• Facebook
 • YouTube
Please select your page

ЗВІТ про роботу середньої загальноосвітньої школи № 279 імені Петра Григоренка м. Києва за 2021-2022 навчальний рік

 

ЗВІТ

про роботу

середньої загальноосвітньої школи № 279

імені Петра Григоренка м. Києва

за 2021-2022 навчальний рік

 

 ЗМІСТ

 

1. Коротка характеристика закладу освіти (структура, склад педагогічного колективу тощо). Про здійснення інклюзивного навчання

       

(Остролуцька Л.Ф., Бондаренко Т.І., заступники директора).

2. Завдання і проблеми, над якими працювала школа. Методична робота закладу освіти       

 

(Остролуцька Л.Ф., заступник директора).

      3. Про роботу методичної комісії вчителів початкових класів та вихователів ГПД

 

(Волощук В.М., голова методичної комісії вчителів початкових класів, вихователів ГПД).

4. Про роботу методичної комісії вчителів природничо-математичних предметів

 

(Дзюбак А.В., голова методичної комісії вчителів природничо-математичних предметів).

5. Про роботу методичної комісії вчителів суспільно-гуманітарних предметів

 

(Зеленська Г.В., голова методичної комісії вчителів суспільно-гуманітарних предметів).

6. Про роботу методичної комісії вчителів англійської мови

 

(Павлюк А.Б., голова методичної комісії вчителів англійської мови).

7. Про роботу методичної комісії вчителів фізичної культури

 

(Пацьора Л.О., голова методичної комісії вчителів фізичної культури).

8. Про досягнення учнів за підсумками навчального року

 

(Остролуцька Л.Ф., заступник директора).

9. Про підсумки участі учнів у предметних учнівських олімпіадах, МАН

 

(Остролуцька Л.Ф., заступник директора).

10. Про роботу педагогічної ради

 

(Дорош Л.І., директор)

 

11. Про здійснення адміністративного контролю за виконанням навчального плану, програм, якості знань, умінь і навичок учнів

 

(Остролуцька Л.Ф., Невольник Н.О. Бондаренко Т.І., заступники директора)

12. Про організацію і проведення виховної роботи

 

(Понуренко О.І., заступник директора з виховної роботи)

13. Про роботу з військово-патріотичного виховання

 

(Дзюбак С.О., відповідальний за проведення військово-патріотичного виховання)

14. Про роботу ради самоврядування учнів

 

(Гаджилов С.А., педагог-організатор)

15. Про роботу бібліотеки

 

(Фещенко Т.К., завідуюча бібліотекою)

16. Про роботу практичного психолога

 

(Снігірьова Т.А., практичний психолог)

17. Про роботу соціального педагога. Про роботу з дітьми пільгових категорій

 

(Фурманенко Ю.В., соціальний педагог)

18. Про роботу медичної сестри

 

(Цветкова О.М., медична сестра)

19. Про забезпечення закладу освіти. Фінансовий звіт

 

(Кошуба О.А., заступник директора з АГР)

 


 

1. Коротка характеристика школи: структура, склад педагогічного колективу. Про здійснення інклюзивного навчання

        

(Остролуцька Л.Ф., Бондаренко Т.І., заступники директора).

         Середня загальноосвітня школа № 279 імені Петра Григоренка працювала в режимі школи повного року. Навчання проводилося в першу зміну, а в другу зміну працювали групи продовженого дня, гуртки, проводилися індивідуальні заняття. Загальна кількість класів – 38, у них навчалося – 1097 учнів.

         Під час карантинних обмежень, спричинених коронавірусом COVID – 19 та введення воєнного стану навчально – виховна робота здійснювалася дистанційно.

У 2021-2022 навчальному році відповідно до наказів по школі «Про продовження роботи 4-В класу з інклюзивною формою навчання» № 126/од від 20.09.2021р., «Про створення класу з інклюзивною формою навчання та організацію в ньому навчально-виховного процесу» № 24/од від 07.02.2022 (1-Б клас) організовано інклюзивне навчання для 2 учнів.

Організація інклюзивного навчання у школі здійснюється за наявності заяв батьків та висновків ІРЦ. Навчально-виховний процес у класах з інклюзивним навчанням організовується відповідно до робочого навчального плану школи, складеного на основі типових навчальних планів загальноосвітнього навчального закладу.

З учнями інклюзивних класів працюють спеціалісти: корекційні педагоги, асистент вчителя, практичний психолог.

Корекційно-розвиткова робота реалізується через корекційно-розвиткові заняття за напрямами відповідно до індивідуальних особливостей учня.

Календарно-тематичне планування корекційних педагогів складене відповідно рекомендованих фахівцями ІРЦ корекційних програм.

         Для психологічного розвантаження, проведення корекційно-розвиткових занять, соціально-побутового орієнтування та формування навичок самообслуговування для учнів з особливими освітніми потребами функціонує ресурсна кімната.

         Педагогічний колектив школи складається з 64 оcіб.

З них :

Мають освітній рівень:

                    вищу педагогічну освіту                                             – 59

                    середню спеціальну освіту                                          – 4

                    навчаються у вищому навчальному закладі               – 1

Якісний склад педагогічних працівників школи

Вчителі:

-         вища категорія 24;

-         I категорія 9;

-         II категорія 15 ;

-         спеціаліст 15;

-         молодший спеціаліст – 1

-         Керівники гуртків:  11 тарифний розряд – 1

                                      10 тарифний розряд – 1

Мають звання:

- вчитель-методист – 8;

- практичний психолог-методист – 1;

- старший вчитель – 11;

- старший вихователь – 4;

- нагороджені знаком «Відмінник освіти України» – Дорош Л.І.,

Невольник Н.О., Гаджилова О.В.

 

2. Завдання і проблеми, над якими працювала школа. Методична робота закладу освіти.

 

(Остролуцька Л.Ф., заступник директора).

        У 2021-2022 навчальному році педагогічний колектив школи продовжував працювати над методичною проблемою: «Стратегія розвитку внутрішньої системи якості освітньої діяльності школи».

         З метою цілеспрямованої роботи методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи на навчальний рік.

У рамках роботи над методичною проблемою працювали такі методичні комісії:

         Методична комісія вчителів природничо – математичних предметів: фізики, біології, хімії, географії, математики (голова комісії Дзюбак А.В.);     методична комісія вчителів суспільно – гуманітарних предметів: української мови і літератури, зарубіжної літератури, історії (голова Зеленська Г.В.);

         методична комісія вчителів початкових класів та вихователів ГПД (голова Волощук В. К.);

         методична комісія вчителів англійської мови (голова Павлюк А. Б.);

         методична комісія вчителів фізкультури (голова Пацьора Л. О.);

         методична комісія класних керівників (голова Бабкова Т. М.);

Робота шкільних методичних комісій здійснювалася за планом та у відповідності з методичною проблемою. Переважно використовувалися такі форми роботи: взаємовідвідування уроків і позаурочних заходів, семінари, проведення предметних тижнів, робота з документацією.

Протягом року проводилися наради та методичні семінари з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо.

Одним із першочергових завдань адміністрації школи, передбаченим перспективним планом роботи є підвищення освітнього рівня вчителів.

Курсова перепідготовка у 2021-2022 навчальному році здійснювалась згідно листа МОН №1/9-683 від 04 листопада 2019 року «Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників». Вчителі проходили курси в інституті післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, на освітній платформі «ЕДЕРА» та інших освітніх платформах (дистанційно).

Відіграє важливу роль у результативності навчально-виховного процесу атестація вчителів школи. Атестація 2022 року пройшла згідно плану. Всі педпрацівники, які були включені в графік атестації, атестовані в черговому порядку, крім вчителя фізичного виховання Литвиненко Н.В. (згідно заяви Литвиненко Н.В. атестація перенесена на наступний рік). Вчитель початкових класів Осипенко А. С. була атестована позачергово (згідно її заяви). Засідання шкільної атестаційної комісії пройшли у визначені планом терміни (засідання у березні місяці проходило у дистанційному режимі). Вчителі у міжатестаційний період працювали за власними планами самоосвітнього розвитку. Заключний етап роботи над реалізацією поставлених у ньому завдань відбувався саме під час атестаційного року. Кожен учитель мав змогу звітувати перед колегами про проведену роботу, ділитися набутим досвідом.

За підсумками атестації 2021-2022 навчального року було атестовано 15 педагогічних працівників та завідуючу бібліотекою. Атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «вчитель-методист» вчителя української мови та літератури Дорош Л.І., вчителя математики Гаджилову О.В. та вчителя фізики Вовченка С.М., на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель» вчителя української мови та літератури Зеленську Г.В., вчителя російської мови та зарубіжної літератури Понуренко О.І., вчителя початкових класів Бондаренко Т.І., атестовано на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель» вчителя початкових класів Дідук Н.Ф., атестовано на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» вчителя трудового навчання Суховій М.Д., присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» вчителям англійської мови Ріос Ріос К.Х. та Бабковій Т.М., вчителю початкових класів Осипенко А.С., присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» педагогу-організатору Гаджилову С.А., атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст» вчителя початкових класів Кириленко В. К. і вихователя ГПД Недайводу Я.В.

Також атестовано завідуючу шкільною бібліотекою Фещенко Т.К.

Одним із напрямків методичної роботи школи є організація роботи з молодими спеціалістами, завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів.

У 2021-2022 навчальному році у школі працюють педагогічні працівники, стаж роботи яких менше 5 років: вчителі початкових класів Ільєва О.О., Волошин І.Л., В’юнник В.С., вчитель англійської мови Оксимець В.В., вчитель української мови та літератури Семененко І.О., вчителі інформатики Іщенко О.І., Роост К.П., вчителі фізичної культури Лукьянов В.Я. та Осипенко І.О., асистент вчителя Гринчук Л.В. Молодим вчителям було призначено наставників. Протягом року для них проводилися консультації щодо питань організації навчально-виховної роботи. Адміністрація школи та вчителі наставники відвідували уроки та позакласні заходи молодих спеціалістів, надавали методичну допомогу у підготовці вчителів до уроків.

Усвідомлення того, що вчитель є організатором освітнього процесу, спонукає вчителів школи шукати шляхи підвищення інтересу учнів до навчання, урізноманітнюючи його зміст, форми та прийоми, впроваджувати інноваційні технології. Важливою умовою впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес є рівень сформованості інформаційної культури педагога.

За останні 6 років у школі значно збільшилася кількість технічних засобів, придбаних за державні кошти. У школі всі кабінети початкових класів, середніх та старших класів, читальний зал бібліотеки оснащені комп’ютерним місцем вчителя. Всі педагоги навчального закладу володіють інформаційно-комунікаційними технологіями, уроки та виховні заходи проводять з використанням мультимедійної та комп’ютерної техніки.

        В умовах воєнного стану, який був уведений на території України відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року, пріоритетом для всіх стало забезпечення максимально можливої безпеки кожної дитини, кожного працівника школи, згідно листа МОН №1/3276 від 25 лютого 2022 року «Про організацію освітнього процесу» тому з 14 березня 2022 року було організовано дистанційне навчання. Усі вчителі проводили дистанційні уроки згідно розкладу.

Важливим фактором є правильна організація адаптаційного періоду при переході учнів з початкової школи в середню ланку. Тому увага адміністрації закладу освіти, педагогічного колективу направлена на створення умов для успішної адаптації п’ятикласників до навчання у середній школі. З цією метою було організовано класно-узагальнюючий контроль, моніторинг якості освіти, психологічний практикум, анкетування, батьківські конференції. Класні керівники 5-х класів на початку року знайомлять учнів з приміщеннями закладу освіти, проводять бесіди, виховні години. Спостереження за п’ятикласниками показують, що дітям у школі цікаво: вони прагнуть бути активними, розумними, вони хочуть, щоб їх побачив, оцінив новий учитель і помітив у них усе найкраще. Більшість дітей переживає перехід у основну школу як важливий крок у своєму житті. Деякі пишаються тим, що вони подорослішали, інші мріють розпочати «нове життя».

Значного значення набуває профільне навчання у старших класах. Тому вже третій рік поспіль у закладі освіти створюються п’яті класи, яким виділяються додаткові години для вивчення предметів як підготовки до профільного навчання в старших класах.

3. Про роботу методичної комісії вчителів початкових класів та вихователів ГПД

 

(Волощук В.М., голова методичної комісії вчителів початкових класів, вихователів ГПД).

         Вітчизняна шкільна система освіти перебуває в стані реформування НУШ крокує вперед і реформа переходить в середні класи. Але пильна увага, як і в раніше, прикута до роботи початкової школи. Бо саме тут закладаються фундаментальні основи для подальшого успішного навчального поступу школярів. Через гуманізацію навчально-виховного процесу, реалізацію особистісного-орієнтованого підходу і створення психологічно комфортного середовища формується мотивація учнів, реалізується їх творчий потенціал, створюються умови для всебічного і гармонійного розвитку. Домінуючим залишається питання формування ключових компетентностей. Враховуючи все вище сказане і перебуваючи в пошуку найоптимальніших шляхів для досягнення цієї мети, методична комісія вчителів початкових класів і вихователів ГПД, у складі якої 16 вчителів і 3 вихователі, головним напрямком роботи у 2021-2022 н.р. обрала тему «Впровадження сучасних педагогічних технологій в освітній процес початкової школи з метою формування ключових компетентностей учнів». Наголос було зроблено саме на впровадженні сучасних освітніх технологій і їх широкому використанню в навчальному процесі. Це питання стало пріоритетним і було винесено на порядок денний педагогічної ради школи. Заступник директора Бондаренко Т.І. зробила доповідь на тему: «Перші кроки впровадження освітніх парадигм НУШ: досягнення і проблеми», а вчителі – початківці показали своїм колегам фрагменти уроків із використанням інноваційних форм і методів, які активно впроваджують у своїй щоденній практиці.

         За звітний період було проведено п’ять засідань методичної комісії. На них розглянуто такі питання:

 1. 1.Модернізація початкової освіти – актуальна вимога сьогодення
 2. 2.Освітнє середовище як чинник розвитку особистості учня
 3. 3.Адаптація першокласників до школи
 4. 4.Дистанційне навчання в школі. Розвиваємо необхідні навички
  1. 5.Педагогіка партнерства як продуктивна форма взаємодії вчителя та учнів
  2. 6.Підведення підсумків роботи методичної комісії педагогів початкової ланки освіти за 2021-2022 навчальний рік.

         На першому засіданні МК педагоги ознайомилися з нормативними документами, інструктивно – методичними рекомендаціями та листами МОН щодо організації навчально-виховного процесу в 2021-2022 н.р., а також опрацювали вимоги до ведення класних електронних журналів. На наступному засіданні було заслухано інформацію практичного психолога Снігірьової Т.А. щодо створення умов для успішної адаптації першокласників. Важливим стало питання організації освітнього процесу в інклюзивному середовищі, оскільки в початковій школі відкрито два класи з інклюзивним навчанням. Досвідом роботи в такому класі поділилася вчитель 4-В класу Осипчук М.О.

         Корисним і цікавим для педагогів став практикум «Гра по-новому – навчання по-іншому з LEGO», який організувала вчитель 3-В класу Осипенко А.С. Про інтеграцію в навчальний процес навичок «Щоденні 5» і «Щоденні 3» розповіли класоводи Кириленко В.К. та Іванова Т.Д., а Ільєва О.О. провела майстер-клас по організації ранкових зустрічей з першокласниками і створення правил класу.

