• Facebook
  • YouTube
Please select your page

Звіт директора школи за 2020-2021 навчальний рік

      Звіт

директора школи

про роботу середньої загальноосвітньої школи №279 імені Петра Григоренка м. Києва

за 2020-2021 навчальний рік

          Закінчився 2020 – 2021 навчальний рік. Підсумуємо пройдешній шлях.

              Як директор навчального закладу протягом звітного періоду керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього розпорядку, діючими нормативними документами, що регламентують роботу керівника навчального закладу.

          У 2020 – 2021 навчальному році робота навчального закладу під моїм керівництвом була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших чинних законодавчих та нормативних документів.

          Основна мета моєї діяльності, як керівника навчального закладу, полягала у забезпеченні реалізації прав громадян та здобуття якісної базової та середньої освіти, вдосконалення навчально-виховного середовища відповідно до запитів вчителів, батьків, учнів; створення комфортного середовища для навчання і роботи; соціальний захист та робота щодо збереження і зміцнення здоров’я всіх учасників освітнього процесу; зміцнення і модернізація матеріально-технічної бази; робота із зверненням громадян, тощо.

              2020-2021 навчальний рік був ускладнений у зв’язку з посиленням обмежувальних заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID – 19. У серпні 2020 року перед директором постало багато нових проблем, які потрібно було вирішувати терміново. Головне – правильно організувати навчально-виховний процес, щоб запобігти поширенню інфекції. Спільно з педагогічним колективом ми обрали Модель організації освітнього процесу на 2020-2021 навчальний рік. Згідно якого навчання проводилося в очному й дистанційному режимі, використовувалася технологія змішаного навчання, за кожним класом був закріплений кабінет, вхід до навчального закладу; розклад уроків складався для кожного класу таким чином, щоб зменшити контакти учнів на перервах, організовувалися дні самопідготовки для кожного класу: учні, вчителі які були в контакті із хворими на COVID-19 знаходилися на самоізоляції терміном 10 навчальних днів.

              Було організоване дистанційне навчання під час запровадження карантину:

              З 11 по 24 січня для учнів 1-11 класів;

              З 25 березня по 30 квітня для учнів 5-11 класів;

              З 5 по 30 квітня для учнів 1-4 класів.

              З метою організації освітнього процесу в травні 2021 року для учнів 11 класу була розроблена Модель організації освітнього процесу, враховуючи опитування та побажання учнів 11 класу та їх батьків.

              Протягом навчального року батьківські збори, педагогічні ради, семінари проводилися в основному в онлайн-режимі.

              З метою якісної підготовки вчителів до роботи в дистанційному режимі на платформі ZOOM були організовані навчальні семінари для вчителів, які провела Гаджилова О.В., вчитель математики під час осінніх канікул.

              Також для учнів і вчителів були створені додатково місця для проведення дистанційних уроків у навчальному закладі.

              Працювати у 2020-2021 навчальному році було складно також і через хворобу співробітників навчального закладу. Хворіли вчителі, заступники, директор. Після хвороби важко було прийти в норму. Класи були на самоізоляції. Але спільно з педагогічним, учнівським, батьківським колективом ми подолали виклики, спричинені коронавірусом.

              Заступники директора: Остролуцька Л.Ф., Невольник Н.О., Бондаренко Т.І., Понуренко О.І., Кошуба О.А. виконували свою роботу згідно функціональних обов’язків, затверджених директором закладу освіти.

              Адміністрація школи здійснювала класно-узагальнюючий контроль, внутрішній контроль за виконанням навчального плану і програм, моніторинг якості знань, умінь і навичок учнів, перевірку шкільної документації, контроль за роботою вчителів, які атестувалися. Результати підсумовувалися в довідках, нарадах при директору.

              У своїй роботі особливу увагу звертаю на вирішення завдань без яких неможливо удосконалювати навчально-виховне середовище.

              І. Забезпечення закладу освіти професійними кадрами.

 Педагогічний колектив школи складається з 63 оcіб.

З них :

Мають освітній рівень:

– вищу педагогічну освіту                                                  – 57          

– середню спеціальну освіту                                                  – 3

– навчаються у вищому навчальному закладі                    – 3

 

Якісний склад педагогічних працівників школи

Вчителі:

* вища категорія 22;

* I категорія 8;

* II категорія 16;

* спеціаліст 12;

* молодший спеціаліст - 3

Керівники гуртків:          11 тарифний розряд – 1

                                        10 тарифний розряд - 1          

Мають звання:

- вчитель-методист – 8;

- практичний психолог-методист –1.

- старший вчитель – 11;

- старший вихователь – 4;

- нагороджені знаком «Відмінник освіти України» – Дорош Л. І.,

Невольник Н. О., Гаджилова О. В.

              Протягом навчального року до педагогічного колективу прийнято 6 вчителів, 1 вихователя. Вакансії вчителів-предметників були закриті, а от з вихователями ГПД – критичний стан. Через відсутність вихователів ГПД (вакансія – 6 ставок) неможливо організувати роботу ГПД до 18.00 годин.

              Створюю умови для курсової підготовки, атестації вчителів. Курсова підготовка здійснювалася згідно перспективного плану. У зв’язку з епідемічною ситуацією курсова перепідготовка у 2020-2021 навчальному році здійснювалась у дистанційному режимі. Педагогічні працівники: Дзюбак С. О., Руда О. І., Павлюк А. Б., Журавель В. М., Осипенко А. В., Осипенко І. О., Кравченко І. О. протягом року пройшли фахові модулі в інституті післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. Вчителі початкової школи Троценко Г. О., Кущ Л. Г., Бурдейна І. В., Тертична Т. В. пройшли курси підвищення кваліфікації за програмою НУШ.

