• Facebook
  • YouTube
Please select your page

Звіт директора школи за 2014-2015 рік

Звіт

директора середньої загальноосвітньої школи
 № 279 імені Петра Григоренка м. Києва

Дорош Лесі Іванівни

про роботу за 2014-2015 навчальний рік

  

         Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними документами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього закладу.

         Головне завдання як керівника школи вбачаю в тому, щоб школа стала школою радості і добра для кожної дитини. Спільно з батьківським, педагогічним колективами створила у школі таке освітнє середовище, яке задовольняє освітні, дозвіллєві потреби учнів, батьків. Про це свідчить збільшення кількості класів та учнів протягом навчального року.

Загальна кількість учнів у 2014-2015 навчальному році 638 у складі    24 класів. Навчання проводилося у І зміну, в ІІ прцювали гуртки, проводилися додаткові уроки з вивчення окремих предметів. Саме така організація навчально-виховного процесу дає позитивні зміни в процесі підвищення навчальних досягнень учнів.

Мета нашої школи – гармонізація соціокультурних, психолого-педагогічних умов роботи школи, які забезпечують всебічний розвиток особистості, залучають кожного учня до різноманітних форм навчально-виховної, соціально-корисної діяльності протягом навчального року.

Адміністрація школи спільно з батьківським комітетом (голова Новицький С.М.) створює всі можливі умови для професійного і творчого зростання педагогів, які сприяють підвищенню рівня якості освіти. Учителі підвищують свою майстерність не тільки на курсах підвищення кваліфікації, а й завдяки періодичним фаховим виданням, які виписує батьківський комітет школи (комплект з бібліотечкою видавництва «Основа», «Шкільний світ», збірник наказів МОН України, газети «Хрещатик», «Батьківський комітет»), доступу до мережі інтернет.

Велику увагу у своїй роботі приділяю атестації педагогічних працівників як одній з визначних умов професійного зростання вчителів.

Якісний склад педагогічних працівників школи:

-         вища категорія 16;

-         I категорія  5;

-         II категорія 5;

-         спеціаліст 21;

Мають звання:

-          вчитель-методист 3;

-         практичний психолог-методист 1. 

-         старший вчитель 12;

-         старший вихователь – 3;

-         нагороджені   знаком «Відмінник освіти України» Дорош Л. І., Невольник Н. О., Гаджилова О. В.

 

У цьому навчальному році було атестовано 7 педагогічних працівників.  Атестовано на відповідність займаній посаді заступника директора з навчально-виховної роботи Остролуцьку Л.Ф., на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння звання «практичний психолог-методист» Снігірьову Т.А.,  на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше  присвоєному педагогічному званню «старший вчитель» вчителя математики Невольник Н.О., на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст І категорії» вчителя фізичної культури Литвиненко Н.В., присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ  категорії» вчителя музики Саченка О.В. та вчителя англійської мови Слищенко Н.М. та на  підтвердження кваліфікаційної категорії  «спеціаліст» і на підтвердження звання «старший вчитель» вчителя образотворчого мистецтва Петренко Н.П.

Уявити сучасну школу без доступу до мережі Інтернет неможливо. Завдяки щомісячній оплаті батьківського комітету школи до Інтернету підключені кабінети фізики, інформатики, біології, хімії, англійської мови, директора та заступника, а також бібліотека.

У читальному залі школи кожен вчитель має можливість працювати з комп’ютером, з інтерактивною дошкою, користуватися послугами всесвітньої мережі Інтернет.

 Комп’ютерами обладнані кабінети образотворчого мистецтва, географії, історії, хімії, біології, фізики, учительська початкової школи. У цьому навчальному році я планувала за допомогою батьківського комітету школи обладнати комп’ютерами і підключити до мережі Інтернет кабінети української літератури, трудового навчання, англійської мови, але, на жаль, це не вдалося через кризові явища в країні.

Головним завданням методичної роботи в школі вважаю залучення педагогів до пошукової, інноваційної діяльності, виявлення і поширення найбільш ефективних форм і методів їхньої діяльності. Підготовка до засідання педагогічної ради на тему: «Використання інноваційних технологій, методів для підвищення розумової діяльності учнів» показала, що всі вчителі-предметники використовують у своїй роботі інноваційні технології, методи, які викликають в учнів позитивні емоції, зацікавленість, підвищують навчальну мотивацію. Робота у шкільних методичних комісіях, об’єднаннях сприяє підвищенню майстерності вчителів, пошуку різноманітних та ефективних методів викладання. Такий підхід дає можливість покращити рівень навчальних досягнень учнів.

