосконалювати не лише фізичні якості, а також розвивати творчий потенціал учнів.

Фізичне виховання є важливим засобом у системі освіти та виховання учнів школи. Основна його мета – сформування фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я школярів, фізичної культури особистості, оволодіння основами оздоровчо-коригувальної та прикладної спрямованості фізкультурної діяльності, розвиток основних фізичних якостей та рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовленості учнів. Мета предмета «фізична культура» реалізовується шляхом застосування комплексного підходу до вирішення навчальних оздоровчих і виховних завдань. Тому кожен із вчителів фізичної культури нашого навчального закладу проводив пошук шляхів активізації навчально-виховного процесу. Вся робота була спрямована на підвищення результативності навчального процесу. 

На сьогоднішній день методичне об’єднання вчителів фізичного виховання працює в складі: 

 1. Голова методоб’єднання: Пацьора Любов Олександрівна,  вчитель фізичного виховання вищої категорії, старший вчитель, стаж роботи  39 років, керівник гуртка «Шахи».

 2. Снігірьов  Ігор Анатолійович, вчитель фізичного виховання та трудового навчання вищої категорії, вчитель методист, стаж роботи 32 роки.

 3. Павленко Юрій Володимирович, керівник гуртка «Айкідо», спеціаліст, стаж роботи 11 років, 

 4. Осипенко Іван Олександрович, вчитель фізичного виховання, спеціаліст, стаж роботи 2 роки, керівник гуртка з «Волейболу»

 5. Коптілий Володимир Михайлович,  керівник гуртка «Футбол», спеціаліст, стаж роботи 5 років. 

 6. Лукянов В’ячеслав Янович, спеціаліст, стаж роботи 1 рік. 

 Зміст предмета регламентується програмою, практична реалізація якої здійснюється на уроках фізичної культури. Навчальна програма побудована за модульною системою. Критеріями відбору варіативних модулів є: наявність матерільно-технічної бази, регіональні спортивні традиції, кадрове забезпечення та бажання учнів. Так, на засіданні МО вчителів фізичної культури, враховуючи побажання учнів були затверджені такі модулі для вивчення у 5-11 класах: легка атлетика, гімнастика, теніс, футбол, баскетбол, волейбол.

Також змін зазнала початкова школа. Головна мета – створити школу, в якій буде приємно навчатися, і яка даватиме учням не тільки знання, а й  уміння застосовувати їх у повсякденному житті. Менш теорії, більше ігор та сучасних вправ – так тепер виглядають уроки фізичної культури у 1-4 класах. 

Робота вчителів фізичної культури направлена на фізичне та національно - патріотичне  виховання учнів, формування здорового способу життя та зміцнення моральних засад суспільства.  У результаті впровадження нових педагогічних технологій  підвищилась якість підготовки до проведення уроків. Використання ІКТ на уроках  фізичної культури є одним з нетрадиційних підходів вивчення техніки фізичних вправ, теоретичних відомостей, домашніх завдань. Також наші вчителі застосовують ігрові технології з урахуванням вікових особливостей. Кожному віку відповідає свій набір ігор. Ігрова технологія є унікальною формою вчення, яка дозволяє зробити звичайний урок цікавим і захоплюючим. Урок - гру полюбляють учні молодших та середніх класів. Проводяться  сюжетно-рольові уроки, урок-гра, урок-конкурс, брей-ринги. Урок - презентація, флеш-доповіді, урок-тестування по БЖ та модулям (середні та старші класи).  Застосовують музичний супровід, роботу за картками, в групах, в парах. В підготовчій частині уроку застосовують метод «Мозговий штурм», а в заключній «Мікрофон». Уроки стали більш чіткими, організованими, посилилась їхня практична спрямованість, більш гнучкою, рухливою стала структура уроків. Вчителі на своїх уроках розвивали інтерес до предмету, креативне мислення учнів. Це позитивно вплинуло на якість фізичної активності учнів та їх розвиток.  