              Як керівник теж постійно працюю над підвищенням професійної кваліфікації, про що свідчать дипломи та свідоцтва.

              Постійно беру участь у роботі районних, міських, всеукраїнських онлайн семінарах, конференціях.

          Велику роль у результативності навчально-виховного процесу відіграє атестація вчителя. За підсумками атестації 2020-2021 навчального року було атестовано 11 педагогічних працівників. Атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «вчитель-методист» вчителя історії, правознавства та предмета «Захист України» Дзюбака С. О., на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст» та на відповідність раніше присвоєному педагогічним званням «старший учитель» та «старший вихователь» вчителя початкових класів Троценко Г. О., на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст І категорії» вчителя початкових класів Кущ Л. Г., атестовано на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» вчителя англійської мови Руду О. І. та вчителя біології, екології, основ здоровя та предмета «Захист України» Журавель В. М., присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» вчителю англійської мови Павлюк А. Б., присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» вчителю української мови і літератури, зарубіжної літератури Осипенко А. В., вчителю фізичної культури Осипенку І. О. та вчителю початкових класів Бурдейній І. В., атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст» Тертичну Т. В., встановлено 12 тарифний розряд керівнику гуртка Кравченко І. О.

  Одним із напрямків методичної роботи школи є організація роботи з молодими спеціалістами, завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів.

  У 2020-2021 навчальному році у школі працюють педагогічні працівники, стаж роботи яких менше 5 років: вчителі початкових класів Ільєва О. О., Машкаринець І. С., Бурдейна І. В., вчитель української мови та літератури Семененко І. О., вчителі інформатики Іщенко О. І., Роост К. П., вчителі фізичної культури Лукьянов В. Я. та Осипенко І. О., асистент вчителя Гринчук Л. В. Молодим вчителям було призначено наставників. Адміністрація школи та вчителі наставники відвідували уроки та позакласні заходи молодих спеціалістів, надавали методичну допомогу у підготовці вчителів до уроків, проводили консультації.

  Усвідомлення того, що вчитель є організатором освітнього процесу, спонукає вчителів школи шукати шляхи підвищення інтересу учнів до навчання, урізноманітнюючи його зміст, форми та прийоми, впроваджувати інноваційні технології. Важливою умовою впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес є рівень сформованості інформаційної культури педагога.

  За останні 5 років у школі значно збільшилася кількість технічних засобів, придбаних за державні кошти. У школі всі кабінети початкових класів та 15 кабінетів середніх та старших класів, читальний зал бібліотеки оснащені комп’ютерним місцем вчителя. Всі педагоги навчального закладу володіють інформаційно-комунікаційними технологіями, уроки та виховні заходи проводять з використанням мультимедійної та комп’ютерної техніки.

              ІІ. Збереження й розвиток шкільної мережі, покращення якісного складу учнівського колективу.

Характеристика учнівського колективу.

Роки

навчання

Загальна кількість учнів

Прибуло

Вибуло

Випущено

Набрано

9

11

1

10

2016-2017

798/27

75

65

45

15

107

35

2017-2018

897/29

32

38

75

34

139

25

2018-2019

344/31

25

35

66

25

124

32

2019-2020

1026/33

42

65

79

39

121

38

2020-2021

1073/35

33

45

78

32

135

38

 

 

Кількісний склад учнів

Роки навчання

1-4

5-9

10-11

2016-2017

403

359

49

2017-2018

460

377

60

2018-2019

489

388

67

2019-2020

515

438

73

2020-2021

513

467

76

Характеристика пільгових категорій

 

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Сироти і діти, позбавленні батьківського піклування

2

4

5

5

4

Діти з особливими освітніми проблемами

6

9

6

6

4

Діти з багатодітних сімей

43

39

27

35

89

Діти з малозабезпечених сімей

2

4

1

1

1

З сімей учасників АТО

11

14

16

35

40

Діти – переселенці

20

38

14

16

32

Діти, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків

-

-

-

-

1

Форми навчання

Категорії

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Сімейна форма навчання

-

-

-

-

18

Інклюзія

-

-

1

1

1

Педагогічний патронат (індивідуальна форма)

4

5

5

5

3

Моніторинг успішності за підсумками річного оцінювання

Отримали

2019-2020

2020-2021

3-4

5-9

10-11

4

5-9

10-11

Похвальні листи

57

41

3

28

45

4

Грамоти «За особливі досягнення у вивчені окремих предметів

-

9

4

-

 

4

Свідоцтва з відзнакою про базову середню освіту

-

2

-

-

8

-

Свідоцтва з відзнакою про здобуття загальної середньої освіти

-

-

4

-

-

3

Золоті медалі

-

-

3

-

-

3

Срібні медалі

-

-

1

-

-

-

ІІІ. Робота з обдарованими учнями. Розвиток творчого потенціалу вчителя й учня. Участь в інтернет – олімпіадах.

Предмет та вчитель

Інтернет-олімпіада

Всеосвіта

На урок

Олімпіс

Олімпус

Кенгуру

учасн

при

зерів

учасн

при

зерів

учасн

при

зерів

учасн

при

зерів

учасн

при

зерів

Біологія

Дзюбак А.В.

 

 

30

24

14

8

27

19

 

 

Біологія

Журавель В.М.