         Третє засідання МК було присвячено питанню «Електронні освітні ресурси для НУШ». Вчителі обмінювались досвідом використання форм і методів подання освітнього матеріалу в умовах дистанційного навчання, а також використанням інструментів для зворотнього зв’язку.

         Наступні два засідання проходили в режимі онлайн. На першому з них було розглянуто питання проєктної діяльності в початковій школі. Це перевірений дієвий засіб, який піднімає рівень дитячої зацікавленості, підвищує якість навчання, розвиває пізнавальну сферу та особистісні якості молодших школярів. Велику увагу цьому напрямку роботи приділяють класоводи Попович С.С. (2-Б кл.), Тертична Т.В. (3-Б кл.), В’юнник В.С. (4-Б кл.). Ці педагоги поділилися досвідом роботи, показали презентації своїх проєктів. Про реалізацію методики змішаного навчання за технологією «Перевернутий клас» доповіла класовод Троценко Г.О., а Коваленко С. І. поділилась досвідом використання методу «Взаємонавчання учнів».

      На останньому засіданні було підведено підсумки роботи МК за 2021-2022 н. р., заслухано звіти класоводів «Мої педагогічні здобутки».

         Аналіз відвіданих відкритих уроків та позакласних заходів за звітний період показав, що вчителі вміло застосовують сучасні педагогічні технології і творчо підходять до їх реалізації . Усі вони надають перевагу особистісно - орієнтованій системі навчання, обирають педагогіку співпраці, уроки будують на діяльнісній основі, учні активно працюють індивідуально, у парах, в групах на всіх етапах уроку, навчаючись самостійно здобувати знання і застосовувати їх практично. Хочеться відмітити педагогічну майстерність вчителів Бондаренко Т.І., Дідук Н.Ф., Троценко Г.О., Іванової Т.Д. Творчо і ефективно будують навчальний процес молоді наші колеги: Тертична Т.В., Осипчук М.О., Осипенко А.С., Попович С.С., Ільєва О.О. Особливу увагу приділяють педагоги-початківці проведенню нестандартних уроків. Це уроки - подорожі ( Попович С.С, Осипчук М.О., Осипенко А.С., Тертична Т.В.), уроки-конкурси (Іванова Т.Д.), брейн –ринги (Бондаренко Т.І., Ільєва О.О.), уроки –казки (Дідук Н.Ф., Машкаринець І.С., Троценко Г.О.), уроки –вікторини (Осипенко А.С., Кириленко В.К., В’юнник В.С.).

         Одним із шляхів підвищення професійної майстерності педагогів є атестація. У 2021-2022 році її проходили 5 вчителів початкової школи : Бондаренко Т.І., Дідук Н.Ф., Кириленко В.К. , Осипенко А.С. і Недайвода Я.В. Відкриті уроки переконливо показали професіоналізм і високу результативність роботи цих досвідчених педагогів, які підтвердили свої категорії, а Дідук Н.Ф. і Осипенко А.С. підвищили її відповідно з першої на вищу і з другої на першу.

         Військові дії, які почалися в Україні, змусили перевести роботу шкільних закладів освіти на дистанційний режим навчання. Отриманий за попередній рік досвід використання онлайн-навчання, знання комп`ютерних програм і навчальних платформ Google Classroom, ZOOM, vchy.com.ua. дозволив педагогам швидко і якісно відновити навчальний процес, згуртувати дітей і надати їм психологічну підтримку.

         У цьому навчальному році молодші школярі взяли активну участь в конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика. Переможцями в ньому стали Палатова Марія (4-Г кл., вчитель Кушнір А.В.) та учні 3 класів: Заїкіна Ярослава (вчитель Осипенко А.С.) і Балинський Андрій (вчитель Коваленко С.І.). Учні початкової школи є активними учасниками математичного конкурсу «Кенгуру», «Олімпіс». В останньому Шевчук Олександра, учениця 4–А класу (вчитель Троценко Г.О.) посіла 1 місце з інформатики і природознавства і 2 місце з математики.

         Процес формування ключових компетентностей (загальнокультурної, громадянської, соціальної) активно проходить і в позакласній діяльності. Традиційно у всіх класах було проведено святкові заходи з нагоди Дня знань, приурочені 30-річчю незалежності України «Ти у мене єдина», до Дня захисника України, Дня української писемності та мови, Дня соборності України, Міжнародного дня рідної мови, свята «Миколай, Миколай, ти до нас завітай !», новорічно - розважальні програми. Хочеться відмітити виховний захід « Повертайся живим!» (1-Акл.), виховну годину «Трагедія Бабиного яру» (3-Б кл.), заходи, приурочені Дню пам`яті жертв голодомору - «Україна пам’ятає, світ визнає » (1-Акл.) та «Засвіти свічку » (3-Б кл.), урок пам’яті жертв Голокосту « Ми пам’ятаємо» (4-В кл.), майстер-класи «Ангел пам’яті» та «Голуб миру» (1-А, 3-Б класи).

         Класоводи велику увагу приділяють вихованню школярів на народних традиціях. До Дня козацтва дитячі козацькі забави пройшли в 1-А, 2-Б та 3 –В кл. Чудове свято осені провела вчителька 2-Б класу Попович С.С. «Гарбуз – фест». Незабутні враження залишилися в пам’яті школярів після участі у шкільних святах «Таланти моєї родини» та «Мамина хустина – оберіг родини». Цікавими були виховні заходи «Мій батько – найкращий» (2- Б), Всеукраїнський урок доброти до дня захисту тварин «Твори добро завжди і всюди, нехай тебе шанують люди!», «Друзі наші менші » (2-Б, 1-Г, 4-В кл.). Учні початкової школи з великим ентузіазмом взяли участь у благодійній акції «Монетки дітям!», шкільній акції «Подаруй бібліотеці книгу!», благодійному ярмарку по збору коштів для воїнів АТО, у шкільному флешмобі «У єдності сила», а учні 1-Г кл. стали учасниками Всеукраїнського проекту «З молока тече ріка» і отримали сертифікат. Хочеться відмітити також участь і перемогу учнів 3-А класу у Всеукраїнському Олімпійському уроці.

         У цьому навчальному році через карантинні обмеження і військові дії проведено лише одну екскурсію в Музей науки 3-В кл.). В силу тих же обставин виховні та святкові заходи, що припали на квітень- травень, проводились в онлайн-режимі. Яскравими стали навчальні проекти «Повертайся живим!», «Великдень у моїй родині», « Великодні дива», вернісаж «Великодня писанка », святкові онлайн- заходи «Материнська любов -найсвітліша», « День вишиванки єднає серця, бо вишиванка – наша броня!».

         Підводячи підсумок, хочеться сказати, що активне впровадження сучасних освітніх технологій в навчальний процес позитивно вплинуло на підвищення рівня професійної майстерності педагогів і якості навчального процесу. Це дає підстави зробити висновок, що завдання , які стояли перед методичною комісією вчителів початкових класів, в основному виконані.

         4. Про роботу методичної комісії вчителів природничо-математичних предметів                                       

 

(Дзюбак А.В., голова методичної комісії вчителів природничо-математичних предметів).

         Протягом навчального року вчителі методичної комісії плідно та творчо працювали над підвищенням якості знань учнів з певних предметів у контексті своїх науково-методичних тем.

Було заплановано проведення 4-х засідань. Перше засідання було організаційним, вчителі ознайомилися з навчальними програмами, планом школи, методичними рекомендаціями та спланували роботу на навчальний рік. На другому засіданні було розглянуто досвід вчителів щодо проєктної роботи. Своїми напрацюваннями щодо організації та проведення дослідницьких проєктів поділилася Дзюбак А.В., практичних робіт та самостійної дослідницької роботи учнів – Єрошев М.М. та Вовченко С.М., практично орієнтованих робіт з математики («Діаграма споживання електроенергії родиною» та ін..) – Стрільченко Г.М., методикою та результатами різних за тривалістю та кількістю учасників навчальних проектів – Іщенко О.І. третє засідання було проведене онлайн та стосувалося особливостей закінчення навчального року.

Врахувавши позитивні результати минулорічного круглого столу щодо застосування впровадження STEM технологій на уроках природничо-математичного циклу, як засобу підвищення рівня якості знань учнів, вчителі МК активно впроваджували ці технології на своїх уроках. Застосування таких технологій дає можливість учням опанувати не тільки наукову (S) основу даної теми, а й її технологічну, навіть технічну реалізацію (Т), та для більшої зацікавленості учнів підкріплену і певним розважальним аспектом (Е), і навіть використання даної теми у творчих, мистецьких реалізаціях (А) та втілення її у математичному апараті обчислень і доведень (М). зокрема, Гаджилова О.В. провела STEAM-урок "Магія многокутників" у 8-А класі, Дзюбак А.В. – урок-узагальнення «Будова клітини» у 6х класах.

Вчителі нашої МК намагались забезпечити оптимальні умови для розвитку інтелектуальних та особистісних якостей учнів, їхніх творчих та комунікативних якостей, здібностей до самоосвіти, саморозвитку та самореалізації. Важливим засобом прояву креативності учнів та реалізації їх можливостей є практична робота, яка сприяє активізації розумової діяльності учнів у процесі навчання, підвищує їхній інтерес до предмета, забезпечує розвиток творчих здібностей. Саме активна, дієва позиція учня на уроці допомагає максимально засвоювати та використовувати знання, стимулювати розвиток мислення та уяви, викликати зацікавленість та позитивне ставлення до навчання.

Вона може бути організована як індивідуально, так і в малих та великих групах. Роботу в парах та малих групах на уроках математики та інформатики використовує Роост К.П. на етапах перевірки домашнього завдання та закріплення матеріалу («Ротаційні трійки», Групова гра «Так-ні» тощо). Вчитель інформатики Гаджилов С.А. розробив практичні кейси певних тем для учнів 9х та 10х класів: тема “3-Д моделювання” вивчалася через професійне програмне забезпечення, яке дає змогу учням оцінити свої можливості у професії 3д дизайнера. Тема «Бази даних» була підкріплена можливістю віртуальної прогулянки через окуляри віртуальної реальності по дата-центрах компанії Googlе.

Єрошев М.М. використовує метод індивідуального дослідження на етапі вивчення нового матеріалу, поєднуючи з методикою «Перевернутого класу». Наприклад: 7 клас. Тема « Властивості речовин». Кожен учень дома досліджує властивості різних речовин, а потім на уроці відбувається узагальнення інформації.

Вчитель фізики Вовченко С.М. свої уроки будує на експерименті, вирішенні проблемних ситуацій, зв’язку з практикою. Ефективно використовує на уроках вікторини, тести, творчі завдання. Для кращого запам’ятовування формул, позначень фізичних величин — схеми та таблиці, прийоми «Виключи зайве», «Сполучи відповідні величини». Іноді додому задає завдання практичного змісту, наприклад: «Розрахувати роботу, яку ви робите, піднімаючись з першого на другий поверх школи», «Розрахувати, яка ваша середня швидкість при русі з дому до школи» і т. п. Для мотивації діяльності учнів на початку вивчення теми Станіслав Миколайович наводить приклади того, як важлива в нашому сучасному житті дана тема і як важливо учням самим знати те, що ми будемо в ній вивчати, розвиваючи пізнавальний інтерес шляхом постановки питання, на яке вони не можуть відповісти. Наприклад, у 8 класі при вивченні електрики: «Чому, коли ви гладите кішку, виникають іскорки?», «Що таке і як утворюється блискавка?» і т. д. Для актуалізації опорних знань на відкритому уроці у 7 класі при вивчені теми , «Коливання» кожен учень класу мав власноруч виготовлений маятник і досліджував амплітуду, період на ньому. Методику постановки проблемного запитання пов'язаного з життєвою ситуацією та практичною діяльністю застосовує Дзюбак А.В. на уроках біології. Запитання «Чому не можна поруч садити березу та ялину? «Які рослини є кращими сусідами на городі?», «Чому у тварин кров різного кольору», «Як утворюються перлини», «Чому не варто збирати насіння з гібридів F1», «Чи всі тварини бачать світ однаково» і т.д. спонукають учнів до уважного засвоєння та іноді навіть виконання дослідницьких проєктів.

Проєктні технології широко застосовуються вчителями МК. На уроках математики (вчитель Гаджилова О.В.) учні 7-Б, 8-А, 10-А, 10-Б класів, виконуючи практичні роботи, поповнили методичну скарбничку кабінету математики новими математичними кросвордами, казками, геометричними моделями, учні 8 класу долучилися до дослідження історії правильних многокутників. Свої проекти вони втілили у електронних презентаціях, а учні 10 класів створили нові наочності у формі 3Д моделей.

Метод групових проєктів застосовує уроках інформатики Іщенко О.І. Зокрема при вивченні теми «Кодування символів» учні розподіляються в групи, кожній з яких повідомляється її тема. Кожна група отримує завдання підготувати та розкрити решті учням свою тему. Методи, форми, засоби для цього учні обирають самостійно. Короткочасні проекти Олена Ігорівна використовує в межах одного уроку, наприклад, при вивченні теми «Комп’ютерні публікації», коли за обмежений час учні повинні створити вітальну листівку до свята та оформити її засобами Microsoft Power Publisher. Проєкти середньої тривалості пропонує як залікові роботи в кінці певної теми. Так, після вивчення розділу «Презентації Power Point» учні повинні представити свої презентації. Діти також створювали власні мультфільми за допомогою програм для створення графіки та відео (Paint, MSMovieMaker). Створювали інтерактивні робочі аркуші за допомогою програм Classkick та Wizer.me.

Стрільченко Г.М. на уроках математики у 6-х класах використовувала проєктні технології при вивченні теми «Діаграми» та «Координатна площина»(діти створювали власні малюнки та обмінювалися завданнями).

Проектні роботи виконують діти на уроках фізики (виготовлення маятника, шкали і т.д.), хімії (зокрема з теми «Вода як розчинник), географії (виготовлення моделі вулкану). На уроках біології діти виконують ряд міні-проєктів та дослідницьких або творчих проектів. Цього річ завершено довгостроковий проект «Клумба лікарських рослин» з учнями 7-Б, який тривав 2 роки. Але найбільшим досягненням є високі результати учениць Левченко Софії (9-А) та Кощавко Ксенії (11-Б), які здійснюють наукову роботу у МАН. Дівчата успішно подолали районний етап, стали переможцями на III (міському етапі) та наразі готуються до участі у Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту робіт МАН. Крім того, Ксенія стала учасницею ряду наукових конференцій та конкурсів, її робота була гідно оцінена на Міжнародному рівні: I місце на Всеукраїнському біологічному форумі «Дотик природи», II місце на Всеукраїнському конкурсі винахідників та раціоналізаторів, II місце на Національному етапі міжнародних конкурсів RegeneronISEF та GeniusOlympiad – конкурсі Еко-Техно Україна.