Регулярно здійснювався постійний контроль за станом фізичного виховання в школі, діагностувався стан здоров’я та вносилися корективи в процес виховання. Особливу увагу на уроках вчителі приділяли учням віднесеним за станом здоров’я до спеціальної та підготовчої групи. Ці діти отримували індивідуальні завдання. З метою контролю за навантаженням учнів уроки відвідувала медична сестра школи. 

 В навчальному закладі велика увага приділяється позакласній та спорт-масовій роботі. На протязі навчального року працювали такі гуртки: «Шахи», «Футбол», «Айкідо», «Тей-кван-до», «Фітнес та прийоми самозахисту», спортивно-хореографічний «Адажіо», «Волейбол». На базі нашої школи вже 4 роки працює школа «Гімнастики».  

 Кожного року проводяться змагання та спартакіади школярів згідно з планом. Повністю реалізована програма щорічної Спартакіади школярів. Це «Веселі старти» серед 4-х класів, «Козацькі забави» серед 5-х класів, «Кришталева тура» серед 2 – 11-х класів, першість школи по футболу(2-6 кл.) та волейболу (8-11 кл.)Систематично оновлюється стенд «Алея спортивної слави». Також щорічно проводились Олімпійські уроки та Олімпійський тиждень. Учні нашої школи приймали активну участь у всеукраїнському Олімпійському уроці м. Києва. Під час Олімпійського тижня (вересень) проводились дружні ігри з футболу та волейболу, конкурс малюнків на тему «Ми Олімпійці», баскетбольні та футбольні вікторини, танцювально-спортивний марафон «Рух для здоров’я –танці для радості».

Наші досягнення на районних та міських змаганнях:

 

Загальна кількість учнів,  які прийняли участь у шкільних змаганнях за  2015-2020 н.р.

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Футбол

300

300

100

60

-

Волейбол 

200

200

-

30

40

Веселі старти

70

70

-

-

36

Шахи 

35

40

40

45

70

Козацькі забави

30

30

20

20

20

 

Районні змагання ІІ етап

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Шахи 

4

6

6

4

4

Футбол 

20

20

-

12

-

Волейбол 

-

-

-

-

30

 

Переможці, призери районних змагань

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Шахи

Вакулич Андрій


І місце


ІІ місце


ІІ місце


ІІІ місце


-

Шахи

Середа Юлія


ІІ місце


ІІ місце


І місце


ІІ місце

-

Шахи 

Комар Валерія


-


-


-


ІІ місце

-

Футбол 

Команда 

2003 р.н.

Команда 2004р.н. 

ІІ місце


І місце

-


-

-


-

-


-

-


-

Волейбол 

Хлопці 8 клас


-


-


-


-


І місце

 

Міські змагання 

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Шахи

Вакулич Андрій


8 місце


6 місце


9 місце


6 місце


-

Шахи

Середа Юлія


12місце


16 місце


18 місце


14 місце

-

Шахи 

Комар Валерія


-


-


-


6 місце


-

Команда з футболу 2004р.н. 


4 місце


-


-


-


-

 

Хочемо відзначити, що цього року збірна команди 8-х класів посіла І місце в районних змаганнях з волейболу серед хлопців. Все вище сказане дає право сказати, що МК вчителів фізичного виховання справилися з виконанням завдань з реалізації проблеми, над якою працювала школа. Хочу відмітити творчий підхід вчителів до організації і проведення уроків та позакласних заходів застосовуючи інноваційні технології.

Необхідно активізувати позакласну роботу, удосконалюючи спортивну майстерність учнів, що займаються обраними видами спорту. Обговорити на МО вчителів фізичної культури вибір модулів на наступний навчальний рік. Враховуючи вибір старшокласників вважаю доцільним ввести модуль «Хореографія» там де можливий поділ класу.  Це дозволить розвантажити спортивний зал так, як із-за великої кількості класів на одному уроці в залі займаються 2-3 класи.