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

Математика

Гаджилова О.В.

6

6

3

3

11

8

 

 

14

 

Математика

Стрільченко Г.М.

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

Інформатика

Роост К.П.

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

Інформатика

Подзюбанчук М.І.

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

Укр. мова

Дорош Л.І.

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

Укр. Мова

Комісарук В.В.

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

Укр. мова Семененко І.О.

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

Англ. мова

Примак І.Л.

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

Англ. мова

Павлюк А.Б.

 

 

 

 

4

4

 

 

 

 

Математика 1-4 класи

 

 

 

 

 

 

 

 

42

8

 

 

Всього учасників 164 учні; призерів – 32 учні.

              Учень 5-В класу Проскурін Кирил (вчитель Стрільченко Г.М.) здобув ІІІ місце у 1 турі міської олімпіади з математики під егідою Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.

              У лютому 2021 р. учні 5-3 класів (вчитель Руда О.І.) брали участь у Всеукраїнському конкурсі –грі PUZZLE; метою якого є розвиток інтересу до англійської мови та культури англомовних країн, формування навичок пізнавальної, творчої діяльності.

Результати участі учнів закладу освіти у конкурсі-захисті робіт МАН

 

ПІБ

Клас

Предмет

Вчитель

Результат

 

 

 

 

Районний етап

Міській етап

Кощавко Ксенія

10-Б

Біологія

Дзюбак А.В.

1

3

 

              Концепція НУШ пропонує активно впроваджувати в навчальний процес інтегроване та проєктне навчання. Адже саме через досліди, спостереження та участь в проєктах дитина вчиться пізнавати навколишній світ, самостійно здобувати знання та критично мислити. Тому вчителі нашої школи активно залучають школярів до такої діяльності. Так, учні 1-А і 1-Б кл. брали участь у створенні проєкту «Город на підвіконні», учні 2-Б кл. – «Червона книга України», «Годівничка для птахів», «Весняні первоцвіти», учні 2-В класу – «Будь природі другом», «Творимо красу», «Моя улюблена тварина», учні 2-А класу – «Улюблені книжки учнів нашого класу».

              Учні 6-Б класу під керівництвом вчителя біології Дзюбак А.В. та при підтримці батьків реалізують масштабний проєкт «Клумба лікарських рослин». Восени 2020 року було виконано підготовчі роботи – пересаджування з клумби дерев та кущів, обробка гербіцидом та рихлення. Навесні – прибирання від опалого листя, повторна обробка гербіцидом, прополка, висів рослин та висадка вирощених розсадним способом і огороджування клумби. Весь процес проведення робіт було зафільмовано та сфотографовано. Виконання таких проєктів допомагають дітям закріпити теоретичні знання та здобути практичні навички і вміння, що, безсумнівно, знадобляться у майбутньому.

IV. Одне з головних питань – якість освіти.

              Щорічно у школі проводяться моніторинг успішності та якості успішності з предметів за підсумками контрольних робіт річного оцінювання, а також моніторинг навченості учнів по середньому балу.

              Аналізуючи успішність учнів 4-х класів було виявлено, що успішність у всіх чотирьох класах з усіх предметів (українська мова, літературне читання, англійська мова та математика) 100%, крім 4-Б класу (англійська мова — 82,4 %, математика 94,2%) (див. табл.).

              Аналіз успішності у 5-9 класах із суспільно-гуманітарних предметів (українська мова, українська література, англійська мова, зарубіжна література, історія України та всесвітня історія) показав, що 100% успішності з цих предметів мають 5-А, 5-Г, 6-Б, 8-А, 9-Б та 9-В класи.

  У старших (10-11) класах 100% успішності із усіх суспільно-гуманітарних предметів мають всі класи крім 11 класу з англійської мови (93,7 %).

  Найнижчий рівень успішності із суспільно-гуманітарних наук (менше
90 %) у 5-9 класах мають 7-Б клас із англійської мови (89,8 %), історії України (89,8%) та всесвітньої історії (86,8%) і 7-В клас з української літератури (86%), 8-Б клас з української літератури (88%), англійської мови та зарубіжної літератури (по 80%) та всесвітньої історії (84%) та 8-В класу з української літератури, зарубіжної літератури, історії України та всесвітньої історії (по 89%).

               З природничо-математичних предметів (математика (алгебра та геометрія), біологія, географія, фізика, хімія) успішність учнів нижча, ніж із суспільно-гуманітарних.

          У середніх класах найвищу успішність (100%) з природничо-математичних предметів мають лише 6-Б клас та 10-А клас (крім хімії — 96%).           Найнижча успішність (менша 80% ) у 7-А класу з алгебри (88%), 7-Б з геометрії та біології (89,8%) та хімії (83%), 7-В класу з біології (86%), 9-В з алгебри (73%), геометрії (69%), хімії (69%), 8-Б класу з усіх предметів алгебри, геометрії (по 80%, біології та географії по 84%, з фізики (88%) та хімії (64%).

              Проаналізувавши якість успішності, виявлено ще більші розбіжності. Найвищу якість успішності серед 4-х класів (більше 90%) мають учні 4-А класу з української мови (93%) та літературного читання (97%), 4-Б класу з літературного читання (94,1%), 4-В з літературного читання (92%) та 4-Г з літературного читання (94%).

Найнижчу якість успішності (менше 70%) серед 4-х класів мають: 4-б клас з англійської мови (61,8%) та математики (67,7%), 4-В класу з англійської мови (64%) та математики (69%).