У початковій школі навчалося  313  учнів. За підсумками річного оцінювання успішність учнів 2-4 класів  становить 99,5%,  а якість успішності –69,6%. З них 42  учні мають високий рівень знань  з  навчальних предметів, що становить 19,6%. Нагороджено «Похвальним листом за високі досягнення у навчанні»  та дипломами  «Гордість школи»   у номінації «Кращий у навчанні» у:

2-А класі – 4 учні;

2-Б класі – 3 учні;

2-В класі – 7 учнів;

3-А класі – 8 учнів;

3-Б класі – 6 учнів;

4-А класі – 7 учнів;

4-Б класі   2 учні;

4-В класі – 5 учнів.

У середніх та старших  класах навчалося  324 учні. З них мають високий рівень навчальних досягнень  36 учнів, що становить  11,1% від учнів середніх та старших  класів.

Нагороджені Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» та дипломами  «Гордість школи»   у номінації «Кращий у навчанні» учні в:

5-А класі – 5 учнів;

5-Б класі – 2 учні;

5-В класі – 0 учнів;

6-А класі – 5 учнів;

6-Б класі – 2 учні;

6-В класі – 5 учнів;

7-А класі – 3 учні;

7-Б класі – 2 учні;

8-А класі –  5 учнів;

8-Б класі – 2 учні;

9 класі – 2 учні;

10 класі – 0  учнів;

11 класі – 3 учні.

Учениця 9 класу Гаврющенко Марина отримала свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою.  Нагороджені Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивчені окремих предметів» учні 9 класу:

Іванов Михайло – з фізики, інформатики, трудового навчання;

Гуштюк Анна – з української літератури, української мови;

Наконечна Ірина – з музичного мистецтва.

Учениця 11 класу Буряк Марія нагороджена срібною медаллю «За досягнення у навчанні».

За 2 останні роки значно збільшилася кількість переможців  у ІІ (районному)   та    ІІІ (міському) етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад.

 

Результати участі учнів школи в ІІ (районному) етапі Всеукраїнських  учнівських олімпіад 2014-2015 навчального року

(Наказ № 6 від 12.01.2015 р.)

з/п

ПІБ  учня

Клас

Предмет

Вчитель

Результат

1

Гуштюк Анна

9

Українська мова

Біологія

Заленська Г.В.

Дзюбак А.В.

ІІІ місце

ІІІ місце

2

Іванов Михайло

9

Фізика

Біологія

Вовченко С.М.

Дзюбак А.В.

ІІІ місце

ІІ місце

3

Бишенко Михайло

Шугайло Світлана

Іванов Михайло

Гуштюк Анна

Жеребко Дмитро

Данильченко Антон

8-А

8-А

9

9

11

11

Біологія

Дзюбак А.В.

ІІІ місце

ІІІ місце

ІІ місце

ІІІ місце

ІІІ місце

ІІІ місце

4

Гойса Богдан

8-А

Історія

Дзюбак С.О.

ІІІ місце

5

Домрачева Ольга

6-В

Образотворче          мистецтво

Петренко Н.П.

ІІ місце

 

Результати участі учнів школи в ІІІ (міському) етапі Всеукраїнських  учнівських олімпіад 2014-2015 навчального року

з/п

ПІБ  учня

Клас

Предмет

Вчитель

Результат

1

Гуштюк Анна

9

Біологія

Дзюбак А.В.

ІІІ місце

2

Шугайло Світлана

8-А

Біологія

Дзюбак А.В.

І місце

3

Бишенко Михайло

8-А

Біологія

Дзюбак А.В.

ІІІ місце

 

Результати участі учнів школи в  І (районному)  етапі

конкурсу-захисту МАН у  2014-2015 навчальному році

з/п

ПІБ  учня

Клас

Предмет

Вчитель

Результат

1

Жук Олександра

9

Біологія

Дзюбак А.В.

І місце

Результативною була робота всіх шкільних методичних комісій, обєднань та груп. Учителі провели творчі уроки, виховні заходи, ділилися досвідом роботи, вивчали досвід колег, внаслідок чого зросла їх педагогічна майстерність.

Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних семінарах, засіданнях. Вчитель трудового навчання Петренко Н.П. взяла участь у міській виставці творчих робіт учителів трудового навчання в номінації «Презентація району», де посіла І місце. Вчитель хімії Єрошев М.М. взяв участь у районному етапі конкурсу «Учитель року» в номінації «Хімія», де посів ІІ місце. Психолог школи Снігірьова Т.А. виступала на районних семінарах: «Творча співпраця психолога та соціального педагога школи в період дезадаптації учнів перших та п’ятих класів»,  «Психологічний супровід періоду адаптації учнів перших та п’ятих класів» - листопад 2014; «Програма «Сім кольорів» методу арт-терапії» - грудень 2014. А також опублікувала та підготовила до друку статті  з  проблем розвитку освіти – «Культура споживання їжі. Етикет за столом», газета  «Трудове навчання», «11 (83), листопад 2014 р.  «Труднощі адаптації першокласників до школи», газета «Психолог», друк І квартал 2015 р.,  «Наркотичні речовини – фактор загрози для життя та здоров’я людини», газета «Соціальний педагог», друк
І квартал 2015 р.,  «Психологічний супровід адаптаційного періоду учнів п’ятих класів в умовах школи повного дня», газета «Психолог», друк
І квартал 2015 р.

Розроблені програми психологом школи Снігірьовою Т.А. пройшли експертну оцінку у соціально-психологічній службі ІППО ім. Б. Грінченка:

- Діагностична програма  «Психологічна готовність дитини до навчання у школі»;

- Просвітницька програма «Пізнаю себе. Розвиваюсь. Змінююсь.»;

- Корекційно-розвивальна програма «Формування навичок позитивного спілкування дітей необхідних для соціалізації у школі».

Всі учні переможці районних, міських конкурсів, олімпіад, МАН були нагороджені грошовими преміями від батьківського комітету школи. Грошову премію батьківського комітету отримали також і вчителі Вовченко С.М., Дзюбак А.В., Дзюбак С.О., Петренко Н.П., Гаджилова О.В., Кириленко В.К., Зеленська Г.В., Єрошев М.М. за високі успіхи у справі навчання і виховання учнів школи.

Спільно з батьківським комітетом багато уваги приділяю створенню умов для розвитку творчих, спортивних здібностей учнів.

Робота педагогічного колективу проходить у тісній співпраці з учнівською радою самоврядування.

Зміцнення колективу ради самоврядування у поточному навчальному році проявилося в активізації ініціатив, акцій та заходів, ініційованих лідерами ради. Регулярні оперативні збори членів ради дозволили сформувати творчий колектив однодумців – лідерів, здатних креативно мислити, народжуючи ідеї, чітко планувати заходи та відповідально і творчо втілювати у життя задумане. У І семестрі рада ініціювала, організувала та провела низку традиційних і новітніх заходів: конкурс малюнку на асфальті «Збережи Україну – врятуй світ», вернісаж креативних поробок «Наше щасливе майбуття», акції збору коштів для армії, лікування поранених вояків АТО та канцтовари для дітей-переселенців із зони АТО. Напрямок волонтерської роботи став одним із найвизначніших у проектах самоврядування цього року. Так, у парку «Гайок» було організовано збір коштів серед мешканців мікрорайону Жуляни, показано тематичну концертну програму, а у школі відбувся благодійний ярмарок, що зібрав 13000 грн на лікування та реабілітацію поранених воїнів АТО, що проходили лікування в київському госпіталі та на реабілітацію Олександра Швеця. З ініціативи ради самоврядування до Дня вчителя було проведено загальношкільний флешмоб «Справжній український вчитель» з різноманітними творчими завданнями для педагогів. Серед дозвільних проектів учням школи запам’яталося «День капців», день Святого Миколая та новорічна вечірка зі святковим різдвяним шоу.

Нового рівня набула робота редакційної колегії шкільної газети «Шкільний світ». За підсумками річного конкурсу газета посіла перше місце у районному конкурсі шкільної преси як кращий інформаційний бюлетень.

Яскравими заходами другого семестру стали: церемонія «Гордість школи» за підсумками І - ІІ семестрів, програма «Солодка парочка», проведена до дня Святого Валентина. Особливий успіх мав проект ради самоврядування «Дитина + дорослий» - своєрідний концерт-фестиваль, що об’єднав у творчій роботі дітей і дорослих. Кращі номери формату «Д+д» стали окрасою концерту до міжнародного жіночого дня. Творчі лідери самоврядування долучилися до організації творчого фестивалю молодшої школи «Це ми», взявши на себе роль креативних тьютерів та ведучих фестивалю. З ініціативи творчої команди ради були організовані поетичні читання до ювілею української поетеси Ліни Костенко. Найяскравішою новітньою ініціативою ради у другому семестрі став загальношкільний конкурс «Школа має талант», що пройшов у два етапи, об’єднавши творчі сили молодшої та старшої школи. Для організації даного заходу лідери ініціювали благодійний ярмарок з метою збори коштів для призового фонду конкурсу. Даний захід активізував творчі сили усіх, без винятку, класів.