Практика і досвід свідчать, що інтерактивне навчання – це засіб для досягнення тієї атмосфери в класі, що найкраще сприяє розумінню духу співробітництва, доброзичливості. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь учнів, їх життєвих цінностей. У процесі роботи діти із задоволенням виявляють ініціативу, самостійність. Тому вчителі активно використовують у своїй роботі ігрові та інтерактивні технології та прийоми: «SpaceX», «Кола знань» «Зустріч у центрі» «Ти – мені, Я – тобі»; «Аукціон знань» (Гаджилова О.В.), «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Незакінчене речення», «Хімічне доміно», «Знайди слово», «Третій зайвий», «Хрестики-нулики»(Єрошев М.М.), урок-мандрівка, квест (Столяр С.В.), уроки-диспути, квести, інтелектуальні поєдинки, методика «німого» малюнка, та ін. (Дзюбак А.В), нестандартні уроки різних типів (Фурманенко Ю.В.).

Протягом року вчителі активно ділилися своїм досвідом та провели ряд творчих уроків:

"Наша подорож всередині баз даних” (9 кл.) – Гаджилов С.А.; "Координатний промінь. Шкала." (5-А,Б), "Магія многокутників" (8-А), "Властивості рівнобедрених трикутників" (7-Б) – Гаджилова О.В.; «Круг. Площа круга» (6-А, Б) – Подзюбанчук М.І.; «Розв’язування задач за допомогою рівнянь» (5-В) – Стрільченко Г.М.;

Велику увагу надають вчителі МК позакласній роботі, яка сприяє розвитку в школярів уміння застосовувати отримані знання в нестандартних ситуаціях, підвищенні культури спілкування учнів, поглиблення їх практичних вмінь. Були проведені такі заходи:

- Математична вистава "Надважливий нуль", Математична гра «Хто візьме гору» між хлопцями та дівчатами 10х класів ( з перевагою лише в 1 бал перемогли дівчата), вернісаж проектів «Математика життя»; «Математичний Кахут-квест» для 6-10 класів – Гаджилова О.В.;

- Інтелектуальна гра «Математична кав’ярня» серед учнів 11-А та 11-Б – Подзюбанчук М.І.;

- «Математичний турнір» (6-А, Г) – Стрільченко Г.М., Іщенко О.І.;

- Ігри «Математичний олімп» та «Математичне бінго» (5 кл.) – Роост К.П.;

- Квест «Географічні загадки та відгадки» (10-Б) – Столяр С.В.;

- Ряд практичних занять та квестів в природі (7-Б) – Дзюбак А.В.

Учителі МК активно користуються можливостями інтернет-мережі, особливо під час здійснення дистанційного навчання: Вовченко С.М. створив власний блог, на якому подає навчальний матеріал (теорія, приклади розв’язування задач), з яким мають можливість ознайомитися відсутні на уроці учні у зручний час. Гаджилов С.А. додав актуальні у даний час теми ”Фейки в інформаційному просторі: як ідентифікувати та протистояти” та “Кібергігієна в умовах воєнного стану”, а також продовжував висвітлювати роботу МК на офіційній сторінці школі у Facebook та на офіційному сайті школи. Гаджилова О.В. Постійно оновлює актуальну математичну інформацію на сторінці у Фейсбук «Математика для усіх» та сторінці математики на сайті школи.

У 2021-2022році всі вчителі налагодили комунікацію з учнями у спеціальних Телеграм та Вайбер-чатах, де викладаються усі доречні для навчання матеріали: фото, тематичні презентації, відеозаписи дистанційних уроків.

Велику увагу вчителі МК приділяють самоосвіті, підвищенню кваліфікації, опрацьовуючи статті у фахових журналах, науковій літературі, спілкуючись на фахових форумах та проходячи різноманітні курси:

Іщенко О.І. пройшла курс тренінгів НУШ за Програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої совіти в контексті Державного стандарту базової середньої освіти і інформативній галузі. Пройшла курс «Стартуємо до успішної школи» з циклу онлайн-курсів «30 кроків до Нової української школи: навчаємо громадянина» від Програми підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа». Пройшла вебінари на тему: «Сучасне мистецтво: як організувати роботу учня в умовах дистанційного навчання», «Рік дистанційної освіти. Виклики для вчителів. Підсумки та перспективи». «Дитячий боулінг. Як запобігти проявам та знущань?», «Цифровізація сучасних уроків. Поради щодо проведення дистанційного навчання», «Чому дистанційне навчання викликає стільки стресу та що з ним робити?». Гаджилова О.В. взяла участь у 7 онлайн семінарах за темами методики математики і психології навчання, з методик дистанційного, змішаного та «перевернутого» навчання. Дзюбак А.В. пройшла 30-годинний курс щодо методик змішаного навчання, Стрільченко Г.М., взяла участь у ряді он-лайн семінарів.

Вчителі постійно працюють над наповненням кабінетів, поновленням та наповненням методичних кейсів, розробкою методичних матеріалів. Зокрема розробляють інструктивні карти лабораторних та практичних робіт (Дзюбак А.В., Іщенко О.І), програмне забезпечення кожного уроку (Дзюбак А.В., Вовченко С.М.), поповнюють скарбничку додаткових матеріалів – роздатковий матеріал, тести, кросворди (всі вчителі МК). Фурманенко Ю.В. пише наукову дисертацію за матеріалами своєї роботи.

Свідченням ефективної роботи вчителів МК є високі досягнення учнів на щорічних предметних олімпіадах:

4 учні зайняли призові місця на районному етапі олімпіади з хімії, 1 учениця – з географії, вся команда, яка представляла школу на олімпіаді з біології (12 учнів) стала переможцями. З них 9 учнів стали призерами міського етапу, добувши 5 перших, 2 других та 2 третіх місця.

Також високі досягнення мають учні у дистанційних конкурсах та олімпіадах: 8 учнів 7-Б отримали хороший результат за підсумками міжнародного конкурсу «Кенгуру 2021», з 18 учнів 7-Б та 8-А, 10-А класу, що брали участь у олімпіаді з математики «Всеосвіта», 11 отримали відмінний результат, а 12 відмінно пройшли осінню сесію і та 2 весняну олімпіади «Олімпіс» (вч. Гаджилова О.В.)

Дипломи цієї олімпіади з біології отримали 35 учнів за осінню, 9 за весняну сесію (Дзюбак А.В.), з математики – 6+1учні Подзюбанчук М.і., 5+1 учні Стрільченко Г.М., 7+5 учнів Іщенко О.І., з інформатики – 6+3 учні Іщенко О.І., 4 учні Подзюбанчук М.І., 2 учні Роост К.П.

5. Про роботу методичної комісії вчителів суспільно-гуманітарних предметів

 

(Зеленська Г.В., голова методичної комісії вчителів суспільно-гуманітарних предметів).

         Методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу протягом 2021-2022 навчального року працювало над виконанням запланованої роботи в умовах очного та дистанційного навчання учнів, а з лютого місяця навчальний процес у 5-11 класах був організований згідно з методичними рекомендаціями щодо дистанційного навчання учнів в умовах воєнного стану.

         Методичне об’єднання вчителів працювало над такими основними напрямками:

         -Вироблення інноваційного стилю діяльності кожного члена об’єднання з метою удосконалення уроку;

         -Формування професійної компетентності, розвиток творчого потенціалу вчителя з метою підвищення рівня загальної культури учня;

         -Залучення до науково-дослідної та експериментальної діяльності вчителів;

         -Формування соціальних і громадянських компетентностей школярів, розвиток вміння навчатися протягом життя.

         Виконану за цей навчальний рік роботу можна систематизувати за такими блоками:

1.      Використання матеріалів на різних інтернет-ресурсах для підготовки до онлайн-уроків.

2.      Розробка інтерактивних опорних конспектів на платформі Blogger/

3.      Проведення уроків у синхронному режимі за допомогою сервісу Zoom та Coogle meet.

4.      Розміщення домашніх завдань для учнів в онлайн-кабінетах української мови та літератури, зарубіжної літератури, історії та правознавства.

5.      Систематичне поповнення методичних матеріалів новими розробками уроків, підбірками картинок і відео для унаочнення теоретичного блоку на онлайн-уроках, тестами.

6.      Реєстрація учнів на всеукраїнських інтернет-конкурсах від платформи «На урок», «Лайфхаки» з української мови та літератури, історії.

7.      Підтримка та консультація учнів за допомогою програми Vіber.

Основним завданням учителя на нинішньому етапі розвитку нашого суспільства є забезпечення базової освіти та встановлення розвитку пізнавальної і творчої активності, формування не тільки предметних компетентностей учнів, а й самоосвітніх. Тому всі аспекти навчання були спрямовані на розвиток творчої особистості розкриття обдарованості кожної дитини.

Застосування інноваційних форм та методів роботи сприяє формуванню в учнів основних умінь і навичок, виробленню моделей поведінки за різних життєвих обставин. Використання інтерактивних методів дає учителю можливість створювати таку атмосферу на уроці, яка сприяє тісному співробітництву, надає можливість якнайповніше реалізувати особистісно зорієнтоване навчання.

Інтерактивні методи використовувалися вчителями на різних етапах уроків, але й уникали перенасичення ними.

Часто на уроках української та зарубіжної літератур використовувалася вправа «Займи позицію», яка виховує вміння відстоювати власну громадянську позицію. Щоб заохотити до активності і почути думку кожного учня, учителями використовувалося ряд прийомів: «Мікрофон», «Продовж речення», «Мозковий штурм».

Для формування читацької культури і компетентності учнів, розвитку їхніх творчих здібностей, навичок самостійного аналізу прочитаного учителями Дорош Л.І., Савіною В. В., Зеленською Г. В., Панченко С.В., Меліковою Т.С., Осипенко А.В. застосовувалися елементи технології критичного мислення:

-ґронування (до творчості поетів, письменників, вивчених творів)

-театралізація: «Зустріч з літературним героєм», «Інтерв’ю з письменником», (Мелікова Т.С.), «Візьми інтерв’ю у літературного героя» (Зеленська Г.В.)

Інсценування уривків з повісті «Кайдашева сім’я» учнями 10 класів (Осипенко А.В.) та інсценування уривків п’єси «Сто тисяч» учнями 8 класів (Зеленська Г.В.).Такі уроки сприяють мотивації саморозвитку, залученню та збагаченню власного досвіду, зумовлюють потребу набуття нових знань.

Щоб викликати зацікавленість художніми творами, учителі пропонували учням виконати творчі завдання: «Доповни сюжет», «Лист до героя», «Які життєві уроки я виніс з прочитаного твору», «Фанфік».

З метою перевірки уважності прочитання учнями творів, їх орієнтації в тексті, учителі використовували прийом «Навігатор», ігри : «Так чи ні», «Переплутанка». Саме літературні ігри та вікторини викликають в учнів велику зацікавленість. На різних етапах уроку їх проведення було доречним .

У цьому навчальному році учителями широко застосовувалася нова освітня технологія- метод проєктів, яка спрямована на здобуття учнями знань у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою, формування у них специфічних умінь і навичок завдяки системній організації проблемно-орієнтованого навчального пошуку.

Шляхом залучення учнів до різних видів предметно-перетворювальної, конструктивно-творчої діяльності, учителями успішно були впроваджені проєктні технології при вивченні окремих тем з української мови та літератури, історії:

- «Способи заощадження грошей без шкоди для здоров’я» при вивченні теми: «Використання і правопис префіксів» (Дорош Л.І.)

- «Секрети орфографії», «Пригоди в мовному кафе», Дієслово, урок-дослідження:

Так, у процесі навчання вчителями суспільно-гуманітарного циклу було проведено:

- у п’ятих класах учні з історії виконували проєкт «Родинне дерево» та «Моя сім’я на родинному фото»;

- учні сьомих класів під керівництвом учителя Бабича В.В. реалізували проєкт з всесвітньої історії «Середньовічні замки та собори».

        Реалізовано ряд проєктів за сприянням учителя Зеленської Г.В:

- при вивченні твору «Таємниця козацької шаблі» Зірки Ментазюк виготовлена «Карта пошуку козацької шаблі» та «Дослідження періодів будівництва історичних замків», а також цікавим для учнів був проєкт «Інтерв’ю з поетом», при вивченні творчості Т.Г. Шевченка, «Моя зустріч з Федьком» (за вивченим твором В. Винниченка « Федько -халамидник»).

Ряд проєктних технологій реалізовано на уроках української мови та літератури учителем Осипенко А.В.: «Я хочу бути багатим!» (за твором І.Карпенка-Карого «Хазяїн»); «Подорож крізь роки» при вивченні біографій письменників у 9, 10 класах.

З метою зацікавлення, розвитку інтересу учнів до зарубіжної літератури і читання, поглиблення і поширення знань із предмета, учні на уроках представляли і захищали свої проєкти, які вони робили індивідуально або в малих групах: «Україна в долі зарубіжних письменників», «Найвідоміші українські перекладачі творів зарубіжної літератури», «Я - літературний критик», «Я-оратор» під керівництвом учителя зарубіжної літератури Мелікової Т.С.

Протягом 2021-2022 навчального року у процесі навчання вчителями суспільно-гуманітарного циклу було проведено ряд творчих уроків :

-«Службові частини мови. Повторення» (вчитель Дорош Л.І.)

-«Люби цей світ….красу його нетлінну» (вивчення теми: односкладні речення) (вчитель Зеленська Г.В.)

-«Діалектизми у повісті «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського (вивчення теми: лексикологія в 10 класі) (вчитель Осипенко А.В.)

- «Шевченкознавці» - інтегрований урок на тему: «Написання складних слів» (6 клас, мова)

-«Пейзажна лірика Володимира Підпалого» (вчитель І.О. Семененко)

-«Складнопідрядні означальні речення і дієприкметниковий зворот»

( урок мови в 11 класі), (учитель Савіна В.В.)

-«Тарас Шевченко. Геніальний поет, мислитель, пророк…» (урок літератури в 9класі), (учитель Савіна В.В.)

-«Історико-географічні регіони України та їх особливості», (5кл. історія України), «Органи державної влади в Україні. Місцеве самоврядування в Україні» (Правознавство, 9кл.), «Проголошення незалежності України» (історія України, 11 клас), (учитель Дзюбак С.О.)

Учні є учасниками та переможцями районних та міських предметних олімпіад та конкурсів з історії (вчитель Дзюбак С.О.).

Вчителі беруть активну участь у роботі районних метод об’єднань, є постійними членами оргкомітетів з проведення районних та міських учнівських олімпіад.

Учителі суспільно-гуманітарних предметів протягом навчального року проводили позакласну роботу, предметні тижні тощо.

6. Про роботу методичної комісії вчителів англійської мови

 

(Павлюк А.Б., голова методичної комісії вчителів англійської мови).

         У 2021-2022 навчальному році вчителі англійської мови працювали над проблемою «Використання інтерактивних технологій на уроках англійської мови для підвищення мотивації до навчання і якісного засвоєння навчального матеріалу».

У 2021-2022 навчальному році було проведено три засідання методичної комісії. Основними формами роботи були: обговорення актуальних питань реалізації програмних вимог з англійської мови і методичних рекомендацій щодо покращення умов та організації виховної роботи; розробка власних дидактичних і методичних матеріалів, робота в дистанційному форматі.