У 5-9 класах найвищу якість успішності (90% та більше) мають 5-В 5-Г та 6-А з усіх предметів, 5-А клас, крім української мови (84%) та зарубіжної літератури (78%), 6-Б з української мови (80%), англійської мови (81%).

  У старших (10-11) класах найвищу якість успішності (90% та більше) мають 10-А з української мови, історії України та Всесвітньої історії по (92%) та зарубіжної літератури (100%), 11 класу з української літератури (94%) із зарубіжної літератури та Всесвітньої історії по 100% та історії України (99%), та 10-Б з зарубіжної літератури (90%).

              Найнижчу якість успішності у 5-9 класах із суспільно-гуманітарних наук (менше 50%) мають 6-В із української мови (31%) та української мови (48%), 7-В з англійської мови (45%), 8-Б з української літератури за зарубіжної літератури по (44%) та англійської мови (48%).

Якість успішності із природничо-математичних предметів теж нижча, ніж із суспільно-гуманітарних.

Найвищу якість успішності (90% та більше) у 5-9 класах мають з математики у 5-Г 100%, 5-В (96%), 5-А (91%), 6-А з географії (94%), 6-Б з біології (90%), 7-А з біології (91%), 9-А та 9-Б з біології по (93%).

Серед старших класів найвищу якість успішності мають з фізики 10-А з (92%) та 11 клас (93%).

Найнижчу якість успішності з природничо-математичних наук серед 5-9 класів (менше 50%) мають 6-В з математики (12%), 7-Б з біології та хімії (по 44%), з географії та геометрії (по 48%). 7-В клас з біології (41%) та географії (48%). 8-В клас з алгебри (43% та геометрії (39%). 9-Б з алгебри та геометрії, хімії (по 48%). 9-В з алгебри (36%), геометрія (32%, хімія (36%).8-Б з усіх предметів (алгебри (32%), геометрії (20%), біології (28%), географії (44%), фізики (48%), хімії (20%).

              У старших класах якість успішності нижчу 50% мають у 10-Б класу з математики (35%) та біології (45%).

Моніторинг навчальних досягнень учнів за навчальними предметами

  У кінці навчального року був проведений моніторинг навчальних досягнень учнів за підсумками річного оцінювання. Було аналізовано успішність (% учнів, які мають високий, достатній та середній рівень навчальних досягнень) та якість успішності (% учнів, які мають високий та достатній рівень навчальних досягнень).

Аналізуючи успішність учнів 4-х класів було виявлено, що успішність у всіх чотирьох класах з усіх предметів (українська мова, літературне читання, англійська мова та математика) 100%, крім 4-Б класу (англійська мова — 82,4 %, математика 94,2%) (див. табл.).

              Аналіз успішності із суспільно-гуманітарних предметів (українська мова, українська література, англійська мова, зарубіжна література, історія України та всесвітня історія) у 5-9 класах показав, що 100% успішності з цих предметів мають 5-А, 5-Г, 6-Б, 8-А, 9-Б та 9-В класи.

У старших (10-11) класах 100% успішності із усіх суспільно-гуманітарних предметів мають всі класи крім 11 класу з англійської мови (93,7 %).

Найнижчий рівень успішності із суспільно-гуманітарних наук (менше
90 %) у 5-9 класах мають 7-Б клас із англійської мови (89,8 %), історії України (89,8%) та всесвітньої історії (86,8%) і 7-В клас з української літератури (86%), 8-Б клас з української літератури (88%), англійської мови та зарубіжної літератури (по 80%) та всесвітньої історії (84%) та 8-В класу з української літератури, зарубіжної літератури, історії України та всесвітньої історії (по 89%) (див. табл.).

Успішність учнів

з суспільно-гуманітарних предметів за 2020-2021 н. р.

  Табл.

Клас

Українська

мова

Українська

 література

Англійська

 мова

Зарубіжна

література

Історія

України

Всесвітня

 історія

4-А

100

100

100

-

-

-

4-Б

100

100

82,4

-

-

-

4-В

100

100

100

-

-

-

4-Г

100

100

100

-

-

-

5-А

100

100

100

100

100

-

5-Б

96,8

100

100

100

96,8

-

5-В

100

100

100

100

96

-

5-Г

100

100

100

 

 

 

6-А

100

100

98

100

100

-

6-Б

100

100

100

100

100

-

6-В

100

100

100

100

97,2

-

7-А

100

97

100

100

97

97

7-Б

96,6

96,6

89,8

100

89,8

86,6

7-В

96,5

86

96,5

100

96,6

93

8-А

100

100

100

100

100

100

8-Б

94

88

80

80

96

84

8-В

100

89

92

89

89

89

9-А

100

100

100

100

96,3

96,3

9-Б

100

100

100

100

100

100

9-В

100

100

100

100

100

100

10-А

100

100

100

100

100

100

10-Б

100

100

100

100

100

100

11

100

100

93,7

100

100

100

 

  З природничо-математичних предметів (математика (алгебра та геометрія), біологія, географія, фізика, хімія) успішність учнів нижча, ніж із суспільно-гуманітарних.

          У середніх классах найвищу успішність (100%) з природничо-матема-тичних предметів мають лише 6-Б клас та 10-А клас (крім хімії — 96%).

          Найнижча успішність(менша 80% ) у 7-А класу з алгебри (88%), 7-Б з геометрії та біології (89,8%) та хімії (83%), 7-В класу з біології (86%), 9-В з алгебри (73%), геометрії (69%), хімії (69%), 8-Б класу з усіхпредметівалгебри, геометрії (по 80%, біології та географії по 84%, з фізики (88%) та хімії (64%)(див. табл.) (див. табл.).