Зросла активність участі батьків у позакласних заходах. Сім’я Ярошенків з донькою Софією, ученицею 5-Б класу (кл. кер. Снігірьова Т.А.) брали участь у районному та міському конкурсах «Тато, мама, я – дружна сім’я», де посіли призові місця і були нагороджені призами та грамотами.

Цікаві заходи були організовані спільно з бібліотекою ім. М. Бажана. Учні старших класів нашої школи зустрілися з українським поетом П.Шульгою, під час якого автор читав власні вірші, а ансамбль «Гомін» виконував пісні на його слова. Поезія Петра Шульги глибоко патріотична, пронизана вірою в щасливе майбуття нашого народу. На читацькій конференції, присвяченій дню народження відомого українського поета Володимира Затуливітра, звучала глибоко філософічна поезія поета у виконанні учнів 11 класу та прихильників творчості поета. Для учнів 5 класів була організована зустріч з відомою дитячою українською письменницею Оксаною Лущевською, творами якої зачитуються діти в США, Німеччині, Канаді. Автор цікаво розповідала про своє життя, про реальні місця, події, людей, які стають прототипами її героїв. Учні мали змогу ознайомитися із творчістю Оксани Лущевської, придбати її книги, отримати автографи.

До дня народження відомої поетеси Ліни Костенко в шкільній бібліотеці відбувся вечір поезії. Творчість відомої українки надихнула учнів на глибоке усвідомлення поезії поетеси, на почуття гордості за нашу країну, за її патріотичність і національне самобуття.    

Протягом року в школі проходили: тиждень «Осуджуємо шкідливі звички», «Тиждень безпеки життєдіяльності», тиждень морально-правового виховання, тиждень ввічливості, в ході яких були проведенні виставки малюнків, плакатів, виховні години по класах, тематичні бесіди, театралізовані вистави.

Велике значення у своїй роботі приділяю патріотичному вихованню учнів.

  За окремим планом проходив тиждень історико-патріотичного виховання,  приурочений Дню примирення та 70-річчю Перемоги над нацизмом у Європі, в ході якого відбулися:  історичний лекторій для учнів 7-11 класів, випуск шкільних стінгазет та конкурс учнівських малюнків,  екскурсії до шкільного музею Бойової слави  імені Івана Затєвахіна, уроки мужності «Пам’ятаємо. Перемагаємо» за участю ветеранів Великої Вітчизняної війни, робота з  благоустрою братської могили загиблих воїнів Радянської армії в парку «Гайок», волонтерська акція учнівського самоврядування «Привітай ветерана!», в ході якої учні школи спільно з батьківським комітетом привітали ветеранів, вручили їм квіти, подарунки; вахта Пам’яті біля стели воїнам 212 десантно-повітряної бригади імені І. Затєвахіна та біля меморіалу полеглим воїнам в парку «Гайок», участь в урочистому мітингу в парку «Гайок» біля могили загиблим воїнам; був проведений загальношкільний урок Пам’яті, під час якого учні з хвилюванням слухали спогади колишнього в’язня концтаборів Гулєй А.В.;  урочиста літургія по загиблим воїнам у Другій світовій війні.

  Виховний процес в нашій школі націлений на формування в учнів морально-духовної, життєво-необхідної, компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал.

       Школа сьогодні – об’єкт пильної уваги і обговорення в соціумі. Батьків цікавить атмосфера, яка оточує дітей і якість освіти. Тому 17 березня в школі відбувся День відкритих дверей для батьків учнів школи, який задовольнив інтереси батьків у даному напряму. Батьки відвідували уроки, здійснили екскурсії по шкільних музеях, ознайомилися з роботою шкільного психолога, шкільної їдальні, медкабінету. Підсумком дня стала конференція, на якій батьки поділилися своїми враженнями, висловили свої думки і побажання.

        Під час двомісячника по благоустрою території, поліпшення санітарного стану школи з радістю і піднесенням учні працювали, обсаджуючи квітами, деревами, кущами подвір’я нашої школи. Саме в ці дні в школі відбувся тиждень екології під гаслом «Збережемо природу для майбутнього».  Учнями школи були висаджені дерева в парку «Гайок».           

  Велика увага у школі приділяється вивченню правилам безпечної поведінки на дорозі. З  серпня по травень місяць в школі проходили місячники «Увага! Діти на дорозі» з метою поліпшення роботи з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму. В ході цього місячника були проведені: єдині уроки з правил дорожнього руху, показ тематичних театралізованих вистав, конкурси малюнків, вікторини,  додаткові бесіди з правил дорожнього руху.