ІV. Моніторинг успішності учнів школи за підсумками річного оцінювання

1. Моніторинг успішності учнів 4 – х класів за підсумками річного оцінювання 2019 – 2020 н. р.    

(Бондаренко Т.І.)

Літературне читання

Клас

Учитель

Учнів

за списком

Рівень навчальних досягнень

Успіш-

ність

%

Які-

сть

%

Середній бал

В

Д

С

П

4-А

Іванова Т. Д.

38

28

(73,6%)

10

(26,3%)

-

-

38

(100%)

38

(100%)

9,9

4-Б

Коваленко 

С. І.

35

26

(74,3%)

8

(22,8%)

1

(2,8%)

-

35

(100%)

34

(97,1%)

10

4-В

Машкаринець І.С.

39

24

(61,5%)

15

(38,4%)

_

_

39

(100%)

39

(100%)

9,8

Разом по класах

112

78

(99,6%)

33

(29,5%)

1

(0,9%)

-

112

(100%)

111

(99,1%)

9,9

Українська мова

 

Клас

Учитель

Учнів

за списком

Рівень навчальних досягнень

Успіш-

ність

%

Які-

сть

%

Серед

ній бал

В

Д

С

П

4-А

Іванова Т. Д.

38

12

(31,6%)

24

(63,2%)

2

(5,2%)

-

38

(100%)

36

(94,7%)

8,9

4-Б

Коваленко 

С. І.

35

14

(40%)

18

(51,5%)

3

(8,5%)

-

35

(100%)

32

(91,4%)

8,8

4-В

Машкаринець І.С.

39

12

(30,7%)

24

(61,5%)

3

(7,6%)

-

39

(100%)

36

(92,3%)

8,7

Разом по класах

112

38

(33,9%)

66

(58,9%)

8

(7,1%)

-

112

(100%)

104

(92,8%)

8,8

Математика

 

Клас

Учитель

Учнів

за списком

Рівень навчальних досягнень

Успіш-

ність

%

Які-

сть

%

Серед

ній бал

В

Д

С

П

4-А

Іванова Т. Д.

38

13

(34,2%)

24

(63,2%)

1

(2,6%)

-

38

(100%)

37

(97,3%)

9

4-Б

Коваленко 

С. І.

35

13

(37,1)

18

(51,5%)

4

(11,4%)

-

35

(100%)

31

(88,6%)

8,7

4-В

Машкаринець І.С.

39

13

(33,3%)

21

(53,8%)

5

(12,8%)

-

39

(100%)

34

(87,2%)

8,6

Разом по класах

112

39

(34,8%)

63

(56,3%)

10

(8,9%)

-

112

(100%)

102

(91,1%)

8,8

 

 

 1. Моніторинг успішності учнів за підсумками річного оцінювання

(Остролуцька Л.Ф.)

Щорічно адміністрація школи спільно з вчителями-предметниками, класними керівниками здійснює моніторинг успішності учнів школи  за підсумками семестрового, річного оцінювання та ДПА. Моніторинг успішності учнів школи є найефективнішим засобом поліпшення якості освіти.

Так як у поточному році учні 4-х, 9-х, 11-х класів згідно наказу МОН України були звільнені від державної підсумкової атестації, то моніторинг успішності був проведений лише  за результатами річного оцінювання.

 У початковій школі серед учнів 3-4 класів 57 учнів мають високий рівень знань  з  навчальних предметів  та нагороджені «Похвальним листом за високі досягнення у навчанні»:

3-А класі – 7 учнів;

3-Б класі – 7 учнів;

3-В класі – 4 учні;

3-Г класі – 12 учнів;

4-А класі – 9 учнів;

4-Б класі –  10 учнів;

4-В класі – 8 учнів.

У середніх та старших  класах мають високий рівень навчальних досягнень з усіх навчальних предметів  35 учнів  та нагороджені Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні»:

5-А класі – 10 учнів;

5-Б класі – 6 учнів;

6-А класі – 7 учнів;

6-Б класі –  6 учнів;

6-В класі – 1 учень;

7-А класі – 2 учні;

7-В класі – 3 учні;

8-А класі –  3 учні;

8-Б класі – 2 учні;

8-В класі – 1 учень;

10- класі –  3 учні.

Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» нагороджено 9 учнів  9-х класах  та 4 учні  11-х класів.

        У поточному навчальному році отримали свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою 2 учні 9-х класів:  Жарук Валерія (9-А клас),  Вінник Анастасія  (9-Б клас).

      Три учні 11 класу отримали свідоцтво про здобуття загальної середньої освіти з відзнакою та нагороджені медалями: золотою -Матвієнко Євген та Гартованова Єлизавета (11 А) та срібною – Пілігрім Ілля (11-Б)

      Адміністрацією школи було проведено моніторинг успішності (тобто,  визначено % учнів, які мають навчальні досягнення середнього, достатнього та високого рівнів)  та якості успішності (тобто, визначено % учнів, які мають навчальні досягнення достатнього та високого рівнів) за підсумками річного оцінювання з предметів гуманітарного та природничо-математичного циклів, а також моніторинг навченості учнів по середньому балу.

Моніторинг показав, що найвищі відсотки успішності мають учні початкових класів. Вони мають 100% успішності з усіх предметів (крім 3-Б - 91%  з англійської мови).

У середніх та старших класах найвищі відсотки успішності 100% мають 5-А, 5-Б, 6-А та 11-А класи. У 10 -му класі лише з біології відсоток успішності менше 100%.

Найнижчий відсоток успішності мають: 7-Б, 9-Б (є учні з початковим рівнем – з 7 предметів).  6-Б (є учні з початковим рівнем – з 6 предметів) ,  8-Б, 9-В (є учні з початковим рівнем – з 5 предметів)

Найнижчі відсотки успішності з навчальних предметів (нижче 80%) мають учні таких класів:

7-Б - з алгебри (75 %),   9-Б та 9-В - з англійської мови (відповідно 65% та 71%).

Проаналізувавши якість успішності, бачимо, що  100%  якості успішності мають лише 3-А, 4-А та 4-В класи з літературного  читання.  Вище 80% якості успішності з усіх предметів мають майже всі  класи початкової школи. Менший відсоток якості  успішності лише  у 4-В класі (79%)  та 3-Б класі (60%)  - з англійської мови ).

У середніх та старших класах вище 70% якості успішності з усіх предметів мають  5-А, 5-Б, 6-А  та 11-А класи. Та менше 70% якості успішності лише з 2  предметів: 7-А клас -з алгебри (64%) та геометрії (57%), 10 клас - з української мови (68%) та математики (62%)  і 11-Б клас- з української мови (63%) та математики (53%)  

Найнижчий відсоток якості успішності з предметів (нижче 40%)  мають з таких предметів: з англійської мови - 9-В (37%), з алгебри  - 7-Б (21%), 8-А (34%), 9-Б  (35%),   з геометрії  - 7-Б (21%), 8-Б (39%), 9-Б  (31%), з математики – 5-В (27%), з біології  -9-Б (31%), з хімії – 8-А (37%) ( див. таблиці).

 

Рівень навчальних досягнень учнів з української мови

за  2019-2020 н. р.

 

Клас 

Відсоток учнів, які мають досягнення рівнів

Середній бал

початкового

середнього

достатнього

високого

3-А

0

6

65

29

9

3-Б

0

6

64

30

9

3-В

0

17

66

17

8

3-Г

0

13

60

27

8

4-А

0

5

63

32

9

4-Б

0

8

52

40

9

4-В

0

8

62

31

9

5-А

0

0

34

66

10

5-Б

0

0

49

51

9

5-В

0

44

56

0

7

6-А

0

12

56

32

9

6-Б

3

16

50

31

8

6-В

0

29

45

26

8

7-А

0

17

60

23

8

7-Б

13

29

54

4

7

7-В

0

25

47

28

8

8-А

0

21

63

16

8

8-Б

3

33

53

11

7

9-А

0

21

55

24

8

9-Б

0

27

42

27

8

9-В

0

21

67

12

8

10-А

0

35

53

12

7

11-А

0

4

58

38

9

11-Б

0

33

47

20

8

 

Рівень навчальних досягнень учнів з української літератури (читання) за 2019-2020 н. р.