 

Успішність учнів

з природничо-математичних предметів за 2020-2021 н. р.

                                                                                                                                                                            Табл.

Клас

Алгебра

Геометрія

Математика

Біологія

Географія

Фізика

Хімія

4-А

-

-

100

-

-

-

-

4-Б

-

-

94,2

-

-

-

-

4-В

-

-

100

-

-

-

-

4-Г

-

-

100

-

-

-

-

5-А

-

-

100

-

-

-

-

5-Б

-

-

96,8

-

-

-

-

5-В

-

-

100

-

-

-

-

5-Г

 

 

100

 

 

 

 

6-А

-

-

100

98

100

-

-

6-Б

-

-

100

100

100

-

-

6-В

-

-

92

100

100

-

-

7-А

88

94

-

100

100

100

100

7-Б

95,2

89,8

-

89,8

100

93,2

83

7-В

93

90

-

86

93

93

100

8-А

100

96,3

-

96,3

100

100

100

8-Б

80

80

-

84

84

88

64

8-В

82

89

-

92

96

100

79

9-А

96,3

96,3

-

100

100

100

100

9-Б

96

96

-

100

100

100

96

9-В

73

69

-

100

91

96

69

10-А

-

-

100

100

100

100

96

10-Б

-

-

100

95

100

100

85

11

-

-

96,9

96,9

100

100

96,9

 

  Проаналізувавши якість успішності, виявлено ще більші розбіжності.

          Найвищу якість успішності серед 4-х класів (більше 90%) мають учні 4-А класу з української мови (93%) та літературного читання (97%), 4-Б класу з літературного читання (94,1%), 4-В з літературного читання (92%) та 4-Г з літературного читання (94%).

Найнижчу якість успішності (менше 70%) серед 4-х класів мають: 4-Б клас з англійської мови (61,8%) та математики (67,7%), 4-В класу з англійської мови (64%) та математики (69%).

У 5-9 класахнайвищуякістьуспішності (90% та більше) мають 5-В 5-Г та 6-А з усіх предметів, 5-А клас, крім української мови (84%) та зарубіжної літератури (78%), 6-Б з української мови (80%), англійської мови(81%).

У старших (10-11) класах найвищу якість успішності (90% та більше) мають 10-А з української мови, історії України та Всесвітньої історії по (92%) та зарубіжної літератури (100%), 11 класу з української літератури (94%) із зарубіжної літератури та Всесвітньої історії по 100% та історії України (99%), та 10-Б з зарубіжної літератури (90%).

Найнижчу якість успішності у 5-9 класах із суспільно-гуманітарних наук (менше 50%) мають 6-В із української мови (31%) та української мови (48%), 7-В з англійської мови (45%), 8-Б з української літератури за зарубіжної літератури по (44%) та англійської мови (48%) (див. табл.).

Якість успішності

з суспільно-гуманітарних предметів за 2020-2021 н. р.

                                                                                                                                                  Табл.

Клас

Українська

мова

Українська

 література

Англійська

 мова

Зарубіжна

література

Історія

України

Всесвітня

 історія

4-А

93

97

83

-

-

-

4-Б

82,4

94,1

61,8

-

-

-

4-В

75

92

64

-

-

-

4-Г

86

94

83

 

 

 

5-А

84

97

100

78

100

-

5-Б

80,8

90,3

83,4

87,1

74,3

-

5-В

96

100

96

96

96

-

5-Г

92

92

100

100

96

-

6-А

98

97

91

97

97

-

6-Б

80

94

81

100

91

-

6-В

31

48

59

75

78

-

7-А

65

70

85

85

88

94

7-Б

62

65

87

69

68

68

7-В

55

58

45

72

65

65

8-А

74

85

63

87

92

89

8-Б

56

44

48

44

60

64

8-В

72

64

64

68

64

57

9-А

78

86

59

89

67

71

9-Б

78

67

93

74

59

70

9-В

50

54

77

62

86,5

87

10-А

92

88

88

100

92

92

10-Б

75

70

75

90

65

60

11

54

94

65

100

99

100

 

  Якість успішності природничо-математичних предметів теж нижча, ніж із суспільно-гуманітарних.

Найвищу якість успішності (90% та більше) у 5-9 класах мають з математики у 5-Г 100%, 5-В (96%), 5-А (91%), 6-А з географії (94%), 6-Б з біології (90%), 7-А з біології (91%), 9-А та 9-Б з біології по (93%).

Серед старших класів найвищу якість успішності мають з фізики 10-А з (92%) та 11 клас (93%).

Найнижчу якість успішності з природничо-математичних наук серед 5-9 класів (менше 50%) мають 6-В з математики (12%), 7-Б з біології та хімії (по 44%), з географії та геометрії (по 48%). 7-В клас з біології (41%) та географії (48%). 8-В клас з алгебри (43% та геометрії (39%). 9-Б з алгебри та геометрії, хімії (по 48%). 9-В з алгебри (36%), геометрія (32%, хімія (36%) та 8-Б з таких предметів: алгебри (32%), геометрії (20%), біології (28%), географії (44%), фізики (48%), хімії (20%).

У старших классах якість успішності нижчу 50% має 10-Б клас з математики (35%) та біології (45%) (див. табл.).

Якість успішності учнів

з природничо-математичних предметів за 2020-2021 н. р.

                                                                                                                                                                          Табл.