Протягом року вчителі методичної комісії вчителів англійської мови працювали над підвищенням своєї методичної майстерності та професійного розвитку. Атестувались двоє вчителів англійської мови: Бабкова Т.М. та Ріос-Ріос К.Х. на I категорію. Адміністрація школи та інші вчителі англійської мови відвідали творчі уроки та оцінили високий професіоналізм Ріос Ріос К.Х. у навчанні учнів діалогічного мовлення та плідну роботу Бабкової Т. М. з розвитку зацікавленості учнів до вивчення мови.  

Вчителі брали участь у навчально-педагогічних семінарах та нарадах у дистанційному форматі на теми: «Викладання онлайн», «Використання НМК для учнів 5-9 класів», «Як працювати з MEL», «Формування та впровадження інноваційних педагогічних технологій» та вебінарах від компанії «Dinternal Education».

Багато уваги було приділено вивченню вимог НУШ, опрацювання методичних рекомендацій, створенню розробок для роботи на уроках англійської мови за програмою Нової Української Школи в 1-4 класах. Вчитель англійської мови у початковій школі Слищенко Н.М. метою роботи вважає впровадження НУШ через використання ігрової діяльності, зокрема дидактичних ігор. Широко застосовує методи, рекомендовані НУШ, а саме: виготовлення проєктних робіт на теми: «Моє обличчя», «Моя кімната», «Догляд за зубами», «Я люблю готувати», створення листівок та поробок на тему українських свят.

Приймак І.Л. часто проводила фонетичні ігри. Надає перевагу роботі в малих групах, вважає за необхідне постійно впроваджувати інноваційні методи навчання та розвивати критичне мислення в учнів.

         Ріос-Ріос К.Х. вважає вивчення пісень одним із дієвих методів розвитку сприйняття іноземної мови. З учнями середньої школи гідну увагу приділяє рухливим вправам та руховим іграм.

Під час періоду дистанційного навчання вчителі методичного об’єднання створювали і публікували власні розробки тестів на платформі «На урок» та сайті liveworksheets.com. Павлюк А.Б. мала змогу працювати з учнями на платформі MEL Pearson, що дало можливість розвивати та вдосконалювати навички аудіювання через прослуховування автентичного матеріалу та перегляду тематичних відеороликів. Усі вчителі англійської мови працювали в режимі онлайн за допомогою платформ Zoom та Google Meet.

Оксимець В.В. проводила Speaking Club, на основі перегляду автентичного відео «Olaf’s Frozen adventure», організувала гру «Pin the tail to the reindeer» з учнями початкових класів, змотивувала учнів середньої школи до виготовлення плакату про Шотландію, листівок до Дня Святого Валентина та Різдва.

Також продовжувалася активна робота з обдарованими дітьми. Учні школи брали участь у районній олімпіаді, що розкриває таланти і здібності кожної дитини. Брали участь учні 8-10 класів, яких підготували Оксимець В.В., Руда О.І та Павлюк А.Б. Руда О.І. приділила гідну увагу в підготовці учнів. Чудові результати в олімпіаді «Олімпус» показали її учні Рибчак Вероніка, Рибчак Олег та Солтисюк Христина (6-Г).

Протягом року кожний вчитель шкільного методичного об’єднання працював над власною методичною проблемою і як підсумок своєї роботи представив звіт наприкінці навчального року.

 

7. Про роботу методичної комісії вчителів фізичної культури

                  

(Пацьора Л. О., голова методичної комісії вчителів фізичної культури).

МК вчителів фізичної культури у 2021-2022 н.р. працювало над проблемою: «Підвищення професійної майстерності педагогів – умова формування життєвої компетентності учнівської особистості».

Метою роботи МК було визначено удосконалення методики викладання сучасних уроків фізичної культури шляхом впровадження діяльнісного підходу.

Завдання МК:

 1. 1.Впроваджувати в роботу вчителів досягнення передового педагогічного досвіду, нові ефективні методи навчання.
 2. 2.Надавати методичну допомогу молодим вчителям.
 3. 3.Впроваджувати нові форми роботи за допомогою комп’ютерного навчання.
 4. 4.Активізувати педагогічну діяльність вчителів фізичної культури шляхом проведення відкритих, творчих уроків, майстер класів, спортивних заходів.

На протязі навчального року у нашій школі проводились такі спортивні заходи:

- на початку вересня - «Олімпійський тиждень».

- для учнів 1-4 класів уроки за темою «Історія виникнення і проведення олімпійських ігор», змагання «Козацькі забави».

- для учнів 2-4 класів конкурс малюнків «Мій улюблений вид спорту», фестиваль ранкової зарядки «Рух заради здоров’я».

- для учнів 5-11 класів лекції «Олімпійські ігри сучасності», «Параолімпійські ігри».

- для учнів 9-11 класів дружні турніри з волейболу та футболу, змагання «Козацькому роду нема переводу».

- для учнів 6-8 класів спортивна вікторина «Найкращий олімпійський знавець»;

- у жовтні місяці шаховий турнір з гросмейстером, в якому взяли участь учасники шахового гуртка;

- у грудні учні нашої школи відвідали ДСЮШ № 15, познайомились з зимовим видом спорту – біатлон. Покаталися на бігових лижах та постріляли з гвинтівок. Відбувся новорічний танцювальний калейдоскоп та конкурс малюнків «Зимові олімпійські види спорту».

- у квітні вчителі фізичної культури спільно з учнями взяли участь у всеукраїнському онлайн уроці фізкультури «Перемагаємо разом».

До проведення уроків у закладі освіти та онлайн навчання вчителі підходять творчо. Застосовують стандартні (фронтальний, позмінний, потоковий, коловий) та не стандартні (урок змагання, спортивна вікторина, конкурс, флешмоб) методи. Вчителька Литвиненко Н.В. на уроках проводила флешмоби «Разом ми сила», «Моя ранкова зарядка». Вчителька Пацьора Л.О. під час онлайн уроків у 9-х класах проводила уроки-естафету.

         До війни на базі нашого закладу освіти успішно працювали спортивні гуртки:

Футбол – керівник гуртка Осипенко І. О.

Шахи, теніс – керівник гуртка Пацьора Л.О.

ЛФК – керівник гуртка Литвиненко Н.В.

Панкратіон, волейбол – керівник гуртка Лук’янов В.Я.

Айкідо– керівник гуртка Павленко Ю.В.

Спортивно-хореографічний клуб «Адажіо» – керівник гуртка Кравченко І.О.

Мета нашої роботи одержання учнями задоволення від уроків фізичної культури, формування фізично досконалої особистості учнів та свідомого ставлення до власного здоров’я.

8. Про досягнення учнів за підсумками навчального року                        

 

(Остролуцька Л.Ф., заступник директора).

У 2021-2022 навчальному році у 9-х класах навчалося 82 учні і отримали свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з відзнакою 8 учнів (10%): Бережний І., Руденко С. (9-А клас), Рубіш Я. (9-Б клас), Бабкова О., Жук А., Кравчук А. Нечіпоренко М., Пацера В. (9-В клас).

В 11-х класах навчалося 40 учнів. Отримали свідоцтво про здобуття повної середньої освіти з відзнакою та нагороджені золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» 3 учні (7,5 %): Жарук В., Харкава О. (11-А) та Кощавко К (11-Б).

Нагороджені Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» учні 4-8, 10 класів:

 1. 1.Горобинська Анастасія (4-А клас)
 2. 2.Кондратюк Анастасія (4-А клас)
 3. 3.Лисюк Вікторія (4-А клас)
 4. 4.Метлицька Анна (4-А клас)
 5. 5.Пташнік Дана (4-А клас)
 6. 6.Черевань Дмитро (4-А клас)
 7. 7.Чернікова Софія (4-А клас)
 8. 8.Шевчук Олександра (4-А клас)
 9. 9.Кушнір Аріна (4-А клас)
 10. 10.Петруняк Єлизавета (5-А клас)
 11. 11.Григорук Софія (5-Б клас)
 12. 12.Поліщук Ірина (5-Б клас)
 13. 13.Дяговець Артем (5-В клас)
 14. 14.Лучко Дар’я (5-В клас)
 15. 15.Петрушенко Аріна (5-В клас)
 16. 16.Касовська Марія (5-Г клас)
 17. 17.Немашкало Петро (5-Г клас)
 18. 18.Побережний Михайло (5-Г клас)
 19. 19.Рего Ангеліна (5-Г клас)
 20. 20.Тиліщак Христина (5-Г клас)
 21. 21.Чикановська Єлизавета (5-Г клас)
 22. 22.Шаповал Уляна (5-Г клас)
 23. 23.Шаравара Анна (5-Г клас)
 24. 24.Шевченко Аріна (5-Г клас)
  1. 25.Лизюк Владислав (6-А клас)
  2. 26.Денисова Емілія (6-А клас)
  3. 27.Пенська Анна (6-Б клас)
  4. 28.Мельник Роман (6-Б клас)
  5. 29.Дзюбак Дмитро (6-В клас)
  6. 30.Овчарук Марія (6-В клас)
  7. 31.Пелюх Олександр (6-В клас)
  8. 32.Проценко Злата (6-В клас)
  9. 33.Стародубова Вєра (6-В клас)
  10. 34.Поліщук Анастасія (6-В клас)
  11. 35.Шістопал Іван (6-В клас)
  12. 36.Курдя Іван (6-В клас)
  13. 37.Кравченко-Хотінський Михайло (6-Г клас)
  14. 38.Литвиненко Іван (6-Г клас)
  15. 39.Наконечна Аріна (6-Г клас)
  16. 40.Поліщук Вероніка (6-Г клас)
  17. 41.Рибчак Вероніка (6-Г клас)
  18. 42.Рибчак Олег (6-Г клас)
  19. 43.Удовиченко Єва (6-Г клас)
  20. 44.Шнирьова Анастасія (6-Г клас)
  21. 45.Юрко Поліна (6-Г клас)
   1. 46.Литвиненко Давид (6-Г клас)
   2. 47.Білозерцев Назар (7-Б клас)
   3. 48.Лісаченко Єгор (7-Б клас)
   4. 49.Ковальчук Андрій (7-Б клас)
   5. 50.Помінчук Арсеній (7-Б клас)
   6. 51.Парменова Валерія (7-Б клас)
   7. 52.Кощенко Микола (8-А клас)
   8. 53.Захаренкова Юлія (8-А клас)
   9. 54.Кошовенко Анастасія (8-А клас)
   10. 55.Тиліщак Ярослава (8-А клас)
   11. 56.Кушнір Дар’я (8-Б клас)
   12. 57.Зюзя Поліна (8-Б клас)
   13. 58.Бражнік Анастасія (8-Б клас)
    1. 59.Рихло Вікторія (10-А клас)
    2. 60.Пучек Поліна (10-А клас)
    3. 61.Юрко Ян (10-А клас)
    4. 62.Назаров Нікіта (10-А клас)
    5. 63.Явдошак Ліна (10-А клас)

2. Нагороджені званням «Гордість школи» в номінації «Кращий у навчанні»:

 1. 1.Горобинська Анастасія (4-А клас)
 2. 2.Кондратюк Анастасія (4-А клас)
 3. 3.Лисюк Вікторія (4-А клас)
 4. 4.Метлицька Анна (4-А клас)
 5. 5.Пташнік Дана (4-А клас)
 6. 6.Черевань Дмитро (4-А клас)
 7. 7.Чернікова Софія (4-А клас)
 8. 8.Шевчук Олександра (4-А клас)
 9. 9.Кушнір Аріна (4-А клас)
 10. 10.Гудима Кіра (4-Б клас)
 11. 11.Маркова Олександра (4-Б клас)
 12. 12.Макарова Вєста (4-Б клас)
 13. 13.Матюк Кирило (4-Б клас)
 14. 14.Сторожук Максим (4-Б клас)
 15. 15.Скребньов Кіріл (4-Б клас)
 16. 16.Чумак Валерія (4-Б клас)
 17. 17.Андріяшевська Поліна (4-В клас)
 18. 18.Басалай Ілля (4-В клас)
 19. 19.Бурак Єва (4-В клас)
 20. 20.Тітомир Марина (4-В клас)
 21. 21.Савчук Евеліна (4-В клас)
 22. 22.Дарвіш Майя (4-Г клас)
 23. 23.Ковальчук Владислав (4-Г клас)
 24. 24.Комар Валерія (4-Г клас)
 25. 25.Кравцова Софія (4-Г клас)
 26. 26.Палатова Марія (4-Г клас)
 27. 27.Помінчук Артемій (4-Г клас)
 28. 28.Савенко Аріна (4-Г клас)
 29. 29.Петруняк Єлизавета (5-А клас)
 30. 30.Смірнова Софія (5-А клас)
 31. 31.Григорук Софія (5-Б клас)
 32. 32.Поліщук Ірина (5-Б клас)
 33. 33.Гульков Артем (5-Б клас)
 34. 34.Яковенко Святослав (5-Б клас)
 35. 35.Дяговець Артем (5-В клас)
 36. 36.Лучко Дар’я (5-В клас)
 37. 37.Петрушенко Аріна (5-В клас)
 38. 38.Григоревська Дарія (5-В клас)
 39. 39.Кущ Давид (5-В клас)
 40. 40.Сікорська Софія (5-В клас)
 41. 41.Скляревська Софія (5-В клас)
 42. 42.Абрамов Арсеній (5-Г клас)
 43. 43.Іщенко Ярослав (5-Г клас)
 44. 44.Касовська Марія (5-Г клас)
 45. 45.Немашкало Петро (5-Г клас)
 46. 46.Побережний Михайло (5-Г клас)
 47. 47.Рего Ангеліна (5-Г клас)
 48. 48.Тиліщак Христина (5-Г клас)
 49. 49.Чикановська Єлизавета (5-Г клас)
 50. 50.Шаповал Уляна (5-Г клас)
 51. 51.Шаравара Анна (5-Г клас)
 52. 52.Шевченко Аріна (5-Г клас)
 53. 53.Денисова Емілія (6-А клас)
 54. 54.Лизюк Владислав (6-А клас)
 55. 55.Бережний Іван (6-А клас)
 56. 56.Гниляк Дар’я (6-А клас)
 57. 57.Григоренко Тимофій (6-Б клас)
 58. 58.Мельник Роман (6-Б клас)
 59. 59.Оміновський Артур (6-Б клас)
 60. 60.Пенська Анна (6-Б клас)
 61. 61.Дзюбак Дмитро (6-В клас)
 62. 62.Овчарук Марія (6-В клас)
 63. 63.Пелюх Олександр (6-В клас)
 64. 64.Поліщук Анастасія (6-В клас)
 65. 65.Стародубова Вєра (6-В клас)
 66. 66.Шістопал Іван (6-В клас)
 67. 67.Курдя Іван (6-В клас)
 68. 68.Проценко Злата (6-В клас)
 69. 69.Демченко Андрій (6-В клас)
 70. 70.Мільман Єлизавета (6-В клас)
 71. 71.Кравченко-Хотінський Михайло (6-Г клас)
 72. 72.Воробйова Єва (6-Г клас)
 73. 73.Литвиненко Давид (6-Г клас)
 74. 74.Литвиненко Іван (6-Г клас)
 75. 75.Макарченков Данііл (6-Г клас)
 76. 76.Наконечна Аріна (6-Г клас)
 77. 77.Поліщук Вероніка (6-Г клас)
 78. 78.Рибчак Вероніка (6-Г клас)
 79. 79.Рибчак Олег (6-Г клас)
 80. 80.Солтисюк Крістіна (6-Г клас)
 81. 81.Удовиченко Єва (6-Г клас)
 82. 82.Шнирьова Анастасія (6-Г клас)
 83. 83.Юрко Поліна (6-Г клас)
 84. 84.Макарчук Софія (7-А клас)
 85. 85.Хозіна Софія (7-А клас)
 86. 86.Білецька Каріна (7-А клас)
 87. 87.Заборовська Мілана (7-А клас)
 88. 88.Білозерцев Назар (7-Б клас)
 89. 89.Лісаченко Єгор (7-Б клас)
 90. 90.Ковальчук Андрій (7-Б клас)
 91. 91.Помінчук Арсеній (7-Б клас)
 92. 92.Парменова Валерія (7-Б клас)
 93. 93.Мирошник Володимир (7-Б клас)
 94. 94.Кощенко Микола (8-А клас)
 95. 95.Захаренкова Юлія (8-А клас)
 96. 96.Кошовенко Анастасія (8-А клас)
 97. 97.Тиліщак Ярослава (8-А клас)
 98. 98.Недавня Лілія (8-А клас)
 99. 99.Бражнік Анастасія (8-Б клас)
 100. 100.Зюзя Поліна (8-Б клас)
 101. 101.Кушнір Дар’я (8-Б клас)
 102. 102.Плескун Анастасія (8-Б клас)
 103. 103.Сороченко Назар (8-Б клас)
 104. 104.Захарченко Юліана (8-В клас)
 105. 105.Рубіш Яна (9-Б клас)
 106. 106.Бабкова Ольга (9-В клас)
 107. 107.Жук Анна (9-В клас)
 108. 108.Кравчук Анна (9-В клас)
 109. 109.Нечіпоренко Маргарита (9-В клас)
 110. 110.Пацера Владислава (9-В клас)
 111. 111.Назаров Нікіта (10-А клас)
 112. 112.Пучек Поліна (10-А клас)
 113. 113.Юрко Ян (10-А клас)
 114. 114.Рихло Вікторія (10-А клас)
 115. 115.Явдошак Ліна (10-А клас)
 116. 116.Кучер Тетяна (10-Б клас)
 117. 117.Петрович Орина (10-Б клас)
 118. 118.Проц Єлизавета (10-Б клас)
 119. 119.Філіна Анна (10-Б клас)
 120. 120.Жарук Валерія (11-А клас)
 121. 121.Харкава Олександра (11-А клас)
 122. 122.Лісовський Дмитро (11-А клас)
 123. 123.Дахновська Наталія (11-А клас)
 124. 124.Кощавко Ксенія (11-Б клас)
 125. 3.Нагороджені званням «Гордість школи» в номінації «Кращий талант»:
  1. 1.Театральна студія «Первоцвіт»
  2. 2.Танцювальний колектив «Адажіо»