Клас

Відсоток учнів, які мають досягнення рівнів

Середній бал

початкового

середнього

достатнього

високого

3-А

0

0

37

63

10

3-Б

0

3

39

58

10

3-В

0

8

39

53

9

3-Г

0

5

46

49

10

4-А

0

3

23

74

10

4-Б

0

0

26

74

10

4-В

0

0

38

62

10

5-А

0

0

17

83

10

5-Б

0

11

68

21

9

5-В

0

36

54

10

7

6-А

0

6

47

47

9

6-Б

6

13

34

47

9

6-В

0

26

32

42

8

7-А

0

3

70

27

9

7-Б

0

50

42

8

7

7-В

3

28

37

32

8

8-А

0

34

50

16

7

8-Б

0

22

61

17

8

9-А

0

28

62

10

8

9-Б

0

27

54

19

8

9-В

0

33

54

13

7

10

0

15

70

15

8

11-А

0

4

29

67

10

11-Б

0

27

46

27

8

Рівень навчальних досягнень учнів  із зарубіжної літератури

за 2019-2020 н. р.

 

Клас 

Відсоток учнів, які мають досягнення рівнів

Середній бал

початкового

середнього

достатнього

високого

5-А

0

0

11

89

10

5-Б

0

0

24

76

10

5-В

0

10

70

20

8

6-А

0

3

37

60

10

6-Б

0

22

37

41

8

6-В

0

26

32

42

8

7-А

0

13

57

30

9

7-Б

4

46

42

8

7

79-В

0

10

31

59

9

8-А

0

32

39

29

8

8-Б

0

14

72

14

8

9-А

0

10

52

38

9

9-Б

0

27

50

23

8

9-В

0

17

66

17

8

10

0

0

68

32

9

11-А

0

0

42

58

10

11-Б

0

0

33

67

10

 

Рівень навчальних досягнень учнів  з англійської мови

за 2019-2020 н. р.

 

Клас 

Відсоток учнів, які мають досягнення рівнів

Середній бал

початкового

середнього

достатнього

високого

3-А

0

9

25

66

9

3-Б

9

30

34

27

7

3-В

0

6

64

30

9

3-Г

0

13

68

19

9

4-А

0

5

32

63

10

4-Б

0

11

17

72

9

4-В

0

21

46

33

9

5-А

0

9

51

40

9

5-Б

0

11

54

35

9

5-В

0

20

77

3

7

6-А

0

18

44

38

8

6-Б

19

25

28

28

7

6-В

3

29

45

23

8

7-А

0

30

47

23

8

7-Б

13

33

41

13

7

7-В

0

34

34

32

8

8-А

0

39

37

24

8

8-Б

8

31

56

5

7

9-А

10

14

52

24

8

9-Б

35

23

23

19

6

9-В

29

34

29

8

6

10

0

21

53

26

8

11-А

0

8

63

29

9

11-Б

0

27

53

20

8

 

Рівень навчальних досягнень учнів  з російської мови

за 2018-2019 н. р.

 

Клас 

відсоток учнів, які мають досягнення рівнів

Середній бал

початкового

середнього

достатнього

високого

6-А

0

6

32

62

7

6-Б

0

19

29

52

9

6-В

0

7

52

41

8

7-А

0

3

57

40

9

7-Б

0

21

50

29

8

7-В

0

8

32

60

9

8-А

0

17

38

45

9

8-Б

0

14

50

36

9

9-А

0

7

45

48

9

9-Б

0

36

36

28

8

9-В

0

8

75

17

8

 

Рівень навчальних досягнень учнів  із історії України

за 2018-2019 н. р.