Клас

Алгебра

Геометрія

Математика

Біологія

Географія

Фізика

Хімія

4-А

-

-

89

-

-

-

-

4-Б

-

-

67,7

-

-

-

-

4-В

-

-

69

-

-

-

-

4-Г

 

 

83

 

 

 

 

5-А

-

-

91

-

-

-

-

5-Б

-

-

42

-

-

-

-

5-В

-

-

96

-

-

-

-

5-Г

-

-

100

-

-

-

-

6-А

-

-

80

77

91

-

-

6-Б

-

-

87

90

87

-

-

6-В

-

-

12

58

64

-

-

7-А

53

56

-

91

58

70

67

7-Б

48

51

-

44

48

57

44

7-В

65

65

-

41

48

79

65

8-А

52

55

-

66

70

81

59

8-Б

32

20

-

28

44

48

20

8-В

43

39

-

64

71

58

61

9-А

52

52

-

93

56

82

56

9-Б

48

48

-

93

78

67

48

9-В

36

32

-

61

50

64

36

10-А

-

-

75

84

88

92

80

10-Б

-

-

35

45

75

80

50

11

-

-

63

63

84

93

66

 

 

Моніторинг якості освіти

учнів 11-го класу за результатами ЗНО

у 2020-2021навчальному році

Кількість учнів 11-го класу– 32 учні, від ДПА- всі звільнені

 

  Моніторинг якості математичної освіти

Кількість учнів 11-го класу, які складали ЗНО – 29 учнів

Кількість годин на тиждень – 2 год. алгебри та 2 год. геометрії

ПІБ учителя , який викладав у 11-му класі Гаджилова Олена Валентинівна

 

 

  Моніторинг якості освіти з української мови

 

Кількість учнів 11-го класу, які складали ЗНО - 31 учень

Кількість годин на тиждень – 4 години

ПІБ учителя , який викладав у 11-му класі Дорош Леся Іванівна

 

               Аналіз результатів ЗНО та річного оцінювання показав, що з української мови результати ЗНО та річного оцінювання майже не відрізняються. А відсоток учнів, які виявили високий рівень за результатами ЗНО навіть вищий, ніж за результатами річного оцінювання. Успішність майже не відрізняється. Успішність за результатами річного оцінювання -100%, за результатами ЗНО – 97 %. Якість успішності за результатами річного оцінювання відповідає результатам ЗНО – 55%. Початкового рівня за результатами річного оцінювання- немає, за результатами ЗНО – 3%.

 

  Моніторинг якості освіти з англійської мови

Кількість учнів 11-го класу, які складали ЗНО –27 учнів

Кількість годин на тиждень – 3,5 год

ПІБ учителя , який викладав у 11-му класі Павлюк Алла Борисівна

          З англійської мови результати ЗНО та річного оцінювання відрізняються незначно. Відсоток учнів, які виявили високий рівень за результатами ЗНО та результатами річного оцінювання рівні. Успішність та якість успішності майже не відрізняються. Успішність за результатами річного оцінювання - 96%, за результатами ЗНО – 90 %. Якість успішності за результатами річного оцінювання - 74%, за результатами ЗНО – 60 %. Початкового рівня за результатами річного оцінювання - 4%, за результатам ЗНО – 11,5%.

 

  Моніторинг якості освіти з історії України

 

Кількість учнів 11-го класу, які складали ЗНО - 5 учнів

Кількість годин на тиждень -1,5 год

ПІБ учителя , який викладав у 11-му класі Бабич Віктор Вікторович

 

 

 

 

              З історії України результати ЗНО та річного оцінювання відрізняються незначно. Відсоток учнів, які виявили високий рівень за результатами ЗНО та результатами річного оцінювання рівні. Успішність за результатами річного оцінювання та за результатами ЗНО – 100 %. Якість успішності за результатами річного оцінювання - 80%, за результатами ЗНО – 60 %. Початкового рівня за результатами річного оцінювання та за результатам ЗНО – немає.

 

Моніторинг якості освіти з біології

учнів 11-го класу у 2020-2021навчальному році

Кількість учнів 11-го класу, які складали ЗНО - 5 учнів

Кількість годин на тиждень - 2 год

ПІБ учителя , який викладав у 11-му класі Дзюбак Алла Володимирівна

 

              З біології результати ЗНО, навіть, вищі, ніж результати річного оцінювання . Відсотки учнів, які виявили високий рівень за результатами ЗНО та результатами річного оцінювання рівні (40%).Успішність теж однакова (100%). А якість успішності вища. За результатами річного оцінювання - 60%, за результатами ЗНО – 100 %.

 

Моніторинг якості освіти з географії

 

Кількість учнів 11-го класу, які складали ЗНО - 9 учнів

Кількість годин на тиждень у 10 класі-1,5 год, у 11 класі -1 год

 ПІБ учителя , який викладав у 11-му класі Столяр Світлана Віталіївна

  Більш значні відмінності за результатами з географії. Відсоток учнів, які виявили високий рівень за результатами ЗНО та результатами річного оцінювання теж рівні. Успішність за результатами річного оцінювання та за результатами ЗНО –однакова (100 %). Але значно відрізняється якість успішності: за результатами річного оцінювання - 78%, за результатами ЗНО – 44 %. Початкового рівня за результатами річного оцінювання та за результатам ЗНО немає.