4. Нагороджені званням «Гордість школи» в номінації «Кращий лідер»:

1. Бережний Іван (9-А клас)

2. Бражнік Анастасія (8-Б клас)

3. Лісаченко Єгор (7-Б клас)

4. Букшина Поліна (7-Б клас)

5. Тиліщак Христина (5-Г клас)

5. Нагороджені званням «Гордість школи» в номінації «Кращий спортсмен»:

1. Перчук Максим (10-А клас)

6. Нагороджені Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» за результатами річного оцінювання:

«За особливі досягнення у вивченні історії України»:

 1. 1.Жарук Валерія (11-А клас)
 2. 2.Волотовський Кирило (11-А клас)

«За особливі досягнення у вивченні технологій»:

 1. 2.Зарицький Єгор (11-А клас)
 2. 3.Жердьов Сергій (11-А клас)
 3. 4.Харкава Олександра (11-А клас)

«За особливі досягнення у вивченні географії»:

 1. 1.Жнякіна Олександра (11-А клас)

«За особливі досягнення у вивченні біології і екології»:

 1. 1.Кощавко Ксенія (11-Б клас)
 2. 2.Жарук Валерія (11-А клас)
 3. 3.Харкава Олександра (11-А клас)

«За особливі досягнення у вивченні всесвітньої історії»:

 1. 1.Жарук Валерія (11-А клас)
 2. 2.Волотовський Кирило (11-А клас)
 3. 3.Слищенко Діана (11-Б клас)

«За особливі досягнення у вивченні англійської мови»:

 1. 1.Волотовський Кирило (11-А клас)

«За особливі досягнення у вивченні трудового навчання»:

 1. 1.Римар Назарій (9-В клас)

«За особливі досягнення у вивченні мистецтва»:

 1. 1.Гниляк Дар’я (9-А клас)
 2. 2.Троценко Валентина (9-А клас)

9. Про підсумки участі учнів у предметних учнівських олімпіадах, МАН

 

(Остролуцька Л.Ф., заступник директора).

         Відповідно до наказу МОН від 17.08.2021 № 914 “Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з  навчальних предметів у 2021/2022 навчальному  році» та враховуючи епідемічну ситуацію на території України, спричинену короновірусом SARS-CoV-2, учнівські олімпіади з ІІ (районного) етапу та ІІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурси-захисти МАН та інші конкурси проходили у дистанційному режимі.

Учні школи брали участь у ІІ (районному) етапі учнівських олімпіад з таких навчальних предметів: математики, біології. зарубіжної літератури, фізики, хімії, географії, історії, правознавства, української мови та літератури, англійської мови, трудового навчання (технічні види праці) та посіли призові місця на районних етапах олімпіад:

 

Предмет

Кількість учнів

Вчитель

Біологія

12

Дзюбак А.В.

Хімія

4

Єрошев М.М.

Трудове навчання

4

Снігірьов І.А.

Географія

1

Столяр С.В.

Історія

3

Дзюбак С.О.

 

       Також учні школи посіли призові місця на ІІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів:

 

Результати ІІІ (міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з історії у 2021-2022

№ п/п

ПІП учня

Клас

Місце

Вчитель

1

Семенюк Кирило

9-Б

ІІІ

Дзюбак С.О.

2

Волотовський Кирило

11-А

ІІІ

Дзюбак С.О.

3

Слищенко Діна

11-Б

ІІІ

Дзюбак С.О.

 

Результати ІІІ (міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з біології у 2021-2022

№ п/п

ПІП учня

Клас

Місце

Вчитель

1

Плескун Анастасія

8-Б

І

 

 

 

Дзюбак А.В.

2

Кушнір Дар’я

8-Б

І

3

Ліпісій Руслан

8-В

І

4

Руденко Степан

9-А

І

5

Волотовський Кирило

11-А

ІІ

6

Жарук Валерія

11-А

ІІ

7

Харкава Олександра

11-А

ІІІ

8

Кощавко Ксенія

11-Б

ІІІ

9

Рихло Вікторія

10-А

І

 

Результати ІІІ (міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з трудового навчання у 2021-2022

№ п/п

ПІП учня

Клас

Місце

Вчитель

3

Жердьов Сергій

11-А

І

Снігірьов І.А.

 

Учні нашої школи Кощавко Ксенія (11Б клас) та Левченко Софія (9 А клас) брали участь у конкурсі-захисті МАН з біології. Вони посіли перші місця на ІІ (районному) етапі та перші місця у ІІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.

Також вчителі залучали учнів закладу освіти до участі в інтернет-олімпіадах та конкурсах. Зокрема, у Міжнародних освітніх конкурсах «Олімпіс – 2021. Осіння сесія» 75 учнів брали участь і отримали 174 дипломи та 69 грамот.

10. Про роботу педагогічної ради

 

(Дорош Л.І., директор)

         За 2021-2022 навчальний рік було проведено вісім засідань педагогічних рад, під час яких розглядалися такі питання:

-         звіт директора школи «30 років в освіті».

-         особливості організації навчально-виховного процесу у 2021-2022 навчальному році та проведення протиепідемічних заходів на період карантинних обмежень у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби;

-         створення 5-х класів зі збільшенням навчального навантаження з окремих предметів;

-         оцінювання навчальних досягнень учнів 5-х класів;

-         оцінювання у рівнях навчальних досягнень учнів 3-х та 4-х класів;

-         підсумкове оцінювання навчальних досягнень учнів з факультативу російська мова у 8-Б, 8-В, 9-х класах;

-         обрання 2-х предметів із 3-х обов’язково вибіркових для вивчення у 10 класі (2021-2022) та 11 класі (2022-2023);

-         визначення претендентів на нагородження Золотою медаллю;

-         обов’язкове дотримання вимог щодо порядку ведення шкільної документації, у тому числі ведення класних журналів 5-11 класів;

-         неухильне дотримання правил педагогічної етики, про недопущення вчителями булінгу;

-         перші кроки впровадження освітніх парадигм НУШ: досягнення і проблеми;

-         організація освітнього процесу у 11 класах;

-         національно-патріотичне виховання як основна складова якості освітньої діяльності закладу освіти;

-         організацію освітнього процесу та кількість навчальних днів у 2021-2022 навчальному році;

-         вибір електронних версій оригінал-макетів підручників для 9-х класів;

-         перенесення терміну весняних канікул у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні;

-         забезпечення виконання освітніх програм, навчальних програм та навчального плану;

-         методичні рекомендації щодо окремих питань завершення 2021-2022 навчального року;

-         завершення 2021-2022 навчального року;

-         зменшення кількості контрольних робіт з деяких предметів для учнів 5-8, 10 класів;

-         звільнення від проходження ДПА учнів 4,9,11 класів:

-         зарахування оцінок, отриманих учнями в інших закладах освіти;

-         перевід учнів 1-10 класів на наступний рік навчання;

-         нагородження учнів 4-8, 10 класів Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»;

-         затвердження претендентів на звання «Гордість школи»;

-         вибір електронних версій оригінал-макетів підручників для 5-х класів;

-         погодження обрання модельних програм;

-         позначення стану сформованості обов’язкових результатів на сторінках навчальних предметів в електронному журналі 1-2 класів;

-         випуск учнів 11-х класів та видачу свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти;

-         вручення свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою та нагородження Золотими медалями учнів 11-х класів;

-         нагородження учнів 11-х класів Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

-         видача свідоцтв учням 9-х класів про здобуття базової середньої освіти;

-         видача свідоцтв з відзнакою учням 9-х класів;

-         нагородження учнів 9-х класів Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів».

Робота педагогічної ради школи вирішувала важливі питання організації навчально-виховного процесу в умовах дії карантинних обмежень, спричинених коронавірусом COVID-19 та воєнного стану.

Педагогічний колектив працює над вихованням морально та фізично здорового покоління, створенням атмосфери емоційної захищеності, тепла, любові, забезпеченням духовної єдності поколінь, збереженням родинних традицій, прилученням дітей до народних звичаїв, вихованням в них національної свідомості і самовідданості. Педагоги закладу освіти усвідомлюють, що в умовах російсько-української війни важливе значення має формування національно-культурної ідентичності школяра, як системи поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, створених впродовж віків українським народом і покликані формувати світоглядні позиції та ціннісні орієнтири молоді, яка реалізується через комплекс відповідних заходів, суб’єктів діяльності та відносин між ними. Тому на засіданнях педагогічних рад наголошується, що духовно-моральне виховання учнів – це велика відповідальність і джерело зміцнення нації, саме тому школа залишається тим єдиним осередком, який по-справжньому виховує в учнів кращі людські риси, патріотизм, готовність захищати Вітчизну.

Освітяни закладу освіти активно працюють над впровадженням освітніх парадигм НУШ. Саме цьому питанню і було присвячено засідання педагогічної ради у жовтні 2021 року.

11. Про здійснення адміністративного контролю за виконанням навчального плану, програм, якості знань, умінь і навичок учнів.

                                     

(Остролуцька Л.Ф., Невольник Н.О. Бондаренко Т.І., заступники директора)

         З метою організації внутрішнього контролю за виконанням робочого, навчального планів і програм, якості знань, умінь і навичок учнів адміністрацією закладу освіти протягом року проводилися: класно-узагальнюючий контроль, моніторинг якості освіти, контроль за відвідуванням навчальних занять учнями закладу освіти, за станом ведення класних журналів, виконання державних навчальних програм, організацією навчально-виховного процесу в умовах дистанційного навчання під час воєнного стану тощо.

         З цією метою були видані довідки, накази:

- Наказ «Про вимоги до колективу з дотримання норм єдиного орфографічного режиму в середній та старшій школі» (10.09.2021)

-   Наказ «Про організацію і структуру методичної роботи з педагогічними працівниками в 2021-2022 н.р.» (01.09.2021)

-   Наказ «Про недопущення випадків булінгу, порушення педагогічними працівниками норм професійної етики.» (01.09.2021)

-   Наказ «Про призначення громадського інспектора з охорони прав дитини.» (01.09.2021)

-   Наказ «Про заборону паління.» (17.09.2021)

-   Наказ «Про створення Ради з профілактики правопорушень.» (17.09.2021)

-   Наказ «Про роботу педколективу з профілактики правопорушень серед школярів.» (17.09.2021)

-   Наказ «Про організацію профорієнтаційної роботи в школі.» (17.09.2021)

-   Наказ «Про посилення правової роботи в школі.» (17.09.2021)

-   Наказ «Про продовження роботи 4-В класу з інклюзивною формою навчання у 2021-2022н.р.» (20.09.2021)

-         Довідка «Про підсумками класно-узагальнюючого контролю у 1-х класах» (11.2021)

-         Наказ «Про стан контролю класних керівників за відвідуванням навчальних занять учнями 5–х класів» (20.10.2021)

-         Наказ «Про вжиття додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби Covid-19 в закладі освіти» (23.10.2021)

-         Наказ «Про стан контролю класних керівників за відвідуванням навчальних занять учнями 6–х класів» (22.11.2021)

-         Довідка «Про підсумками класно-узагальнюючого контролю у 6-х класах» (13.12.2021)

-         Довідка «Про підсумками класно-узагальнюючого контролю у 2-х класах» (12.2021)

-         Наказ «Про стан виконання державних навчальних програм, практичних, контрольних і лабораторних робіт у 1-11 класах за І семестр 2021-2022 навчального року» (28.12.2021)

-         Наказ «Про виконання навчальних програм за І семестр 2021-2022 н. р.   занять з дітьми, які перебувають на індивідуальному   навчанні за станом здоров’я» (28.12.2021)

-         Наказ «Про дотримання єдиного орфографічного режиму учнями четвертих класів (12.2021)   

-         Наказ «Про результати сформованості навичок читання в учнів початкових класів за підсумками I семестру 2021 – 2022 н.р.» (12.2021)

-         Наказ «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з фізики» (08.01.2022)

-         Наказ «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з англійської мови» (08.01.2022)

-         Наказ «Про стан контролю за відвідуванням навчальних занять учнями 8-9 –х класів» (28.01.2022 р.)

-         Наказ «Про організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладі освіти в 2022 році» (№ 18/од від 28.01.2022 р.)

-         Наказ «Про стан контролю за відвідуванням навчальних занять учнями 10-11 –х класів» (29.01.2022 р.)

-         Наказ «Про стан ведення Класних електронних журналів, журналів групи продовженого дня 1-4 класів (01.2022)

-         Наказ «Про дотримання закладом освіти вимог законодавства у сфері пожежної, техногенно-екологічної безпеки та цивільного захисту» (№ 33/од від 16.02.2022 р.)