 

Клас 

відсоток учнів, які мають досягнення рівнів

Середній бал

початкового

середнього

достатнього

високого

5-А

0

0

23

77

10

5-Б

0

0

19

81

10

5-В

0

13

67

20

9

6-А

0

12

47

41

9

6-Б

6

22

34

38

8

6-В

6

26

45

23

7

7-А

3

10

40

47

9

7-Б

0

42

33

25

8

7-В

0

40

25

35

8

8-А

0

53

26

21

7

8-Б

0

22

61

17

8

9-А

0

38

34

28

7

9-Б

0

42

31

27

7

9-В

0

42

46

12

7

10

0

0

47

53

10

11-А

0

4

25

71

10

11-Б

0

7

60

33

9

 

Рівень навчальних досягнень учнів  із всесвітньої історії

за 2018-2019н. р.

 

Клас 

відсоток учнів, які мають досягнення рівнів

Середній бал

початкового

середнього

достатнього

високого

7-А

0

20

47

33

8

7-Б

0

42

33

25

8

7-В

0

37

29

34

8

8-А 

0

39

37

24

8

8-Б

0

31

50

19

8

9-А

0

31

38

31

8

9-Б

0

39

42

19

7

9-В

0

33

34

33

8

10

0

0

38

62

10

11-А

0

4

38

58

9

11-Б

0

20

53

27

8

 

Рівень навчальних досягнень учнів  з математики (алгебри/геометрії)

за 2018-2019 н. р.

 

Клас 

Відсоток учнів, які мають досягнення рівнів

Середній бал

початкового

середнього

достатнього

високого

3-А

0

9

51

40

9

3-Б

0

9

52

39

9

3-В

0

11

56

33

9

3-Г

0

14

51

35

9

4-А

0

3

63

34

9

4-Б

0

11

52

37

9

4-В

0

13

54

33

9

5-А

0

6

60

34

9

5-Б

0

24

51

24

8

5-В

3

70

27

0

6

6-А

0

29

38

33

8

6-Б

9

41

25

25

7

6-В

6

29

52

13

7

10

0

26

47

27

8

11-А

0

29

63

8

9

11-Б

7

40

40

13

7

 

Рівень навчальних досягнень учнів  з біології

за 2019-2020 н. р.

 

Клас 

Відсоток учнів, які мають досягнення рівнів

Середній бал

початкового

середнього

достатнього

високого

6-А

0

0

50

50

9

6-Б

3

31

41

25

7

6-В

0

39

48

13

7

7-А

0

23

54

23

8

7-Б

0

34

58

8

8

7-В

6

25

48

21

7

8-А

0

11

63

26

8

8-Б

0

11

69

20

8

9-А

1

34

45

17

7

9-Б

11

58

19

12

6

9-В

8

46

46

0

6

10

3

29

56

12

7

11-А

0

4

67

29

9

11-Б

0

40

47

13

7

 

Рівень навчальних досягнень учнів  з географії

за 2019-2020 н. р.

Клас 

Відсоток учнів, які мають досягнення рівнів

Середній бал

початкового

середнього

достатнього

високого

6-А

0

12

50

38

9

6-Б

0

37

38

25

7

6-В

3

16

71

10

8

7-А

0

27

53

20

8

7-Б

0

46

46

8

7

7-В

0

25

38

37

8

8-А

8

34

42

16

7

8-Б

0

25

56

19

8

9-А

0

45

38

17

7

9-Б

12

38

42

8

7

9-В

0

33

42

25

7

10

0

9

68

23

9

11-А

0

0

29

71

10

11-Б

0

20

47

33

8

 

Рівень навчальних досягнень учнів  з хімії

за  2019-2020н. р.