 

Моніторинг якості освіти з хімії

 

Кількість учнів 11-го класу, які складали ЗНО - 1 учень

Кількість годин на тиждень 1,5

ПІБ учителя , який викладав у 11-му класі Єрошев Микола Миколайович

 

 

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Серед-ній бал

Успішність

%

Якість успішно-сті%

К-сть учнів

%

К-сть учнів

%

К-сть учнів

%

К-сть учнів

%

Річна

-

-

-

-

1

100

-

-

8

100

100

ЗНО

-

-

1

100

-

-

-

-

6

100

0

              Ще більш значні відмінності за результатами з хімії. Тому що ДПА (у формі ЗНО) здавав лише 1 учень. Успішність за результатами річного оцінювання та за результатами ЗНО –однакова (100 %). Але значно відрізняється якість успішності: за результатами річного оцінювання - 100%, за результатами ЗНО – 0 %.

          У рейтингу шкіл міста Києва за підсумками ЗНО 2020-2021 рр. ми посідаємо 218 місце серед 547 навчальних закладів.

          V. Велике значення у своїй роботі надаю організації і проведенню виховної роботи, що охоплює всі напрямки: позакласну роботу, естетичне, моральне, правове, військово-патріотичне, екологічне виховання, шкільне самоврядування, охорону життя та здоров’я, роботу з батьками та громадськими організаціями.

              У зв’язку з епідеміологічною ситуацією в країні виховні заходи проводилися по класах, на свіжому повітрі та в онлайн-режимі, щоб запобігти скупченню учнів, поширенню інфекції.

              Класні керівники, класоводи проводили екскурсії, вікторини, виховні години, флеш-моби, турніри, конкурси, змагання, зустрічі з цікавими людьми, тощо.

              Військово патріотичне виховання – є пріоритетним напрямом виховної роботи. Актуальними залишаються проведення зустрічей з волонтерами, учасниками бойових дій на Сході України, з ветеранами війни а Афганістані, участь у Недільних обідах для поранених військовослужбовців, які проходять лікування та реабілітацію у Київському військовому шпиталі, написання листів солдатам тощо. На території школи встановлено скульптуру, яка вшановує пам’ять жулянців, що загинули у перші дні війни.

              З кожним роком волонтерська діяльність школи знаходить все більше своїх прихильників. У цьому році відбувся збір благодійної допомоги Авдіївському дитячому будинку та школам на лінії розмежування, а також дітям, хворим на ДЦП. Педагогічний колектив школи отримав подяки від Ради Спілки «Церебрал» та військово-цивільної адміністрації Донецької області.

              Педагогічний колектив школи співпрацює з представниками ювенальної превенції, які провели ряд лекцій під назвою «Протидія булінгу в дитячому середовищі», «Небезпечний Інтернет». Представники патрульної поліції провели єдиний національний урок «Будь помітним на дорозі».

              У червні місяці поновила роботу літня розвивальна школа, для учнів 1-8, 10 класів.

              Під час її роботи педагогічний колектив створив умови для відпочинку, розвитку самореалізації особливості під час канікул.

              Постійно здійснюю контроль за захистом прав та інтересів дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, на протязі цього року діти цих категорій користувалися пільгами, наданими адміністрацією: безкоштовне відвідування театрів, екскурсій, безкоштовна форма. На учнів пільгових категорій, а також на запити класних керівників складаються акти вивчення соціально-побутових умов проживання та подальшого розвитку учнівської діяльності дітей.

              У школі діють гуртки художньо-естетичного напряму: танцювально-хореографічний «Адажіо», бальні танці, хіп-хоп, бісероплетіння, образотворчий, співочий; спортивного напряму: гімнастичний, шаховий, футбольний, тхеквондо, айкідо, самозахисту; військово-патріотичний; технічний.

              Щорічно здійснюємо моніторингові дослідження «Аналіз стану здоров’я учнів», «Медичне обстеження, динаміка захворюваності учнів школи». Моніторинг стану здоров’я учнів школи дає можливість педагогічному колективу сприяти зміцненню життєвих сил організму дитини, сформувати в неї чітку мотивацію до здорового способу життя, планувати і проводити навчально-виховну роботу з урахуванням фізичних, фізіологічних, психологічних особливостей учнів.

              Адміністрацією закладу освіти постійно проводиться контроль за станом викладання предметів, відвідуванням закладу освіти учнями, класно-узагальнюючий контроль в 1-11 класах. Результати висвічувалися в довідках, наказах, розглядалися на педраді та нарадах при директору.

              Якість знань учнів перевірялася шляхом проведення контрольних робіт, зрізу знань, тестування та моніторингу навчальних досягнень учнів закладу освіти. Постійно організовувалася заміна уроків відсутніх вчителів.

              Згідно з річним планом роботи школи та планом контролю за якістю навчально-виховної роботи з 28 квітня по 17 травня 2021 року адміністрацією закладу освіти проводилася перевірка виконання навчальних програм та практичного мінімуму письмових робіт учителями закладу освіти. Для цього були звірені календарно-тематичні плани, навчальні програми та записи на сторінках у класних журналах. Програми з усіх предметів виконані повністю.

              За 2020 2021 навчальний рік план роботи закладу освіти із внесеними до нього змінами було виконано.

          VI. Велику увагу приділяю зміцненню матеріально-технічної бази.

              Усі навчальні кабінети мають прекрасний естетичний вигляд, сучасне оформлення, класи початкової школи оформлені відповідно до вимог НУШ, забезпечені технічними засобами навчання.

              За 2020 – 2021 навчальний рік було оновлено техніку в комп’ютерному кабінеті.

              Спільно із заступником директора з АГР Кошубою О.А. вчасно подаємо заявки до РУО на здійснення ремонтних робіт, закупівлю підручників, дидактичних матеріалів, меблів, комп’ютерної техніки.