-         Наказ «Про посилення протипожежного захисту закладу освіти» (№ 36/од від 18.02.2022 р.)

-         Наказ «Про стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності у закладі освіти за підсумками 2021 року» (№ 37/од від 22.02.2022 р.)

-         Наказ «Про проведення дистанційного навчання з математики під час введення воєнного стану» (25.05.2022)

-         Наказ «Про здійснення освітнього процесу у дистанційній формі в умовах введення воєнного стану» (31.05.2022)

-         Наказ «Про стан виконання державних навчальних програм, практичних, контрольних і лабораторних робіт у 1-11 класах за 2021-2022 навчального року» (31.05.2021)

-         Наказ «Про   виконання навчальних програм за 2021-2022 н. р.     занять з дітьми, які перебувають на індивідуальному навчанні за станом здоров’я» (31.05.2022)

-         Наказ «Про результати сформованості навичок читання в учнів початкових класів за підсумками IІ семестру 2020 – 2021 н.р.» (06.2022)

-         Наказ «Про стан ведення Класних електронних журналів, журналів групи продовженого дня 1-4 класів» (06.2022)

12. Про організацію і проведення виховної роботи

 

(Понуренко О.І., заступник директора з виховної роботи)

         Стан виховної роботи у середній школі, зокрема щодо формування національно-патріотичного виконання відповідає запитам сучасного суспільства. Реалізуючи концепцію НУШ, як процес розвитку творчої особистості ,педагогічний колектив постійно веде пошук нових педагогічних технологій, що сприятимуть формуванню в здобувачів освіти національно – патріотичного виховання. З цією метою у вересні були проведені уроки, приурочені 30 -річниці утворення Української держави. Згідно річного плану відбувся конкурс малюнків під назвою: «Кіно (мультфільм), яке несе добро», танцювальний марафон, проводився Олімпійський тиждень, Олімпійський урок, тиждень «Увага! Діти на дорозі!», виховні години, ярмарки, флешмоби.

         У школі створені та діють гуртки спортивного, художньо - естетичного, військового-патріотичного напрямку, які охоплюють 95% учнів школи.

         Шостий рік учні нашої школи є учасниками проєкту «Недільний обід у шпиталі», який започаткований з ініціативи ЦБС Солом’янського району і створений дня підтримки бійців, які постраждали в результаті бойових дій та перебувають на лікуванні у київському шпиталі.

         Розуміючи вплив рідної мови на збереження нації як єдиного цілого, важливого значення набуло свято День українського писемності та мови. у школі пройшов конкурс під назвою «Літературний вернісаж», де учні мали можливість створити і написати літературний твір українською мовою в будь – якому жанрі. До Всеураїнського Дня бібліотек був проведений читацький флешмоб «Любіть і вивчайте українську мову».

         Запорукою ефективності виховного процесу - є органічне поєднання принципів національно-патріотичного виховання в цілісну систему, яка забезпечує досягнення відповідних результатів у виборі майбутньої професії. В онлайн – режимі відбулася профорієнтаційна робота для учнів 9-11 класів: день професій з аерокосмічним факультетом НАУ, День відкритих дверей в Ліцеї будівництва і дизайну.

         Педагоги закладу освіти усвідомлюють, що історична правда, історична пам'ять є основою націєтворення і суспільного життя будь-якої держави. З метою не допущення повторення помилок далекого минулого нашого народу відбулися виховні години, приурочені 80 - роковинам трагедії Бабиного Яру. На вечір пам’яті, приурочений 32-річниці виведення радянських військ з Афганістану, були запрошені колишні воїни- афганці.

         Із року в рік ми згадуємо трагедію Голодомору 32-33 років, вшановуємо пам’ять тих, хто загинув мученицькою смертю. Приспущені прапори на державних та приватних будівлях, запалені свічки на підвіконнях, хвилина мовчання – все це говорить про національну гідність, національну самосвідомість, вироблену українським народом упродовж століть.

         Традиційно відбулися заходи до Дня захисників та захисниць України, Дня Збройних сил України, Дня Соборності, Дня Героїв Крут.

         До Дня захисників та захисниць України організували і провели цікавий захід «Козацькі забави» вчителі 3-Б Теритчна Т.В, 3-В Осипенко А.С та вчитель фізкультури Литвиненко Н.В. та вчителька 1-Г класу Ільєва О.О.

         До Дня Збройних сил України по класах відбулися виховні години, були створенні тематичні газети, зустрічі з воїнами АТО. Учні Захарук Діана (3Б клас), Островська Настя (7-А клас), Кучер Таня (10-А клас)   брали активну участь у районному конкурсі малюнків.

         Педагогічний колектив об’єднує батьківську, учнівську, учительську спільноту для проведення цікавих заходів, де кожен учасник розкриває свої таланти та здібності. «Таланти моєї родини» - саме під таким гаслом пройшла виставка робіт, створених спільно руками батьків, учнів та вчителів. Учні 2-Б класу (Попович С.С.) провели захід «Мій батько – найкращий!».

         Шанобливе ставлення до культури свого народу виховують заходи, де діти власноруч виготовляють і розфарбовують предмети, які символізують єдність, достаток, тепло і різнобарв’я нашого народу. Учні 2-Б класу (Попович С.С.) провели гарбуз-фест, свято Рукавички. Вчителі початкової школи організували і провели свято української хустки. Учні 1-Г класу під керівництвом Ільєвої О.О. взяли активну участь у Всеукраїнському проєкті «З молока тече ріка», за що отримали подяку та сертифікати.

         Під час введення воєнного стану виховна робота проводилася в дистанційному режимі. Класні керівники, класоводи надавали учням психологічну підтримку, проводили бесіди на моральні теми, навчали безпечній поведінці. Особливу увагу звертали на роботу по зміцненню національно-патріотичного виховання.

         З метою сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу, вшанування мужності та героїзму захисників та захисниць незалежної України в умовах російсько – Української війни були проведені виховні заходи до: Дня добровольця, Дня Пам’яті та Примирення, Дня матері, Дня вишиванки; бесіди на тему: «Діалоги про війну», «Скажімо – Ні війні», «Правила поводження в умовах воєнного стану», «Я – з України!» тощо. Учениця 8-Б класу Кушнір Даша взяла участь у Всеукраїнському конкурсі «Білий голуб - 2022», в якому отримала нагороду.

 

13. Про роботу з військово-патріотичного виховання

 

(Дзюбак С.О., відповідальний за проведення військово-патріотичного виховання)

Військово-патріотичне виховання дітей та молоді – це процес цілеспрямованого систематичного формування почуття патріотизму, духовної та психологічної готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту суверенітету, територіальної цілісності держави.

Завдання військово-патріотичного виховання визначені у Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, затвердженої Указом Президента України від 25 жовтня 2002 р. № 948, та передбачають:

утвердження любові до Батьківщини, поваги до Збройних Сил України та бойових традицій українського народу;

формування глибоких патріотичних переконань, громадянської свідомості;

виховання гордості за героїзм захисників України, безумовної готовності до захисту незалежності, територіальної цілісності держави;

популяризацію військової служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях України.

У процесі військово-патріотичного виховання в СЗШ № 279 ім. П. Григоренка м. Києва у 2021 – 2022 н. р. педагогами зверталася особлива увага на формування таких якостей особистості, як: вірність Батьківщині й готовність захищати її зі зброєю в руках, глибока переконаність у правоті своєї справи, дисциплінованість, колективізм та взаємодопомога; відповідальність, стійкість, мужність, героїзм; витривалість, спритність, швидкість, точність.

Виконання цих завдань здійснювалося під час уроків з предмету «Захист Вітчизни», позаурочних та позашкільних заходах.

Особливе місце серед заходів військово-патріотичного виховання, в якому наша школа постійно бере активну участь, є військово-спортивні ігри та змагання, зокрема Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»). Однак реалізація намічених планів у цьому напрямку була ускладнена карантинними заходами та початком російсько-української війни 24 лютого 2022 р.

Реалії сьогодення визначили пріоритетні напрями роботи з військово-патріотичного виховання дітей і молоді. Актуальними в цьому напрямку стали проведені у нас в школі Уроки мужності, зустрічі з учасниками бойових дій на Сході України та волонтерами, відвідання військовослужбовців, які отримали поранення та проходять реабілітацію у Київському військовому шпиталі, написання листів у рамках Всеукраїнської акції «Лист пораненому», листи солдатам на фронт, збір гуманітарної допомоги для жертв, які постраждали від російської окупації.

Велике значення у військово-патріотичному вихованні нашої учнівської молоді посідає робота нашого шкільного музею бойової слави ім. Івана Затєвахіна, у якому функціонує три виставкові експозиції, присвячені Другій світовій війні і місцю в ній України, локальним конфліктам др. пол. ХХ ст. і участі в них наших земляків та Революції гідності і російсько-українській війні.

З метою відновлення, збереження і популяризації у суспільстві здобутків українського народу у боротьбі за свободу та незалежність; виховання у зростаючого покоління патріотизму, формування національної ідентичності, вшанування подвигу та героїзму захисників української державності, в нашій школі щорічно, 14 жовтня проводяться заходи до Дня захисника України.

Проводилися інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на висвітлення теми захисту держави, бойових традицій та військової звитяги українського народу, а саме: круглі столи (Пам’яті Героїв Крут, Пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 рр.); відвідували Національний музей історії України у Другій світовій війні, Національний музей історії України, Музей гетьманства, Музей локальних конфліктів ХХ ст., Музей Збройних сил України, Музей УНР, Мамаєву слободу, парк «Київська Русь» (с. Копачів Київської обл.); у вересні 2021 р. проведено Тиждень військово-патріотичного виховання та ін.

На жаль цього року, через карантинні заходи та введення воєнного стану, ми не змогли в повному обсязі взяти участь у щорічному проведені заходів до днів Пам’яті та примирення. Однак, під час дистанційного навчання було організовано інтернет-перегляд таких вітчизняних художніх і документальних фільмів, що відображають український вимір Другої світової війни: «Хайтарма», 2013 рік, авт. – Ахтем Сейтаблаєв; «Чорна піхота», 2010 рік, авт. – Іван Кравчишин, «1377 спалених заживо», 2009 рік, авт. – Іван Кравчишин, «Київ. Місто, що зрадили», 2008 рік, авт. – Андрій Цаплієнко, «Рівень секретності «18», 2011 рік, авт. – Ілларіон Павлюк, «Війна без переможців», 2003 рік, авт. – Ігор Чижов, «Корюківка. Злочин проти людяності», 2013 рік, авт. – Сніжана Потапчук, «Слов’яни», 2021 р., тощо.

         Важливу роль у військово-патріотичному вихованні учнівської молоді займає діяльність гуртка Військово-патріотичного виховання, яким щороку безпосередньо охоплено 30 – 40 учнів нашої школи. Ця діяльність є важливою складовою частиною загально-шкільного навчально-виховного процесу, яку ми плануємо і надалі проводити та розвивати у нашій школі.

14. Про роботу ради самоврядування учнів

 

(Гаджилов С.А., педагог-організатор)

Поточний навчальний рік був для ради учнівського самоврядування особливим : кілька карантинів з приводу епідемії Covid-19 та фашистсько-рашистська навала обумовили чимало особливостей та актуальних інновацій у роботі ради лідерів учнівського самоврядування школи.

Керівну роботу активу та представницькі функції у раді району здійснював учень 9-А класу Іван Бережний, який активно влився у команду лідерів району та брав активну участь у акціях районної ради й долучав до масових заходів району учнів нашої школи.

Щовівторка на регулярних зборах ради активу школи Іван доповідав про планові акції у районі і очолював шкільні ініціативи, яких цього річ було чимало.

Озираючись назад із сьогодення, можна сказати , що цей навчальний рік для активу самоврядування пройшов під знаком особливого поцінування творчих талантів учасників нашої шкільної спільноти та потужного зміцнення нашого благодійно-волонтерського напрямку роботи.

Улюблений усіма школярами конкурс малюнків на асфальті у першій половині вересня цьогоріч звернувся до казок та мультиків, які вчать добру «Добра казка у серці панує». Яскрава палітра кумедних та зворушливих казкових сюжетів заквітчала подвір’я школи різноманітними барвами та теплими почуттями.

Традиційна святкова перформанс - зустріч вчителів на честь їх професійного свята на початку жовтня на цей раз відбулася у стилі ресепшена п’ятизіркового готелю «Відпочинку. Net»

Традиційний танцювальний марафон «Ми – творча команда» 6 жовтня 2021 року згуртував усі класи школи та навіть поповнився новими творчими конкурсними формами, надихнув, збадьорив і розважив після першого місяця шкільного навчання

Благодійний ярмарок до Дня Святої Покрови порадував усіх смаколиками та «вторгував» близько 17 тисяч гривень. З цих коштів весь навчальний рік здійснювалися фінансові видатки на численні благодійні проєкти школи. Перший транш у 4500 гривень було витрачено на 50 подарункових наборів пораненим бійцям, які одужують у Київському військовому госпіталі. Відтак до 14 жовтня їм було передано 50 подарункових наборів фруктами, солодощами і дитячими листівками –малюнками.

У перших числах листопада відбувся перший в історії нашої школи мистецький вернісаж «Таланти моєї родини», який об’єднав шкільну команду разом з родинним колом кожного учня і показав широку палітру талантів як учнів, так і їх сімей.

20 листопада радою лідерів була підтримана ZOOM-акція до Дня Гідності та Свободи від ініціативної групи 8-Б класу.

26 листопада лідери школи закликали своїх співучнів та вчителів до участі у Всеукраїнській акції вшанування жертв Голодомору 1932-1933 років «Запали свічку».

Від початку вересня тривав збір 25-копієчних монет у рамках Всеукраїнської акції підтримки онкохворих дітей «Монетки – дітям». Учнями нашої школи зібрано монеток на суму 2135 грн.

День учнівського самоврядування 6 грудня традиційно збурив хвилю навчального ентузіазму та виявив потенційно талановитих майбутніх педагогів. Рада справи на цей раз приділила чимало уваги до підготовки учнів-дублерів, аби уроки у цей день було проведено особливо якісно. Діти-дублери отримали схвальні відгуки від своїх наставників – вчителів та від вдячних друзів – співучнів.

Рада лідерів надала фінансову та дружню допомогу учениці 8-Б класу, яка у грудні опинилася у складній життєвій ситуації.

Благодійно - екологічна акція «Здай макулатуру – збережи ліс» тривала більше місяця і, як результат, було зароблено на здачі макулатури 1395 гривень – корисний внесок у бюджет благодійного фонду самоврядування.

Конкурс різдвяних відео-ремейків на відомі фільми та мультики відбувся на цей раз без цікавих відкриттів : новий карантин та загальна захворюваність завадили класам створити якісні ролики, тому журі конкурсу прийняло рішення не визначати цьогоріч переможця.

Літературний вернісаж, ініційований до Дня Української писемності зібрав літературні таланти школи на своєрідному письменницькому чаюванні напередодні свята Миколая, де поети та прозаїки школи читали уривки із авторських творів та навіть отримали невеличкі приємні різдвяні даруночки від фонду самоврядування.