      Протягом року курсантами НАВС Сливак В.В., Самойленко О.О., Куценком О.О. в школі було проведено ряд просвітницьких занять, лекцій, бесід для учнів різних вікових категорій з метою правового виховання.       

    Педколективом школи проводиться робота з учнями, які потребують підвищеної педагогічної уваги. З цією метою в школі діє педагогічний всеобуч, батькам надаються консультації психологом школи, здійснюються акти обстеження житлово-побутових умов.

Велика увага у школі приділяється гуртковій роботі у другій половині дня. У школі діють спортивні та естетичні гуртки, які відвідують 99,9% учнів.

З 2 по 15 червня 2015 року була організована робота літньої розвивальної школи.

Мета школи: створення умов для відпочинку, розвитку та самореалізації особистості в канікулярний період через її участь у різних видах ігрової, спортивної, творчо-продуктивної, та здоров’язміцнюючої діяльності.

Під час літньої розвивальної школи були реалізовані завдання: організовано змістовний відпочинок учнів; інтелектуальне, фізичне, духовне зростання дитини на основі її потенціальних здібностей та інтересів; комплексне поєднання різних видів діяльності; створення ситуації успіху для кожної дитини; стимулювання та підтримка дитячих ініціатив.

В рамках літньої розвивальної школи працювала школа англійської мови, більшість занять в якій проходили на свіжому повітрі. Під час прогулянок шкільним подвір’ям учні вдосконалювали монологічне та діалогічне мовлення, навички правильної вимови, збагачували словниковий запас. Заняття проходили в ігровій формі з використанням інтерактивних методів навчання.

Педагогічний колектив школи під час роботи літньої школи поєднав змістовний відпочинок учнів з фізичним, духовним, інтелектуальним розвитком.

Як директор школи згідно з діючим законодавством проводила соціальну підтримку дітей пільгових категорій, що навчаються у школі. На початку навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

  1. 1)сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування – 3
  2. 2)інвалідів – 8
  3. 3)чорнобильців – 13
  4. 4)багатодітних – 12
  5. 5)напівсироти – 9

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Для них була організована участь у районних новорічних заходах, до Дня Святого Миколая з подарунками. Сироти і діти, позбавлені батьківського піклування безкоштовно відвідують театральні, циркові вистави. Також вони забезпечувалися безкоштовним гарячим харчуванням, шкільною формою. З опікунами дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування підтримується постійний зв'язок класних керівників, психолога школи, адміністрації школи. Ми постійно співпрацюємо із соціальною службою Солом’янського району.

Батьківський комітет школи розглядає важливі питання організації навчально-виховного процесу.

Слід зазначити, що батьки школи надають вагому спонсорську допомогу школі. За цей навчальний рік за кошти батьків було відремонтовано приміщення 7 кабінетів, проведений частковий ремонт коридорів, маршових сходів; придбано стенди для оформлення навчальних кабінетів англійської мови (3 шт.), української мови та літератури, початкових класів (3 шт.), історії, коридорів, художню літературу для шкільної бібліотеки; здійснено підписку періодичних та фахових видань; закуплено ліки та засоби першої допомоги в мед кабінет; постійно здійснюється заміна або ремонт сантехніки; повністю замінені пошкоджені склопакети; здійснено зарядку вогнегасників, замінено фільтри у питних фонтанчиках; заправлено і відремонтовано картриджі; закуплено комплекти постільної білизни для перших класів; закуплено банкетки для коридорів, табуретки для майстерні. Батьківський комітет встановив і оплачує тривожну кнопку, щомісячна оплата якої становить 460 грн, а також підключив Інтернет та щомісячно оплачує 76 грн.

Засідання батьківського комітету проходить щомісяця в останній четвер, на яких батьки вирішують на що потрібні гроші і звітуються письмово по чекам за витрачені кошти.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою вважаю є більш демократичним, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. У своїй роботі з колегами будую партнерські стосунки, адже ми робимо одну справу. У зв’язку з цим надаю колегам більшої самостійності, відповідно до їхньої кваліфікації і відношення до роботи, створюю всі необхідні умови для саморозвитку та самореалізації. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. Дуже хочу всім подякувати за підтримку та розуміння!

Директор школи                                                                            Дорош Л.І.

Голова батьківського комітету школи                                Новицький С.М.

Buy now

You can now buy this awesome Joomla Theme directly on Themeforest for a really low price for this awesome and stunning Joomla product!

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue.

BUY NOW ON THEMEFOREST

×

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Забыли пароль? |  Забыли логин?

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×