Фінансовий звіт за 2020 - 2021 навчальний рік

п/п

Найменування товару

Кіль-

кість

Сума

Хто придбав

1.

Засіб санітарно-гігієнічний для чищення сантехніки та унітазів

100 л.

3600,00

За бюджетні кошти

2.

Рідке мило дитяче, 5л.

270 л.

4973,4

За бюджетні кошти

3.

Засіб для чищення на основі гірчичного порошку

150 шт.

5310,00

За бюджетні кошти

4.

Засіб миючий для підлоги з антибактеріальною та антимікробною дією

90 л.

1917,00

За бюджетні кошти

5.

Дезінфекційний засіб «I MED»

105 л.

33075,00

За бюджетні кошти

6.

Дезінфекційний засіб «Засіб для експрес дезінфекції I MED»

25 л.

8250,00

За бюджетні кошти

7.

Дезінфекційний засіб для протирань поверхонь

10 л.

1900,00

За бюджетні кошти

8.

Засіб дезінфікуючий «Даноксин»

25 кг.

7750,00

За бюджетні кошти

9.

Дезінфікуючий килимок 50х50

1 шт.

429,00

За бюджетні кошти

10.

Універсальний засіб для миття та дезінфекції

15 л.

1395,00

За бюджетні кошти

11.

Щітка для прибирання

4 шт.

1680,00

За бюджетні кошти

12.

Рукавички трикотажні для захисту

120 шт.

1836,00

За бюджетні кошти

13.

Серветки для підлоги

5 шт.

300,00

За бюджетні кошти

14.

Рукавички універсальні гумові

20 шт.

786,00

За бюджетні кошти

15.

Серветки віскозні для прибирання

90 шт.

1080,00

За бюджетні кошти

16.

Дозатор для рідкого мила

20 шт.

7602,00

За бюджетні кошти

17.

Рукавички нітрилові

100 пар

990,00

За бюджетні кошти

18.

Пакети для сміття

80 уп.

1516,80

За бюджетні кошти

19.

Папір туалетний

1750 шт.

12999,00

За бюджетні кошти

20.

Рідке мило дитяче

250 л.

4365,00

За бюджетні кошти

21.

Олівці графітні з гумкою

1 пач.

25,50

За бюджетні кошти

22.

Файл для документів

2

100,80

За бюджетні кошти

23.

Крейда шкільна

100 шт.

2550,00

За бюджетні кошти

24.

Папір А4

80 пач.

6480,00

За бюджетні кошти

25.

Комплект розвиткового обладнання (великий дидактичний набір Фребеля)

1 компл.

7590,00

За бюджетні кошти

26.

Дидактичні матеріали

33 шт.

38076,77

За бюджетні кошти

27.

Конструктор «Lego»

125 шт.

 

За бюджетні кошти

28.

Дидактичні матеріали

72 шт.

 

За бюджетні кошти

29.

Одномісна парта

121 шт.

253374,00

За бюджетні кошти

30.

Стілець учнівський

121 шт.

132858,00

За бюджетні кошти

31.

Ноутбук

4 шт.

107047,20

За бюджетні кошти

32.

Ноутбук(АРМ)

3 шт.

77628,00

За бюджетні кошти

33.

Багатофункціональний пристрій

4 шт.

28440,00

За бюджетні кошти

34.

Бактерицидний опромінювач

1 шт.

1298,18

За бюджетні кошти

35.

Хлоргексидин

17 шт.

 

За бюджетні кошти

36.

Автоматизоване робоче місце (ноутбук)

3 шт.

77628,00

За бюджетні кошти

37.

Проектор

1 шт.

11707,00

Придбано батьками

38.

Холодильник

1 шт.

3000,00

Придбано батьками

39.

Тумба з умивальником

1шт.

1783,20

Придбано батьками

40.

Шафа для взуття

4 шт.

5896,00

Придбано батьками

41.

Засіб дезінфекційний НОР-експрес (5л)

152 шт.

 

За бюджетні кошти

42.

НОР-експрес антисептик для шкіри та поверхонь (1л)

16 шт.

 

За бюджетні кошти

43.

Антисептик для шкіри та поверхонь (5л)

80 шт.

 

За бюджетні кошти

44.

Манорм-експерт антисептик для шкіри та поверхонь (1л)

9 шт.

 

За бюджетні кошти

45.

Каструля (бак)з нерж.20л.

2 шт.

2996,4

За бюджетні кошти

46.

Каструля (бак)з нерж.40л.

2 шт.

4566,00

За бюджетні кошти

47.

Каструля (бак)з нерж.10л.

2 шт.

1896,00

За бюджетні кошти

48.

Миска з нерж. сталі 10 л.

3 шт.

461,7

За бюджетні кошти

49.

Ложка для роздачі гарнірів

5 шт.

429,00

За бюджетні кошти

50.

  Маски медичні

100 шт.

 

За бюджетні кошти

51.

Дезінфектор гелевий

45 шт.

 

За бюджетні кошти

52.

Безконтактні термометри

4

1239,96

За бюджетні кошти

 

 

 

Усім дякую за підтримку та розуміння!!!

 

 

Директор                                                                                              Л. ДОРОШ

 

Buy now

You can now buy this awesome Joomla Theme directly on Themeforest for a really low price for this awesome and stunning Joomla product!

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue.

BUY NOW ON THEMEFOREST

×

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Забыли пароль? |  Забыли логин?

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×