Більше двох місяців учні школи збирали засоби гігієни, одежу, якісне взуття для передачі у провінційний дитбудинок «Перлинка» села Войнівка Олександрійського району Кіровоградської області. Напередодні свята Миколая – 21 мішок іграшок, взуття, одежі, гігієнічних засобів було відправлено «Укрпоштою» до адресата.

Різдвяні подарунки було надіслано підшефному нейрологічному відділенню Київського військового госпіталя і вручено пораненим воякам. Новенькі футболки, кава, солодощі і, головне, - листи від дітей зі словами любові та підтримки, потішили хлопців і позитивними емоціями наблизили до видужання.

Палке бажання подякувати лікарям втілилося у цікавих листівках та листах, які разом з різдвяною випічкою було доставлено у Лікарню Швидкої Допомоги Києва. Новонароджені Лізочка та Віолета, які мали вроджені вади здоров’я були врятовані лікарями завдяки надскладним та дороговартісним операціям, що стали можливими за участі благодійних коштів від нашого фонду самоврядування й ініціативі Всеукраїнського фонду «Мама і немовля».

22 січня президент Ради старшокласників Іван Бережний взяв участь у флешмобі лідерів Солом’янського району до Дня Злуки .

У середині січня рада лідерів підтримала ініціативу вчителів фізкультури та оголосила відео конкурс чарлідерів «Тік-ток перерва».

14 лютого вже було затьмарене тривогою - звістками про скупчення російських військ на кордонах нашої держави, та оскільки Її Величність Любов всепереможна, то свято у школі відбулося «Сердечним квізом» - квестом пошуку своєї «половинки», святковою поштою, натхненними флешмобами від класів.

Саме 23 лютого, напередодні війни ініціативна група активістів нашої школи закупила важливі ліки для медичного підрозділу «Госпітальєри», які рятують вояків на передній лінії фронту. На 4-5 березня було заплановано загальношкільний благодійний ярмарок з нагоди свята Масляної. Планувалося поповнити бюджет благодійного фонду самоврядування для допомоги пораненим у Київському військовому госпіталі, та війна порушила плани лідерів і змусила до нових викликів та патріотичних творчих ініціатив.

Від початку російської агресії рада самоврядування намагалася гуртувати учнів школи до посильної участі у боротьбі за перемогу України на боці українських кібервійськ: за допомогою чіткого алгоритму дій з персонального комп’ютера або смартфона активісти – патріоти мали змогу допомогти Україні здійснювати такі важливі нині DDOS-атаки на важливі рашистські сайти та Інтернет-ресурси.

У березні рада лідерів відновила свої щотижневі збори-наради та долучила школярів, які роз’їхалися Європою, до участі у Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнку «Війна очима дітей» , оголошеному освітньою платформою «Всеосвіта».

У середині березня була ініційована благодійна акція збору тари та фінансова участь (7000 грн. коштів, зібраних ще на жовтневому благодійному ярмарку) у виготовленні тушкованки для солдатських пайків разом з волонтером Олександром Остапенком. 2000 грн. перераховано Поліщук Валентині для закупівлі потрібних речей для воїнів ЗСУ. Протягом дії воєнного стану збирали і передавали речі для потерпілих від бойових дій.

Протягом року йшла регулярна робота з сайтом та офіційною Facebook- сторінкою школи: оголошення, події, новини, поточні важливі документи та розпорядження оперативно викладалися на сайті і у стрічці соц. мережі. До того ж, сайт зазнав вдосконалення з метою кращого структурування інформації.

Протягом півтора місяці тривав збір артефактів до вернісажу творчих робіт «Краса і творчість ведуть до перемоги», у яких діти відгукуються на події повоєнного сьогодення. Було зібрано, опрацьовано та підготовлено до експонування більше 120 артефактів, створених учнями, батьками, вчителями нашої школи. І напередодні Великодня, як подарунок до величного свята, вернісаж надихнув його учасників ZOOM-перформансом з малюнками, піснями, відеофільмами, виставами, віршами, автори яких є учнями нашої школи

Активна учасниця творчої справи Дар’я Кушнір зі своїм віршем про приреченість російської навали, взяла участь у Всеукраїнському літературному конкурсі для юнацтва «Білий голуб».

День вишиванки зібрав на подвір’ї школи учнів, батьків, вчителів, які захотіли і змогли прийти до школи у вишиванках. Це була перша, зі сльозами на очах, зустріч від початку війни, всі плакали, обнімалися, раділи зустрічі, співали патріотичних пісень, читали вірші, спілкувалися.

Навчальний рік закінчився святом Прощального дзвоника, який зібрав шкільну родину, щоб провести у самостійне доросле життя наших випускників. Для тих учнів, вчителів, які не змогли бути присутніми на шкільному святі, організували «Прощальний дзвінок» в онлайн режимі.

 

15. Про роботу бібліотеки

 

(Фещенко Т.К., завідуюча бібліотекою)

Робота шкільної бібліотеки велася спільно з педагогічним колективом, згідно з планом навчально-виховної роботи закладу освіти та бібліотеки.

За програмою НУШ отримано підручники для 4 -х класів, навчально-методичні посібники для вчителів, замовлено через електронну програму ДІСО нові підручники для 9-х та 5-х класів. На початку навчального року проведено перереєстрацію шкільних формулярів, на протязі року ведеться запис нових читачів.

Протягом року були проведені екскурсії до бібліотеки, під час яких учні ознайомилися з правилами користування бібліотекою, культурою читання, бережливого ставлення до книг і підручників. Систематично проводила консультації для учнів біля книжкових виставок, полиць.

Всі тематичні полиці та книжкові виставки оформлено згідно календаря знаменних і пам'ятних дат.

У вересні до Дня партизанської слави спільно з учителем історії, класним керівником 5-А класу Бабичем В. В. була проведена виховна година «Немеркнуче світло великого подвигу», в бібліотеці організовано тематичну полицю « Мужність і відвага».

Разом з учителем історії Дзюбаком С. О. для учнів 9-х класів проведено урок пам’яті «Бабин Яр у наших серцях»( до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру).

У жовтні провели Місячник шкільних бібліотек. До святкування були залучені всі учні школи, батьки, вчителі. Було проведено цикл масових заходів, спрямованих на залучення до читання художніх творів, зацікавленості саме книгою, а не гаджетами. З учнями молодших класів започаткували в читальному залі голосні читання, де учні ділились своїми враженнями про прочитане. Під час проведення Місячника шкільних бібліотек діти, батьки, вчителі подарували бібліотеці чимало чудових і цікавих книг. В бібліотеці було влаштовано книжкову виставку « Подарунки від вдячних читачів». Оформлено буклет- подяка всім, хто долучився до цієї такої важливої акції.

Бібліотекарі постійно приймають участь у підготовці та проведенні предметних тижнів, на педрадах.

Під час оголошення воєнного стану бібліотека працювала щоденно у звичному режимі.

Проводили виховну роботу в дистанційному режимі: надавали консультації педагогам, учням, знайомили з новинками літератури.

В онлайн режимі разом з учителями початкової школи на уроках провели цикл бесід «Про небезпеку мін та вибухонебезпечних предметів, навчання правилам безпечної поведінки у разі їх виявлення».

Проводимо інвентаризацію фонду художньої літератури та підручників, звірку інвентарних книг на наявність книг у фонді. Готуємо акти на списання застарілої, зношеної художньої літератури. Проводимо збір підручників по класах.

У цьому році завідуюча бібліотекою пройшла атестацію на підвищення та вдосконалення професійного рівня.

 

16. Про роботу практичного психолога

 

(Снігірьова Т.А., практичний психолог)

Психолог школи спрямовувала свою діяльність на забезпечення індивідуального підходу до всіх учасників навчально-виховного процесу з метою здоров’язберігаючих технологій для особистісного зростання учнів.

На жаль, життя поділилося на дві частини: очне та дистанційне навчання. Відповідно до розпорядчих документів уся країна живе в режимі воєнного стану з 24.02.2022 року. Здавалося б уся робота припинена. Але життя продовжується. Діти продовжують спілкуватися у своїх сім’ях, здійснюють навчання у дистанційній формі, спілкуються між собою в соціальних мережах.

Під час дистанційного навчання, приєднуючись до звернення директора Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи В.Г. Панка, опублікованому в соціальній мережі facebook, психолог школи дотримувалася режимів карантину та методик профілактики захворювань, пропагувала здоровий спосіб життя. З учасниками освітнього процесу спілкувалась за допомогою соціальних мереж, використовуючи інші дистанційні форми роботи, спрямованої на забезпечення реалізації головної мети і завдань психологічної служби – збереження та зміцнення психічного й фізичного здоров’я; сприяння забезпеченню психологічної безпеки, надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу, виходячи з можливостей здобувачів освіти.

У період дистанційного консультування та навчання психолог школи працювала дистанційно, а саме:

– інформувала про проведення (онлайн) тематичних психологічних

вебінарів, конференцій, навчальних проєктів тощо;

– організовувати проведення (онлайн) групових або індивідуальних

консультацій для батьків, педагогів (за запитом);

- викладала просвітницьку інформацію для батьків на сайті школи, корисні поради щодо організації домашніх занять з дітьми та змістовного спільного проведення дозвілля та ін.);

– здійснювала систематичну комунікацію з учнями, батьками та педагогічним

колективом в соцмережах й інших групах;

– рекомендувала доступні для самостійного застосування батьками методики щодо зниження рівня тривожності дітей, вправи з психогімнастики, кінезіології, рухливі, розвивальні ігри тощо;

– інформувала про літературу та художні фільми (мультфільми) для

спільного перегляду батьків і підлітків (дітей).

Брала активну участь у онлайн психологічних вебінарах, конференціях:

- «Освітній практикум: безбар’єрне освітнє середовище для дітей з особливими освітніми проблемами»

- «Плекати подружні стосунки» (для дітей з ООП)

- «Міжособистісна взаємодія. Обмін досвідом»

- «Сучасні інтернет-ресурси для організації ефективного навчання»

- «Безперервний професійний розвиток педагогів в умовах реформування системи освіти»

- «Практичні кейси для проведення онлайн-квестів та онлайн-уроків»

- «НУШ: особливості організації навчального процесу».

Щоденно в телефонному режимі, через вайбер, електронну адресу проводилися консультації за запитом, як дорослих так і учнів.

Практичним психологом здійснювалася діяльність за наступними напрямками: психодіагностична робота, консультаційна, психологічна просвіта, корекційно — відновлювальна та розвивальна робота (за запитом), організаційно – методична робота.

         Діяльність практичного психолога була спрямована на покращення психологічного мікроклімату дітей, батьків та педпрацівників.

 

 

17. Про роботу соціального педагога. Про роботу з дітьми пільгових категорій

 

(Фурманенко Ю.В., соціальний педагог)

         На протязі   2021-2022 навчального року проводила роботу в наступних напрямках: діагностична робота, консультаційна робота, психологічна просвіта, навчальна діяльність, організаційно-методична робота, зв'язки з громадськістю.

       На початку навчального року, протягом вересня, мною були складені соціальні паспорти класів, а на їх основі соціальний паспорт школи. Будо відновлено базу даних різних категорій учнів.

       Велику увагу приділяла організації профілактичної роботи з попередження девіантної поведінки, тому протягом року працювала над проблемою: «Попередження негативних явищ в учнівському середовищі» та розробила заходи щодо роботи з профілактики правопорушень з учнями, які схильні до правопорушень. Здійснювала співпрацю з класними керівниками, які добре знають дітей свого класу і допомагали в роботі з ними.

     Протягом року проводився контроль за відвідуванням занять учнів різних категорій. Велася перевірка причин пропусків учнів, які не відвідують школу. За необхідності проводилися профілактичні бесіди як з учнями так і з їхніми батьками.

   Важливим напрямком моєї роботи була допомога у вирішенні проблем шкільної дисципліни та запобігання конфліктам в учнівських колективах. З цією метою проводились індивідуальні профілактичні бесіди з учнями по фактах несприятливих стосунків між ними, незадовільної поведінки під час уроків та на перервах. З метою виявлення ставлення учнів один до одного та за запитом класних керівників було проведено діагностичні дослідження з учнями 3-А, та 4-Б класу за такими методиками: «Дерево», «Мій клас» та проведені бесіди на теми: «Дружба в житті людини» , «Справжній лідер – хто він ?» ( 3-А клас), «Порядна дитина, яка вона ?» ( 4-Б клас).

         Важливим напрямком роботи є контроль за адаптацією учнів 5-х класів до нових умов навчання. Тому за запитом класних керівників були проведені дослідження мікроклімату у класних колективах, діагностика рівня адаптації. (Методики: «Дерево (5-А) », «Мій клас (5-Б)», анкета для вивчення рівня пізнавальної активності та анкета по адаптації до 5 класу, анкета «Що заважає навчанню?»).

   З учнями 6 – 8 класів було проведено опитування за методиками: опитувальник «Ставлення до навчальних предметів», «Куріння. Чому це шкідливо?», «Що ми знаємо про насильство?»

       З учнями 9-11 класів були проведені психодіагностичні заходи з метою виявлення професійної спрямованості учнів.

       Протягом року проводилась консультативна робота з учнями, батьками, педагогами. Основні проблеми звернення: гендерні взаємини, взаємини у сім'ї, улагодження конфліктних питань, профілактика порушень навчальної дисципліни, запобігання психологічного тиску серед однолітків, профілактика пропусків уроків без поважних причин, профілактика та причини порушення навчальної дисципліни.

       Налагоджений зв’язок з службою у справах дітей, Соціальною службою району. Здійснено соціальний супровід дітей та родин, що опинилися у складних життєвих обставинах та учнів, що знаходяться у групі посиленого психологопедагогічного контролю. Були вжиті заходи щодо захисту прав та інтересів дитини: оновлено банк даних цих дітей та родин, оформлені акти обстеження умов проживання дітей за місцем проживання родини; ознайомлено батьків учнів з своїми правами та обов'язками, з нормативними документами по захисту прав дітей та неприпустимості будь-якого насилля над дітьми в родинах.        

     Моя робота під час дистанційного навчання базувалася на розробці корисних порад для батьків і учнів: «Як правильно планувати свій час в період дистанційного навчання?», «Як встигати все під час дистанційного навчання?» Мною відбувалося проведення групових онлайн консультацій для учнів та їніх батьків, індивідуальних консультацій для учнів «Як пережити ситуацію в країні?» Опрацювання фахової літератури, опрацювання додаткової науково-популярної літератури для підвищення теоретичного та наукового рівня за фахом, участь у вебінарі на порталі Всеосвіта «Як організувати дистанційне навчання за допомогою онлайн ресурсів?». Пройшла онлайн-вебінар на освітній платформі «Всеосвіта» з теми «Підтримка дітей з особливими освітніми потребами: практичні поради», відеоперегляд і відправлення посилання учням для перегляду відеоролика на тему: «Як обрати професію майбутнього?»

         Здійснювався соціальний супровід дітей сиріт. Відвідала 2 родини з дітьми сиротами, які знаходились в Києві. Склала акти житлово-побутових умов цих родин. Працювала також з дітьми категорій малозабезпечені та багатодітні. Поновила інформацію про них, вела розмову з батьками по телефону. Надавала рекомендації батькам та пропонувала допомогу. Працювала з дітьми ВПО, а саме створила банк даних на дітей із числа ВПО , які прибули до школи під час війни. Вела розмову з дітьми та батьками по телефону. Була запропонована допомога та надано деякі рекомендації батькам.