 

Клас 

Відсоток  учнів, які мають досягнення рівнів

Середній бал

початкового

середнього

достатнього

високого

7-А

0

27

53

20

8

7-Б

4

38

50

8

7

7-В

0

26

34

40

8

8-А

5

58

26

11

6

8-Б

6

47

33

14

6

9-А

14

38

24

24

7

9-Б

15

40

26

19

6

9-В

4

42

42

12

7

10-А

0

44

35

21

7

11-А

0

4

63

33

9

11-Б

0

26

40

34

8

Рівень навчальних досягнень учнів  з фізики

за 2019-2020 н. р.

 

Клас 

Відсоток учнів, які мають досягнення рівнів

Середній бал

початкового

середнього

достатнього

високого

7-А

0

27

53

20

8

7-Б

4

50

42

4

6

7-В

0

22

34

44

8

8-А

5

58

26

11

6

8-Б

0

31

44

25

8

9-А

0

17

59

24

8

9-Б

8

46

23

23

7

9-В

0

25

50

25

8

10

0

6

47

47

9

11-А

0

4

25

71

10

11-Б

12

13

48

27

7

 

Рівень навчальних досягнень учнів  з природознавства

за  2019-2020 н. р.

Клас 

Відсоток учнів, які мають досягнення рівнів

Середній бал

початкового

середнього

достатнього

високого

3-А

0

3

51

46

9

3-Б

0

0

27

73

10

3-В

0

14

47

39

8

3-Г

0

11

43

46

9

4-А

0

0

45

55

10

4-Б

0

9

11

80

10

4-В

0

3

69

28

9

5-А

0

0

26

74

10

5-Б

0

0

54

46

10

5-В

0

30

60

10

7

 

V. Підсумки участі учнів у районних, міських, Всеукраїнських етапах предметних учнівських олімпіадах, МАН та інших предметних конкурсах.

  (Остролуцька Л. Ф.)   

Відповідно  до Положення  про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 №1099 й зареєстрованого Міністерством юстиції України 17.11.2011 №1318/20056 та згідно з наказом управління освіти Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від  01.10.2019 року  № 206 “Про проведення І (шкільного) та ІІ (районного) етапів Всеукраїнських  та Київських учнівських олімпіад з навчальних предметів  у 2019-2020  навчальному році”  відбулися  шкільні олімпіади з української мови та літератури, англійської мови, російської мови,  зарубіжної літератури,  історії, правознавства,  географії, біології, математики, лінгвістики, фізики, астрономії, хімії, трудового навчання (технічної праці), образотворчого мистецтва.

     Всього в шкільних олімпіадах узяли участь 204 учні. Деякі учні брали участь в олімпіадах з двох і більше базових дисциплін. Переможці  шкільних олімпіад були заявлені   для участі в районних олімпіадах. З 24  районних олімпіад учні нашої школи взяли участь в 14 олімпіадах з таких навчальних предметів: з української мови і літератури, англійської мови, російської мови,  зарубіжної літератури,  математики, лінгвістики,  фізики, хімії, історії, правознавства, біології, географії, трудового навчання (технічної праці), образотворчого мистецтва. Всього було заявлено 73 учасники. Вибороли призові місця 18 учнів з 7 навчальних предметів  (Наказ управління освіти Соломянської в м. Києві   державної  адміністрації  № 1 від 08.01.2020 р.). 

       Дві  учениці вибороли по два призові місця: 

Гартованова Єлизавета (11-А) -  ІІ місце з біології,  ІІІ місце з української  мови;  

Храпачевська Вероніка (10 клас)- ІІ місце з біології,  ІІІ місце з англійської мови.

 

Прізвище, імя  учня

  Клас

Предмет

Прізвище,

ініціали  вчителя


Результат

Гусар Артем

8-А

Біологія

Журавель В. М.

ІІ місце

Жарук Валерія

9-А

Біологія

Дзюбак  А. В.

ІІ місце

Довгаль Мар’яна

10

Біологія

Дзюбак  А. В.

І місце

Храпачевська Вероніка

10

Біологія

Дзюбак  А. В.

ІІ місце

Лук’яненко Дмитро

11

Біологія