 

18. Про роботу медичної сестри

 

(Цветкова О.М., медична сестра)

         Щорічно здійснюємо моніторингові дослідження «Аналіз стану здоров’я учнів», «Медичне обстеження, динаміка захворюваності учнів школи». Моніторинг стану здоров’я учнів школи дає можливість педагогічному колективу сприяти зміцненню життєвих сил організму дитини, сформувати в неї чітку мотивацію до здорового способу життя, планувати і проводити навчально-виховну роботу з урахуванням фізичних, фізіологічних, психологічних особливостей учнів.

         Згідно наданих довідок від лікаря учнів на початку навчального року розподілено на групи по фізкультурі:

Клас

Підлягає огляду

Оглянуто

Повнота охоплення пробою Руф’є

Групи по фізкультурі

основна

підготовча

спеціальна

звільнені

1

131

131

 

123

8

 

 

2

124

121

 

110

11

 

 

3

124

122

 

102

17

2

1

4

131

129

503

109

16

2

2

5

135

134

 

108

22

3

1

6

116

114

 

93

18

3

 

7

98

96

 

66

23

5

2

8

85

84

 

66

12

5

1

9

82

82

510

54

23

5

 

10

39

39

 

29

8

2

 

11

40

40

79

26

10

3

1

Всього

1105

1092

1092

886

168

30

8

 

Моніторинг стану здоров’я учнів:

Виявлені захворювання

Загальна кількість учнів

1 класи

9 класи

1-4 класи

5-9 класи

10-11 класи

Всього учнів, що підлягають огляду

131

82

510

516

79

ЛОР патології

3

2

16

16

1

Хірургічні захворювання

1

 

13

4

 

Порушення зору

11

8

38

50

17

Терапевтичні захворювання

 

3

11

30

9

Гастроентерологічні захворювання

4

1

15

21

5

Захворювання нирок

 

 

2

3

 

Кардіологічні захворювання

4

9

18

36

8

Ендокринні захворювання

 

3

1

7

2

Алергічні захворювання

2

1

15

10

1

Сколіоз

 

2

1

12

1

Плоскостопість

5

4

21

37

5

Порушення постави

2

2

22

25

3

Інші захворювання

5

1

9

13

1

ГЩЗ

 

1

 

1

 

19. Про фінансово-господарську діяльність

 

(Кошуба О.А., заступник директора з АГР)

Фінансовий звіт 2021 – 2022 навч.рік

№ з/п

Найменування товару

Кіль-

кість

Сума

Хто придбав

 1. 1.

Дидактичний матеріал для моделювання алгоритмів – Робот-миша з полем для програмування

4 компл.

12000,00

За бюджетні кошти

 1. 2.

Велике будівництво- куби для вивчення математики

4 компл.

5320,00

За бюджетні кошти

 1. 3.

Календар магнітний. Українська мова

4 компл.

3800,00

За бюджетні кошти

 1. 4.

Гіпсові фігури геометричних тіл

4 компл.

3520,00

За бюджетні кошти

 1. 5.

Набір годинників пісочних

4 компл.

840,00

За бюджетні кошти

 1. 6.

Танграм дерев`яний

4 компл.

720,00

За бюджетні кошти

 1. 7.

Модель Глобуси Телурій

4 компл.

7600,00

За бюджетні кошти

 1. 8.

Гербарії Лікарські рослини

4 компл.

3040,00

За бюджетні кошти

 1. 9.

Лічильний матеріал

16 шт.

9600,00

За бюджетні кошти

 1. 10.

Телурій

4 шт.

8320,00

За бюджетні кошти

 1. 11.

Контрольно-вимірювальні інструменти

4 шт.

8600,00

За бюджетні кошти

 1. 12.

Конструктор для вивчення різних конструкцій та механізмів

4 шт.

5000,00

За бюджетні кошти

 1. 13.

Папір формату А-4

50 пач.

4975,00

За бюджетні кошти

 1. 14.

Папір туалетний

1050 шт.

3360,00

За бюджетні кошти

 1. 15.

Рушники паперові

1060 шт.

11702,40

За бюджетні кошти

 1. 16.

Табель навчальних досягнень 5-11

645 шт.

1032,00

За бюджетні кошти

 1. 17.

Особова справа учня

140 шт.

1001,00

За бюджетні кошти

 1. 18.

Свідоцтво досягнень учня 1клас

265 шт.

954,00

За бюджетні кошти

 1. 19.

Свідоцтво досягнень учня 3клас

260 шт.

1547,00

За бюджетні кошти

 1. 20.

Формуляр читача бібліотеки + вкладень

200 шт.

460,00

За бюджетні кошти

 1. 21.

Журнал класний 5-11 класи

22 шт.

3102,00

За бюджетні кошти

 1. 22.

Журнал групи продовженого дня

14 шт.

546,00

За бюджетні кошти

 1. 23.

Журнал індивідуального навчання

30 шт.

900,00

За бюджетні кошти

 1. 24.

Журнал обліку пропущених і замінених уроків

4 шт.

156,00

За бюджетні кошти

 1. 25.

Журнал планування та обліку роботи гуртка

15 шт.

450,00

За бюджетні кошти

 1. 26.

Журнал факультативних, додаткових занять та консультацій

20 шт.

600,00

За бюджетні кошти

 1. 27.

Книга обліку і видачі атестатів та додатків до атестатів про повну загальну освіту

1 шт.

67,00

За бюджетні кошти

 1. 28.

Книга обліку і видачі свідоцтв та додатків до свідоцтв про базову середню освіту

1 шт.

100,00

За бюджетні кошти

 1. 29.

Книга обліку видачі похвальних листів та грамот

3 шт.

150,00

За бюджетні кошти

 1. 30.

Книга відвідування учнями загальноосвітнього закладу

3 шт.

123,00

За бюджетні кошти

 1. 31.

Журнал обліку руху учнів

1 шт.

32,00

За бюджетні кошти

 1. 32.

Алфавітна книга запису учнів

1 шт.

105,00

За бюджетні кошти

 1. 33.

Журнал реєстрації наказів

5 шт.

205,00

За бюджетні кошти

 1. 34.

Журнал обліку вихідної кореспонденції

2 шт.

60,00

За бюджетні кошти

 1. 35.

Журнал обліку вхідної кореспонденції

2 шт.

60,00

За бюджетні кошти

 1. 36.

Персональний комп`ютер

5 шт.

 

За бюджетні кошти

 1. 37.

Багатофункціональний пристрій

5 шт.

 

За бюджетні кошти

 1. 38.

Комплект шкільних меблів (парта+стілець)

135 шт.

 

За бюджетні кошти

 1. 39.

Дошка обертова

1 шт.

4205,00

Спонсорські кошти

 1. 40.

Фліпчарт крейда

2 шт.

3832,00

Спонсорські кошти

 1. 41.

Стінка дитяча з фотодруком

4 компл.

 

За бюджетні кошти

 1. 42.

Стінка дитяча під лотки

4 шт.

 

За бюджетні кошти

 1. 43.

Бактерицидний регулятор

3 шт.

4664,04

За бюджетні кошти

 1. 44.

Фарба фасадна

80 л.

4468,80

За бюджетні кошти

 1. 45.

Емаль синя (2.8 кг.)

8 шт.

1552,32

За бюджетні кошти

 1. 46.

Емаль жовта (2.8 кг.)

8 шт.

1765,44

За бюджетні кошти

 1. 47.

Емаль червона (2.8 кг.)

4 шт.

824,40

За бюджетні кошти

 1. 48.

Емаль бузкова (2.8 кг.)

4 шт.

850,80

За бюджетні кошти

 1. 49.

Емаль зелена (2.8 кг.)

8 шт.

1584,48

За бюджетні кошти

 1. 50.

Емаль сіра (2.8 кг.)

4 шт.

764,16

За бюджетні кошти

 1. 51.

Емаль біла (2.8 кг.)

13 шт.

2968,68

За бюджетні кошти

 1. 52.

Емаль червоно-коричева (2.8 кг.)

6 шт.

1166,40

За бюджетні кошти

 1. 53.

Лак паркетний глянцевий

8800 кг.

1241,86

За бюджетні кошти

 1. 54.

Розчинник

4 л.

221,52

За бюджетні кошти

 1. 55.

Тарілка 1

200 шт.

7800,00

За бюджетні кошти

 1. 56.

Тарілка 2

200 шт.

7920,00

За бюджетні кошти

 1. 57.

Чашка

200 шт.

8220,00

За бюджетні кошти

 1. 58.

Ложка

200 шт.

4740,00

За бюджетні кошти

 1. 59.

Виделка

200 шт.

4740,00

За бюджетні кошти

 1. 60.

ГастроємкістьGN1/1 - 100

2 шт.

972,24

За бюджетні кошти

 1. 61.

ГастроємкістьGN2/3 - 65

2 шт.

942,00

За бюджетні кошти

 1. 62.

ГастроємкістьGN1/2 - 40

2 шт.

636,00

За бюджетні кошти

 1. 63.

ГастроємкістьGN1/2 - 100

2 шт.

696,00

За бюджетні кошти

 1. 64.

Ложка сервіровочна

4 шт.

1872,00

За бюджетні кошти

 1. 65.

Щипці універсальні

4 шт.

864,00

За бюджетні кошти

 1. 66.

Вологі серветки

400 шт.

10296,00

За бюджетні кошти

 1. 67.

Персональний комп`ютер ноутбук

13 шт.

282100,00

За бюджетні кошти

 1. 68.

Персональний комп`ютер

10 компл.

229500,00

За бюджетні кошти

 1. 69.

Дезінфікуючий засіб Саніліт 1 кг

20шт.

5520,00

За бюджетні кошти

 1. 70.

Дезінфікуючий засіб Манорм 1 л.

5 шт.

1170,00

За бюджетні кошти

 1. 71.

Дезінфікуючий засіб Манорм 500мл.

44 шт.

40656,00

За бюджетні кошти

 1. 72.

Дезінфікуючий засіб Нор-експрес 500мл.

93 шт

64170,00

За бюджетні кошти

 1. 73.

Дезінфікуючий засіб Нор-експрес 1000мл

7 шт

1218,00

За бюджетні кошти

 1. 74.

М`яч волейбольний

10 шт.

4800,00

За бюджетні кошти

 1. 75.

Серветки для господарчі

20 упак.

5100,00

За бюджетні кошти

 1. 76.

Серветки для господарчі

20 шт.

1020,00

За бюджетні кошти

 1. 77.

Папка-конврт А4

8 шт.

 

За бюджетні кошти

 1. 78.

Папка-швидкозшивач

20 шт.

 

За бюджетні кошти

 1. 79.

Папка-рестратор 50 мм.

8 шт.

 

За бюджетні кошти

 1. 80.

Папка-рестратор 70 мм.

16 шт.

 

За бюджетні кошти

 1. 81.

Папка-швидкозшивач без перфорації

30 шт.

 

За бюджетні кошти

 1. 82.

Ручки кулькові сині

80 шт.

 

За бюджетні кошти

 1. 83.

Ручки кулькові чорні

35 шт.

 

За бюджетні кошти

 1. 84.

Ручки кулькові червоні

15 шт.

 

За бюджетні кошти

 1. 85.

Набір маркерів для фліпчартів

28 шт.

 

За бюджетні кошти

 1. 86.

Крейда шкільна 100 шт.

140 упак.

 

За бюджетні кошти

 1. 87.

Ватман

50 арк.

 

За бюджетні кошти

 1. 88.

Клей ПВА

6 шт.

 

За бюджетні кошти

 1. 89.

Коректор з аплікатором

10 шт.

 

За бюджетні кошти

 1. 90.

Коректор-ручка

20 шт.

 

За бюджетні кошти

 1. 91.

Лоток для паперів вертикальний

10 шт.

 

За бюджетні кошти

 1. 92.

Лоток для паперів горизонтальний

10 шт.

 

За бюджетні кошти

 1. 93.

Канцелярська книга А4

20 шт.

 

За бюджетні кошти

 1. 94.

Калькулятор настільний

5 шт.

 

За бюджетні кошти

 1. 95.

Скріпка

20 шт.

 

За бюджетні кошти

 1. 96.

Клей- карандаш

10 шт.

 

За бюджетні кошти

 1. 97.

Маркери

60 шт.

 

За бюджетні кошти

 1. 98.

Олівці графітні

60 шт.

 

За бюджетні кошти

 1. 99.

Ластик м’який

14 шт.

 

За бюджетні кошти

 1. 100.

Закладки з клейким шаром

20 шт.

 

За бюджетні кошти

 1. 101.

Ножиці канцелярські

5 шт.

 

За бюджетні кошти

 1. 102.

Степлер №24/6

8 шт.

 

За бюджетні кошти

 1. 103.

Біндери 51 мм.

10 упак.

 

За бюджетні кошти

 1. 104.

Біндери 32 мм.

10 упак.

 

За бюджетні кошти

 1. 105.

Біндери 19 мм.

10 упак.

 

За бюджетні кошти

 1. 106.

Фарба штемпельна синя

5 шт.

 

За бюджетні кошти

 1. 107.

Тонометр

1шт.

536,40

За бюджетні кошти

 1. 108.

Багатофункціональний стетоскоп

1 шт.

589,41

За бюджетні кошти

 1. 109.

Тонометр автоматичний

1 шт.

1469,80

За бюджетні кошти

 1. 110.

Засіб для прочищення труб кріт

8 л.

336,00

За бюджетні кошти

 1. 111.

Засіб миючий для скла

20 шт.

700,00

За бюджетні кошти

 1. 112.

Засіб санітарно-гігієнічний

80 л.

3600.00

За бюджетні кошти

 1. 113.

Засіб миючий універсальний

120 л.

4920,00

За бюджетні кошти

 1. 114.

Рідке мило антибактеріальне

120 л.

3840,00

За бюджетні кошти

 1. 115.

Мітла березова

70 шт.

1890,00

За бюджетні кошти

 1. 116.

Граблі віялові оцинковані

8 шт.

2233,44

За бюджетні кошти

 1. 117.

Мітла кругла з поліпропілену

5 шт.

570,30

За бюджетні кошти

 1. 118.

Віник сорго

50 шт.

5103,00

За бюджетні кошти

 1. 119.

Корзина пластмасова

5 шт.

435,00

За бюджетні кошти

 1. 120.

Відро

22 шт.

1570,80

За бюджетні кошти

 1. 121.

Совок

4 шт.

1410,72

За бюджетні кошти

 1. 122.

Засіб чистячий порошкоподібний

200 шт.

4000,00

За бюджетні кошти

 1. 123.

Пакети для сміття 35 л.

75 упак.

1485,00

За бюджетні кошти

 1. 124.

Пакети для сміття 120 л.

25 упак.

780,00

За бюджетні кошти

 

         Директор                                                                     Лариса ДОРОШ

Buy now

You can now buy this awesome Joomla Theme directly on Themeforest for a really low price for this awesome and stunning Joomla product!

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue.

BUY NOW ON THEMEFOREST

×

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Забыли пароль? |  Забыли логин?

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×